Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Zvýhodněné parkování pro poskytovatele vybraných sociálních a zdravotních služeb

Na základě usnesení RMP č. 415/2020 je poskytováno zvýhodněné parkování pro poskytovatele některých sociálních nebo zdravotních služeb jako jednou z cílených oblastí v rámci „Opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně“ schválených usnesením Rady města Plzně č. 296 ze dne 15. 4. 2020 (bod 6.a).

Stáhnout Žádost o zvýhodněné parkování pro poskytovatele vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města Plzně (docx)

Stáhnout Žádost o zvýhodněné parkování pro poskytovatele vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města Plzně (pdf)

 

Další informace najdete na webu Parking PMDP