Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Časté dotazy

Pomoc seniorce
Dobrý den, maminka se letos dožila 88 let, doposud byla ve všem zcela soběstačná a samostatná. Maminka je psychicky svěží, denně cvičí a její zdravotní stav je doposud - s ohledem na věk - výborný. Posledních pár měsíců jí ale síly bez zřejmého důvodu ubývají a obáváme se, že bude potřebovat pravidelnou pomoc. Existuje nějaká komplexní služba, která zajišťuje nákupy a doprovod k lékaři, případně i pomoc s větším úklidem? Je dostupná nebo se musí rezervovat předem?


Dobrý den,
obdivujeme, že Vaše maminka i v takto pokročilém věku vše zvládá. Ano, taková služba existuje - pečovatelská služba, vhodné je doplnit ji o tísňovou péči. Jako první věc, kterou bychom doporučili vyřídit, je podání žádosti o příspěvek na péči. Žádost o příspěvek na péči se podává na Úřad práce ČR, podle místa trvalého bydliště – v Plzni, Kaplířova 7. Žádost je možné stáhnout zde: http://portal.mpsv.cz/forms.

Tísňová péče (služba je poskytována v domácím prostředí klienta). Jde o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci. Uživatel nosí tísňové tlačítko, jehož zmáčknutím si nonstop může přivolat krizovou pomoc nebo se s ní distančně spojit. Služba je poskytována ve spolupráci s Městskou policií v Plzni a bezpečnostní službou Tuebor. V případě potřeby je proveden krizový výjezd k uživateli nebo zprostředkování výjezdu integrovaného záchranného systému. Součástí služby jsou pravidelné návštěvy pracovníkem služby a naplňování individuálního plánu klienta) – službu zajišťuje Městská charita Plzeň. Bližší informace Vám ke službě podá Bc. Alice Průchová, tel: 377 459 157, 731 433 116, email: tisnova.pece@mchp.charita.cz
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby – viz níže:
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s. - Štěpánka Hartlová, kontaktní tel. 731 142 252, email: hartlova@domovinka.cz, www.domovinka.cz
Městská charita Plzeň - Mgr. Ivana Franková, 377 462 139, 731 619 720, email: chops@mchp.charita.cz www.mchp.cz
Městský ústav sociálních služeb města Plzně - Mgr. Jaroslava Kaiserová, kontaktní telefon 378 037 613, email: kaiserovaj@plzen.eu http://muss.plzen.eu/


Senior zamčený v bytě
Dobrý den, sousedka věku asi 70 let, je nemocná (Alzheimerova nemoc), žije sama v bytě. Syn jí odmontoval kliky na oknech, nepřetržitě má zatažené žaluzie a je v bytě stále zamčená. Kope do dveří a chtěla by ven a povídat si. Mohu jí nějak pomoci, aby se jí dostalo adekvátní péče?

Dobrý den,
velice nás těší Váš zájem a ochota pomoci paní v sousedství, bohužel se však jedná o velmi složitou a choulostivou situaci. Alzheimerova nemoc je vážné onemocnění, které se pozvolna zhoršuje. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou tato nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat, nepoznává své blízké nebo notoricky známé okolí. Péče o takového člověka může být velmi náročná a pro okolí mnohdy i nemyslitelná.
Pro doporučení vhodné péče je nezbytné situaci Vaší sousedky prošetřit, proto bychom Vám doporučili, abyste se obrátila na Úřad městského obvodu, na sociální odbor podle místa, kde bydlíte.


Denní pobyt pro seniora
Hledám zařízení, do kterého by bylo možno umístit seniora jen na denní pobyt, aby byl aktivní a zároveň pod dohledem. Nehledám domov, bydlel by doma. Nemá žádnou zásadní nemoc, jen slabost vyplývající z věku - 86 let. Zatím jsem hledáním žádné zařízení typu „školka pro seniory“ bohužel nenalezla. Je v Plzni nějaké zařízení nabízející tuto službu?

Služba, kterou hledáte, se jmenuje Denní stacionář a poskytuje ji DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s. Vedoucí: Linda Kubíková, Telefon: 603 555 835; email: stacionar@domovinka.cz


Složitá situace
Dobrý večer, bývalý manžel je nyní v PL Dobřany. Už je tam tak 2,5 měsíce a za 3dny má být propuštěn, ale mám obavy, aby to zvládnul se o sebe postarat.

Dobrý den,
je pro nás velice složité Vám adekvátně odpovědět, když nevíme, z jakého důvodu je Váš bývalý manžel hospitalizován v PL Dobřany. Nastíníme Vám obecné možnosti:
1. Je možné se spojit se sociální pracovnicí v PL Dobřany a s ní probrat možnosti řešení sociální situace bývalého manžela.
2. Je možné kontaktovat sociálního pracovníka Úřadu městského obvodu, kde má Váš manžel trvalé bydliště nebo sociálního kurátora pro dospělé Magistrátu města Plzně - tel. 37 803 3320
3. Dále je možné odkázat bývalého manžela na organizaci Ledovec o. s., která poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním. Kromě odborného poradenství poskytují i chráněné bydlení.
Kontaktní hodiny: pondělí 8:30-12:30, 13:00-17:00 h, čtvrtek 8:30-12:30, 13:00-17:00 h.
Adresa: Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň.
Telefonní čísla - pevná linka: 377 429 616, mobilní telefon: 776 100 101.
E-mailová adresa: pc@ledovec.cz
Důležité ovšem je, aby Váš bývalý manžel měl zájem spolupracovat - bez jeho aktivní účasti to bohužel nepůjde.


Psychický teror
Dobrý den, existuje, prosím, nějaká služba či poradna, jak se orientovat v chování s manželem, který vyvíjí již jen psychický teror?

Dobrý den,
v Plzni se můžete obrátit na tyto instituce:
1. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s., Poliklinika Denisovo nábřeží 1000/4, -Plzeň, 3. patro - od výtahu vlevo,
Tel.: +420 377 331 255, mobil: +420 775 263 426,
email: info@poradnaplzen.cz,
Pondělí až čtvrtek: 7:30 - 16:00h; pátek: 7:30 - 12:00 h
2. Archa pro člověka v krizi – Diakonie ČCE, Prokopova 17, 301 00 Plzeň, Tel: 377 223 221 email: plus.zapad@diakonie.cz,
Popřípadě se můžete obrátit na Dona linku 251 51 13 13 - specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím: http://www.donalinka.cz/


Domácí násilí
Chtěla bych se zeptat, kam o pomoc se může v Plzni obrátit psychicky týraná žena s dítětem taktéž psychicky týraným. Nemám kam jít, nemám žádné finanční prostředky - těmi disponuje pouze manžel. Kam se můžu obrátit o pomoc?

Dobrý den,
můžete se obrátit na Intervenční centrum Diecézní charity Plzeň, Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň. Na telefon můžete volat nonstop: 777 167 004.


Péče o dítě
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli jsem povinna při předání dítěte otci na víkend balit cestovní tašku s věcmi.

Dobrý den,
v zákoně je uvedeno, že rodič, který má v péči dítě svěřené pravomocně rozsudkem, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu spolupracovat. Oblečení a věci osobní potřeby je třeba připravit v dostatečném rozsahu. V případě dalších neshod se obraťte na místně příslušný sociálně právní orgán dětí, podle trvalého bydliště dítěte. Zároveň povinností každého rodiče je mít potřebné vybavení/věci pro své dítě.


Nedostatek finančních prostředků na bydlení
Dobrý den. Kam se mohu obrátit o pomoc, když mám nízký příjem a jen obtížně uhradím náklady na bydlení a další nutné výdaje. Jsem matka samoživitelka, dvě děti.

Dobrý den,
můžete požádat o dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze na pobočce Úřadu práce ČR, podle místa trvalého bydliště – pokud je trvalé bydliště Plzeň – město, tak Klatovská 200E , Plzeň.
Mezi dávky státní sociální podpory patří: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení. Dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, životní a existenční minimum.
Blíže http://portal.mpsv.cz/soc/poradce


Odpolední péče o postižené dítě
Dobrý den, mám syna ve věku 13 let se zdravotním postižením. Existuje prosím v Plzni služba, která by se o něj postarala aspoň jedno odpoledne v týdnu? Děkuji

Dobrý den,
organizace Sdružení občanů Exodus poskytuje sociální službu s názvem odlehčovací služba. Odlehčovací služba probíhá během školního roku každé úterý v čase 12:00 - 18:00 hodin. Klienty do Domu Exodus dopravuje speciální mikrobus s plošinou, přímo z místa jejich bydliště či školy. Po příjezdu mají klienti svačinu v podobě studené kuchyně. Dále je připraven program, který se skládá ze zájmových aktivit. Cena služby je na celý školní rok stanovena ve výši 1 980,- Kč (včetně programu, aktivit a svačiny). Kontakt tel.: 377 856 539/777 656 200, Jiřina Bělohradská.