Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotace

Výjimka pro příjemce dotací

Město Plzeň přijalo pro letošní rok sérii opatření pro zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19. Jedním z nich je i schválení výjimky ze…pokračovat

21. dubna 2021

Individuální dotace 2021

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů OSS MMP.V příloze doporučené formuláře.pokračovat

19. března 2021

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU „SLUŽBY A ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLASTI“ NA ROK 2021

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 241 ze dne 15. března 2021,…pokračovat

17. března 2021

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2021

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 479 ze dne 14 12. 2020 poskytnutí dotací konkrétním žadatelům v rámci dotačního programu Kofinancování…pokračovat

17. března 2021

PODPORA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ V R. 2021

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…pokračovat

5. ledna 2021

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB „KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2021“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 436 ze dne 11. 6. 2020,…pokračovat

11. června 2020