Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že bude možno podat žádost o poskytnutí peněžitého daru, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický vozík, zdravotnické pomůcky, rehabilitace apod.).

Žádosti se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň, v neposlední řadě je možné žádost zaslat poštou na adresu: Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, 301 00 Plzeň.

Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh – na adresu hokr@plzen.eu.

Žádosti budou přijímány průběžně, doporučujeme však jejich podání do konce července 2024, po tomto datu není možné garantovat finanční prostředky nebo včasné projednání v orgánech města.

Podrobnější informace podá Bc. Tomáš Hokr
e-mail: hokr@plzen.eu
telefon č. 378 033 357
mobil: 720 059 429