Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Zajistíme, poradíme

Odbor sociálních služeb MMP garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytváří funkční síť služeb nabízených seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, sociálně vyloučeným, cizincům a ostatním potřebným.

Pro vyhledání odpovídající sociální služby - nebo služby související - lze primárně využít elektronického Katalogu služeb na těchto webových stránkách. V případě zájmu o službu je následně nutné kontaktovat příslušného poskytovatele služby, který podá podrobnější informace o poskytované službě.

Při hledání sociální služby mohou pomoci pracovníci zmíněného odboru, garanti příslušných sekcí, formou odborného sociálního poradenství. Ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb přispívá i elektronická poradna, kterou lze prostřednictvím jednoduchého formuláře využít i anonymně – garance odpovědi do 36 hodin.

Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Bytovým odborem MMP postupně realizují opatření vyplývající z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 při řešení bytové situace občanů města Plzně. V důsledku organizačních změn je od 1. 1. 2020 oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení součástí Bytového odboru Magistrátu města Plzně. Veškeré informace o sociálním a dostupném bydlení nejdete na https://www.plzen.eu/bydleni/socialni-bydleni/socialni-bydleni.aspx.

Odbor sociálních služeb dále zajišťuje službu Senior Expres, přepravu zdravotně postižených osob a realizuje celou řadu projektů a aktivit pro širokou plzeňskou veřejnost. Pro seniory a invalidní důchodce s trvalým bydlištěm na území města Plzně provozuje odbor bezplatnou právní poradnu, jejíž služby je možno využít - po předchozím objednání - každé úterý.

Novou aktivitou, financovanou Odborem sociálních služeb a zajišťovanou ve spolupráci s Odborem registru vozidel a řidičů MMP, je projekt Prostě pořád řídím, zaměřený na zvýšení informovanosti a zdokonalení jízdních dovedností  řidičů - seniorů.  

Postupy pro řešení životních situací v sociální oblasti

Kde nás najdete:

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
Martinská 2, Plzeň