Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVA SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB

1) Senior Expres
doprava rychle a bez čekání pro seniory nad 70 let nebo pro mobilní držitele průkazu ZTP a ZTP/P (i nezletilé) s trvalým pobytem na území města Plzně

Službu provozují Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 7 dní v týdnu, od 6 do 22 hodin
Dispečink na bezplatné telefonní lince 800 381 381 přijímá objednávky nonstop
Objednávku je nutné učinit 7 - 2 dny před uskutečněním přepravy

Před objednáním si připravte tyto informace:
• počet přepravovaných osob
• jméno a příjmení přepravovaných osob
• datum narození nebo č. průkazu ZTP, ZTP/P přepravovaných osob
• adresu trvalého bydliště přepravovaných osob
• datum, čas a místo nástupu
• místo výstupu
• telefonní číslo

Cena služby:
Nástup do vozidla: 10 Kč, doprava po Plzni: 20 Kč (nezletilý 10 Kč); doprava mimo Plzeň (max. do 30 km): navíc 11 Kč/km za celé vozidlo.
Podmínkou poskytnutí služby je trvalé bydliště v Plzni a souhlas občana s nakládáním s osobními daty, která provozovatel potřebuje k vedení provozního deníku.

Leták s informacemi o službě je ke stažení níže.
______________________________________________________________________________________________________

2) Asistovaná individuální přeprava zdravotně postižených osob
Služba s asistentem - Od dveří ke dveřím
Nabízíme nonstop přepravu zdravotně postižených osob (včetně osob jejich doprovodu) k lékaři, za kulturou, za sportem i za zábavou.

Cena služby:
11,00 Kč/km – pro držitele TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem na území města Plzně

Objednávky a více informací na tel. č. 603 466 123 – p. Netrval