Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Katalog sociálních služeb

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci,  za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Druhy a formy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V našem katalogu však najdete i další služby, které se sociální problematikou souvisejí (např. poskytování zdravotnické péče, vzdělávání aj.) a jsou dostupné na území města Plzně nebo v blízkém okolí.


Poskytované služby lze vyhledat podle cílové skupiny, která vyjadřuje, v jakém postavení či životní situaci se nacházíte:

Nebo je možné sociální služby vyhledat podle formy poskytování:

Požadovanou službu lze vyhledat také podle druhu, například:

 

Jak na to?

  1. V horní části obrazovky zvolte kritérium výběru (cílovou skupinu služeb, formu jejího poskytování a/nebo druh služby).
  2. Stiskněte tlačítko HLEDAT.
  3. V zobrazeném seznamu zvolte hledaný projekt pro otevření podrobnějších informací o službě.

Informace o poskytovatelích sociálních služeb a jejich programech naleznete také v tištěném katalogu, který je zdarma k dispozici téměř ve všech  místních institucích, zabývajících se sociální tématikou, nebo si jej můžete stáhnout v elektronické podobě - ve formě PDF dokumentu zde (data aktuální v době vydání - září 2017).

Pokud si nejste jisti základními pojmy z oblasti sociálních služeb, využijte tento slovníček: Základní pojmy.