Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Katalog sociálních služeb

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci,  za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Druhy a formy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V našem katalogu však najdete i další služby, které se sociální problematikou souvisejí (např. poskytování zdravotnické péče, vzdělávání aj.) a jsou dostupné na území města Plzně nebo v blízkém okolí.

Pokud znáte název služby, případně poskytovatele (stačí i částečně), lze tento název zadat do hledáčku v horní liště. Hledání bude uskutečněno a) ve zveřejněných článcích; b) v katalogu služeb. 

Další možností je hledání v samotném e-katalogu:

poskytované služby lze vyhledat podle cílové skupiny, která vyjadřuje, v jakém postavení či životní situaci se nacházíte:

nebo je možné sociální služby vyhledat podle formy poskytování:

požadovanou službu lze vyhledat také podle druhu, například:

Jak na to?

  1. V horní části obrazovky zvolte kritérium výběru (cílovou skupinu služeb, formu jejího poskytování a/nebo druh služby).
  2. Stiskněte tlačítko HLEDAT.
  3. V zobrazeném seznamu zvolte hledaný projekt pro otevření podrobnějších informací o službě.

Pokud si nejste jisti základními pojmy z oblasti sociálních služeb, využijte slovníček - viz níže.