Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Aktuality

Upozornění - výzvy ITI

Upozornění - výzvy ITI

Statutární město Plzeň, jakožto nositel a zároveň zprostředkující subjekt  (ZS) ITI pro vybrané operační programy (IROP, OP VVV, OP PIK), …pokračovat

13. února 2019

Pozvánky SNN

Pozvánky SNN

V rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (1. - 8. 3. 2019) připravil Spolek neslyšících Plzeň, p.s., pro pracovníky v sociálních službách,…pokračovat

6. února 2019

Instrukce MPSV k úpravě výplaty PnŽ prostřednictvím poukázek

Za účelem sjednocení postupů Úřadu práce České republiky a Odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek MPSV vydalo MPSV Instrukci č.…pokračovat

4. února 2019

Evropská komise schválila záměr MPSV ještě více podpořit sociální služby a služby péče o děti

Evropská komise schválila záměr MPSV ještě více podpořit sociální služby a služby péče o děti

Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních…pokračovat

30. ledna 2019

PODPORA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ V R. 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…pokračovat

30. ledna 2019

Lidem bez domova může pomoci i Úřad práce ČR

Lidem bez domova může pomoci i Úřad práce ČR

Lidé bez přístřeší a finančních prostředků, kterým bezprostředně hrozí vážné poškození zdraví, nebo jsou v ohrožení života, se mohou obracet i na…pokračovat

28. ledna 2019

Městská charita dostala peníze na ošetřovatelskou a pečovatelskou službu

Městská charita dostala peníze na ošetřovatelskou a pečovatelskou službu

Na zlepšení ošetřovatelských, pečovatelských a dalších služeb pro seniory využije Městská charita Plzeň dar ve výši 50 tisíc korun. Symbolický šek…pokračovat

25. ledna 2019

Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019 a změny ve vyhlašovaných dotačních programech na rok 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 64 ze dne 21. ledna 2019, vyhlašuje…pokračovat

22. ledna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

V pondělí 7. ledna navštívila skupina tříkrálových koledníků náš odbor, aby zanotovali koledy pod taktovkou vedoucí dětského pěveckého sboru Jiřičky,…pokračovat

7. ledna 2019

PF 2019

S Pomáhající Plzní i v roce 2019, v duchu hesla: „Nemožné na počkání – zázraky do tří dnů!“ S přáním výhradně šťastných dnů za celý tým OSS…pokračovat

31. prosince 2018

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

7365