Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dokumenty a zajímavosti

Mapování potřebnosti jedinců, rodin a skupin ohrožených sociálním vyloučením ve městě Plzeň (2023)

Přiložená analýza je výsledkem výzkumu, který zadal Magistrát města Plzně, zastoupený Odborem dostupného bydlení a sociálního začleňování; zhotovitelem… pokračovat

13. dubna 2023

Akční plán rozvoje sociálních služeb

Zastupitelstvo města Plzně dne 12. září 2022 usnesením č. 363 schválilo koncepční dokument „Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně na… pokračovat

22. září 2022

Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+

V příloze naleznete novou Koncepci politiky města pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+ pokračovat

17. března 2022

Bezdomovectví v Plzni 2021

Bezdomovectví v Plzni 2021 - výsledky kvantitavního sběru dat pokračovat

2. října 2021

Akční plány města Plzně na r. 2021-2022

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 8. 2. 2021 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb… pokračovat

9. února 2021

Výzkumná zpráva „Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020”

Přiložená zpráva je výsledkem výzkumu, který zadal Magistrát města Plzně zastoupený Odborem sociálních služeb MMP; realizátorem a řešitelem výzkumu… pokračovat

18. června 2020

Výzkumná zpráva Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin

Přiložená zpráva je výsledkem výzkumu, který v r. 2018 zadal Magistrát města Plzně, zastoupený Odborem sociálních služeb (OSS); realizátorem a řešitelem… pokračovat

29. ledna 2019

Manuál pro cizince

Další vstřícný krok v rámci "Přívětivého úřadu" učinilo město Plzeň směrem k cizincům, pracujícím a žijícím v Plzni. V rámci Projektu… pokračovat

15. ledna 2019

Akční plány města Plzně na r. 2019 - 2020

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 501 ze dne 13. 12. 2018 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje… pokračovat

20. prosince 2018

Jak upravit domov člověka s demencí

Jak upravit domov člověka s demencí

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled… pokračovat

2. února 2018

Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne… pokračovat

2. ledna 2018

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání,včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání,včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni - výzkumná zpráva - listopad 2016 pokračovat

15. prosince 2016

Akční plány města Plzně na r. 2017 - 2018

Akční plány města Plzně na roky 2017 - 2018 v oblastech: Stárnutí, Práce s rodinou a ohroženou mládeží, Podpora rovných příležitostí pro… pokračovat

15. srpna 2016