Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dokumenty a zajímavosti

Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+

V příloze naleznete novou Koncepci politiky města pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+pokračovat

17. března 2022

Bezdomovectví v Plzni 2021

Bezdomovectví v Plzni 2021 - výsledky kvantitavního sběru datpokračovat

2. října 2021

Akční plány města Plzně na r. 2021-2022

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 8. 2. 2021 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb…pokračovat

9. února 2021

Výzkumná zpráva „Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020”

Přiložená zpráva je výsledkem výzkumu, který zadal Magistrát města Plzně zastoupený Odborem sociálních služeb MMP; realizátorem a řešitelem výzkumu…pokračovat

18. června 2020

Výzkumná zpráva Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin

Přiložená zpráva je výsledkem výzkumu, který v r. 2018 zadal Magistrát města Plzně, zastoupený Odborem sociálních služeb (OSS); realizátorem a řešitelem…pokračovat

29. ledna 2019

Manuál pro cizince

Další vstřícný krok v rámci "Přívětivého úřadu" učinilo město Plzeň směrem k cizincům, pracujícím a žijícím v Plzni. V rámci Projektu…pokračovat

15. ledna 2019

Akční plány města Plzně na r. 2019 - 2020

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 501 ze dne 13. 12. 2018 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje…pokračovat

20. prosince 2018

Jak upravit domov člověka s demencí

Jak upravit domov člověka s demencí

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled…pokračovat

2. února 2018

Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne…pokračovat

2. ledna 2018

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání,včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání,včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni - výzkumná zpráva - listopad 2016pokračovat

15. prosince 2016

Akční plány města Plzně na r. 2017 - 2018

Akční plány města Plzně na roky 2017 - 2018 v oblastech: Stárnutí, Práce s rodinou a ohroženou mládeží, Podpora rovných příležitostí pro…pokračovat

15. srpna 2016

Sociální a dostupné bydlení

Koncepce sociálního a dostupného bydlení na roky 2016 - 2020 analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou…pokračovat

29. ledna 2016