Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Bezplatná právní poradna pro seniory

Pro seniory a invalidní důchodce s trvalým bydlištěm na území města Plzně zajišťuje Odbor sociálních služeb od r. 2013 bezplatnou právní poradnu.

Konzultace s erudovaným právníkem probíhají přímo na zmíněném odboru, Martinská 2, v 1. patře.

Předmět právní  konzultace se musí přímo týkat osoby, patřící do výše uvedené skupiny občanů.

Právní poradna není zaměřena na oblast trestněprávní a obchodněprávní. Z důvodu střetu zájmů rovněž nelze poskytovat právní rady při sporu klienta s Magistrátem města Plzně.

Služby poradny je možno využít zpravidla každé druhé úterý, v době od 14.00 do 16.00 hod., kromě měsíců července a srpna. Pro stanovení termínu a času konzultace  je nezbytné předchozí objednání!

Objednávky na telefonním čísle 37 803 3357, osobně či e-mailemsocialnisluzby@plzen.eu.