Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Kontakty

Odbor sociálních služeb MMP
Martinská 2, 301 00 Plzeň

Mgr. Alena Hynková, MBA
Vedoucí OSS MMP
Metodik/školitel pro sociální služby
Tel.: +420 378 033 350
Mob.: +420 724 273 147
Email: Hynkova@plzen.eu
Kancelář č. 211 

Jarmila Srbková
Zástupce vedoucí - projektový manažer / garant sekcí Služby pro seniory a Služby pro zdravotně postižené
Tajemnice Komise pro sociální věci a zdraví občanů RMP
Výcvikové středisko
Tel.: +420 378 033 357
Mob.: +420 602 230 374
Email: Srbkova@plzen.eu
Kancelář č. 209

Mgr. Karolína Vodičková, MBA
Projektový analytik / garant sekce Služby pro sociálně vyloučené
Vedoucí oddělení Sociální práce a metodiky sociálního bydlení

Tel.: +420 378 033 353
Mob.:+420 724 527 504
Email: VodickovaK@plzen.eu
Kancelář č. 213

Bc. Tereza Šlajsová
Administrativní agenda / garant sekcí Služby pro rodinu a Služby pro cizince
Tajemnice Komise pro integraci etnických menšin a cizinců RMP
Tel.: +420 378 033 351
Email: SlajsovaT@plzen.eu
Kancelář č. 211

Marie Kreutzerová
Kontrola dotací / administrativní agenda
Bezplatná právní poradna

Tel.: +420 378 033 355
Email: Kreutzerova@plzen.eu
Kancelář č. 210

Bc. Lukáš Mařan
Administrace projektů / Kontrola dotací
Tel.: +420 378 033 356
Email: MaranL@plzen.eu
Kancelář č. 210 

Olga Vodičková
Účetní agenda
Tel.: +420 378 033 354
Email: Vodickova@plzen.eu
Kancelář č. 214 

Hana Kliková
Finanční kontrola
Tel.: +420 378 033 352
Email: Klikovaha@plzen.eu
Kancelář č. 214 

Kontaktní centrum - telefonické informace pro občany

Úřední hodiny Po - Pá 7:00 - 18:00
Operátorky tel.: 378 031 111
SMS brána mobil: 720 001 483
Email: info@plzen.eu

Kontakt technického zabezpečení webu:

Správa informačních technologií města Plzně
Dominikánská 4, 306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 035 101
Email: sit@sitmp.cz

www.sitmp.cz

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

6402