Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Kofinancování sociálních služeb

Dotační program je zaměřen na podporu základních činností sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato podpora vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb, která respektuje a podporuje plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů sociálních služeb v městě Plzni. Nový systém financování sociálních služeb od r. 2022 přechází z jednoletých dotačních programů na čtyřleté. Záměrem města a cílem tohoto opatření je vyšší míra jistoty poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou díky čtyřletému financování schopni lépe plánovat rozvoj a stabilitu svých služeb.

Stav: NEAKTIVNÍ – pro období 2022 - 2025 již o dotaci nelze žádat.

Příjemci dotací na toto období budou i nadále používat  aplikaci Dotace OSS MMP.
V případě potíží při vstupu do aplikace se obracejte na vedoucího OSS, Mgr. Lukáše Mařana, e-mail: maranl@plzen.eu, tel.: 378 033 350.

Výši dotací  jednotlivým poskytovatelům schválilo ZMP usnesením č. 482 dne 13.12.2021 - viz níže.