Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Individuální dotace

Projekty, které svým zaměřením nespadají do vyhlášených dotačních programů OSS MMP, mohou být v mimořádných a odůvodněných případech podpořeny individuální dotací.

Způsob podání žádosti o individuální dotaci je specifický, je nutné:
- zaregistrovat se do aplikace ED („Můj účet“)
- oznámit záměr podání žádosti o dotaci administrátorovi na e-mail: maranl@plzen.eu, který v aplikaci předvyplní formulář a zpřístupní jej žadateli k dalšímu dopracování.

V souborech ke stažení vzorové formuláře.