Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace

Dotace a finanční podpory poskytované v oblasti sociálních služeb

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Pravidla pro poskytování dotací blíže upravuje směrnice Magistrátu města Plzně "Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně", jejíž částí jsou „Závazné pokyny a podmínky pro žadatele o dotace z rozpočtu SMP“ – viz soubory ke stažení.

Od roku 2023 zavádí statutární město Plzeň novou aplikaci E-Dotace (dále jen ED) jako:
1) informační místo o vyhlašovaných dotačních titulech;
2) základní komunikační prostředek mezi poskytovatelem a příjemcem;
3) pro žadatele/příjemce slouží jako podací místo pro žádosti o dotaci/finanční podporu a dokumenty související s žádostí, resp. se schválenou dotací/finanční podporou;
4) jsou zde aktualizovány veškeré informace o momentálním stavu žádosti a o průběhu dotačního procesu (od podání žádosti až po kontrolu použití dotace).

Aplikace ED je přístupná na https://dotace.plzen.eu/verejnost/, kde lze nalézt také návod pro podání žádosti - Průvodce aplikací Dotace pro žadatele, který pomůže s registrací, vyplněním žádosti, vkládáním dokumentů apod.

Odbor sociálních služeb administruje tyto DOTAČNÍ PROGRAMY:

Projekty, které svým zaměřením nespadají do vyhlášených dotačních programů, mohou být v mimořádných a odůvodněných případech podpořeny INDIVIDUÁLNÍ DOTACÍ.

Zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně může být poskytnut FINANČNÍ DAR na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický invalidní vozík, kompenzační a zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci, apod.)

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování administruje tyto DOTAČNÍ PROGRAMY:

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde

Pro informování veřejnosti o finanční podpoře projektu použijte loga města Plzně zde.