Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace

Dotace a finanční podpory poskytované v oblasti sociálních služeb

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Pravidla pro poskytování jsou blíže upravena ve směrnici Magistrátu města Plzně QS 61-27 – Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně – viz soubory ke stažení.

Přehled o veškeré dotační a grantové podpoře statutárního města Plzně naleznete zde.

Odbor sociálních služeb administruje tyto DOTAČNÍ PROGRAMY:

Projekty, které svým zaměřením nespadají do vyhlášených dotačních programů, mohou být v mimořádných a odůvodněných případech podpořeny INDIVIDUÁLNÍ DOTACÍ.

Zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně může být poskytnut FINANČNÍ DAR na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický invalidní vozík, kompenzační a zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci, apod.)

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování administruje tyto DOTAČNÍ PROGRAMY:

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde

Pro informování veřejnosti o finanční podpoře projektu použijte loga města Plzně zde.