Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

DS Malíček

Dětská skupina (DS) Malíček je zřízena statutárním městem Plzeň, organizačně je začleněna pod Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (OSS MMP). Za provoz DS je odpovědný vedoucí OSS MMP, který řídí, organizuje a kontroluje práci pečujících osob a jedná se zájemci o zařazení dítěte do dětské skupiny.

Dětská skupina Malíček je primárně určena pro děti a vnoučata zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Plzně (tito budou vždy upřednostněni před ostatními zájemci), jeho příspěvkových organizací a pro děti zaměstnanců úřadů městských obvodů. Pouze v případě volné kapacity budou místa nabídnuta jiným institucím veřejné správy nebo partnerů města (Krajský úřad PK, Česká správa sociálního zabezpečení atd.)

Dětská skupina Malíček je zařízení s celodenní péčí, o kapacitě 12 dětí věkového složení od 18 měsíců do 4 let.

Měsíční poplatek za poskytovanou službu celodenní péče o dítě je stanoven na 3 000 Kč, včetně DPH, za jedno dítě  – jedná se o částečnou úhradu nákladů, pro děti s přesahem docházky po 3. roce věku po 1. 9. je poplatek stanoven na částku 4 000 Kč, včetně DPH.

Další informace viz přílohy.

 

Hrdý člen sítě mojedetskaskupina.cz