Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

DS Malíček

Dětská skupina  (DS) Malíček je zřízena statutárním městem Plzeň, organizačně je začleněna pod Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (OSS MMP). Je primárně určena pro děti zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Plzně, jeho příspěvkových organizací a pro zaměstnance úřadů městských obvodů. V případě volné kapacity budou místa nabídnuta jiným institucím veřejné správy (Krajský úřad PK, Česká správa sociálního zabezpečení atd.).

Dětská skupina Malíček je zařízení s celodenní péčí, o kapacitě 12 dětí věkového složení od 18 měsíců do 4 let.

Za provoz DS je odpovědná vedoucí OSS MMP, která řídí, organizuje a kontroluje práci pečujících osob a jedná se zájemci o zařazení dítěte do dětské skupiny.

Měsíční poplatek za poskytovanou službu celodenní péče o dítě je stanoven na 3.000 Kč, včetně DPH, za jedno dítě (bez rozdílu věku) – jedná se o částečnou úhradu nákladů. Měsíční poplatek za půldenní péči o dítě je stanoven na 1.500 Kč, včetně DPH, za jedno dítě (bez rozdílu věku).

Další informace viz přílohy.

Hrdý člen sítě mojedetskaskupina.cz