Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možno podat žádost o poskytnutí peněžitého daru na rok 2023, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický vozík, zdravotnické pomůcky, rehabilitace apod.).

Formuláře žádostí o poskytnutí finančního daru naleznete v příloze. Věnujte prosím pozornost výběru správného typu žádosti.

Žádosti se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň, v neposlední řadě je možné žádost zaslat poštou na adresu: Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, 301 00 Plzeň.

Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh – na adresu drabkova@plzen.eu

Žádosti budou přijímány průběžně, nejpozději však  do 31. července 2023.

Podrobnější informace podá Bc. Libuše Drábková, DiS.
e-mail: drabkova@plzen.eu
telefon č. 378 033 357
mobil: 720 059 429