Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možno podat žádost o poskytnutí peněžitého daru na rok 2022, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický vozík, zdravotnické pomůcky, rehabilitace apod.).

Žádosti se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň, v neposlední řadě je možné žádost zaslat poštou na adresu: Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, 301 00 Plzeň.

Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh – na adresu: Hovorkova@plzen.eu.

Žádosti budou přijímány průběžně, nejpozději však 31. července 2022.
Upozorňujeme že, pro rok 2022, již byly vyčerpány všechny určené finanční prostředky, proto nebude možné další žádosti podpořit.

Podrobnější informace podá vedoucí oddělení Pomáhající Plzeň Bc. Lucie Hovorková, MBA
e-mail: Hovorkova@plzen.eu
tel. č. 37 803 3353
mobil: 702 298 619