Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

UA

ЗМІСТ

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 3. ТРУДОВА/ ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 4. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНА ДОПОМОГА
 5. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИЦІВ У ПЛЬЗНІ
 6. ОСВІТА
 7. ПЛЬЗЕНЬ – КУЛЬТУРА ТА РОЗВАГИ
 8. ТРАНСПОРТ У ПЛЬЗНІ
 9. ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ

 

ПЕРЕДМОВА

Актуалізований електронний інформаційний посібник для іноземців в місті Пльзень призначений, насамперед, для іноземців з так званих третіх країн, які живуть та працюють на території міста, але, звичайно, не лише для них. Публікація на п’яти мовах пропонує базовий огляд інформації про умови проживання, трудової діяльності, підприємницької діяльності, соціального забезпечення чи системи освіти та охорони здоров’я в Чехії. Вона також приносить інформацію зі сфери соціальних послуг, культури та громадського транспорту міста, яка допоможе іноземцям, котрі тут проживають, краще орієнтуватися у щоденних сферах життя. До кожної глави додається перелік веб-посилань, пов’язаних із проблематикою - вказуються і конкретні контакти відповідних установ.

Інформаційний посібник для іноземців в місті Пльзень - з огляду на його обсяг - містить ключові, але лише орієнтовні відомості. Для отримання повноцінної інформації ми рекомендуємо звернутися в конкретний офіс або некомерційну організацію, список яких вказується в кінці кожного розділу і детально наводиться в розділі Соціального забезпечення і послуги для іноземців в Пльзні.

Якщо цей посібник стане корисним посібником для іноземців, які інтегруються у наше суспільство, то він досягне своєї мети.

Серпень 2021 року

докторі філософії Алена Гинкова, МБА

Начальник управління соціальних служб міста Пльзень

ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Закон «Про перебування іноземців на території Чеської Республіки» № 326/1999 Зб. зак. регулює умови в'їзду іноземця на територію Чехії та виїзду іноземця з території; визначає умови перебування на території ЧР.

Іноземець - це фізична особа, яка не є громадянином Чехії, включаючи громадянина Європейського Союзу. Цей закон розділяє іноземців на громадян ЄС та членів їх сімей (включаючи громадян ЄЕП1 та Швейцарії) й громадян третіх країн. Умови подання клопотання стосовно надання міжнародного захисту та умови проживання визнаних біженців та осіб, що отримують субсидіарний захист, регулюються Законом № 325/1999 ЗБ. Зак. «Про надання притулку».

Всю актуальну інформацію та закон про перебування іноземців можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки включаючи останні поправки до закону, які стосуються нової видачі документів для громадян Європейського Союзу та визначення кола осіб, які вважаються членами їх сімей:

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

У цій главі проблематика перебування розглядається тільки орієнтовно - зокрема по відношенню до іноземців з третіх країн. У разі необхідності звертайтесь до відділу Департаменту надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки в Пльзні або до неурядових організацій, перелічених у главі "Соціальне забезпечення та послуги для іноземців у Пльзні" .

Закон про іноземців розрізняє два види перебування - тимчасове і постійне перебування.

 1. ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Іноземець перебуває в Чеській Республіці тимчасово:

 • без візи,
 • на підставі короткострокової візи,
 • на підставі довгострокової візи (віза на перебування понад 90 днів), дозволу на довгострокове перебування або дозволу на тимчасове проживання, або
 • на підставі наказу про примусовий виїзд.
 • Перебування без візи

Іноземець може тимчасово перебувати в Чехії без візи:

 • якщо це передбачено законодавством Європейського Співтовариства - Регламентом Ради (ЄС) № 539/2001 ;
 • якщо він є громадянином Європейського Союзу,
 • якщо він

(a) знаходиться на примусовому лікування у закритій установі чи виховному закладі, перебуває у попередньому ув'язненні, відбуває покарання;

(b) поміщений в камеру поліції чи слідчий ізолятор;

в) у випадку особи, молодшої 15 років протягом періоду госпіталізації, якщо він / вона подорожував з іншим іноземцем, у проїзному документі якого він записаний, а цей іноземець виїхав з території;

(d) як неповнолітня особа в рамках тимчасового профілактичного заходу, вжитого компетентним органом;

(e) має документ про дозвіл на проживання на території іншої Договірної Держави, а строк перебування на території не перевищує 3 місяців;

(f) учень, який не є громадянином країни-члена Європейського Союзу (ЄС), але проживає в іншій країни - члені ЄС і їде в шкільну поїздку в межах ЄС;

(g) член сім'ї громадянина ЄС, який сам не є громадянином ЄС, власник картки на проживання члена сім'ї громадянина ЄС або картки постійного проживання на території іншої країни-члена ЄС, причому строк перебування на території не перевищуватиме 3 місяців;

 • якщо він/вона є членом сім'ї громадянина ЄС, у якого термін дії короткострокової візи закінчився, якщо він перебуває у громадянина ЄС, а його перебування на території не перевищуватиме 3 місяців.

Перебування на підставі короткострокової візи

 • регулюється законодавством Європейського Співтовариства
 • візу для короткочасного перебування видає та визначає в проїзному документі поліція в пункті пропуску на кордоні
 • заяву про продовження строку дії іноземець подає в поліцію
 • член сім'ї громадянина ЄС, який сам не є громадянином ЄС і який має намір супроводжувати громадянина ЄС на території ЧР
 • віза для короткострокового перебування також може бути отримана для сезонного працевлаштування2
 • має дозвіл на довгострокове перебування, виданий іншою країною - членом ЄС з метою наукових досліджень, і строк проведення досліджень не перевищуватиме 1 року
 • має дозвіл на довгострокове перебування, виданий іншою країною - членом ЄС з метою навчання в рамках програми ЄС, і період тривання навчання не перевищуватиме 1 року
 • Перебування на підставі довгострокової візи або дозволу на довгострокове проживання
 • Віза для перебування строком понад 90 днів
 • віза видається Міністерством за заявою іноземця; не може бути видана з метою працевлаштування - це правило не застосовується, якщо іноземець звертається за візою для перебування понад 90 днів з метою сезонної роботи або з метою отримання позачергової робочої візи
 • видається максимально на 1 рік; у випадку сезонної візи строк дії візи відповідає 6 місяцям
 • Позачергова робоча віза
 • у разі істотної нестачі працівників на ринку праці в певній галузі чи професії, надається за вказівками уряду (відповідно до надзвичайної події, зазначеної у § 31 та абзац 2 літери a – f)
 • надається з терміном дії та періодом перебування на території не більше 1 року; термін дії не може бути продовжений

 

Віза на перебування понад 90 днів з метою сезонного працевлаштування

 • надається Міністерством за заявою іноземця
 • максимальний строк дії - 6 місяців

Віза на перебування понад 90 днів з метою терпіння перебування на території

Така віза надається:

 • виключно на мінімально необхідний період, максимально на 1 рік
 • видається іноземцю, якому залишити територію Чеської Республіки забороняє перешкода, що виникла незалежно від його волі
 • іноземцю, який є свідком чи потерпілим у кримінальному провадженні, та участь його у провадженні необхідна
 • іноземцю, який подав заяву на отримання дозволу на постійне проживання на території ЧР протягом періоду дії такого типу дозволу на проживання, який неможна продовжити
 • іноземцю, який подав позов проти міністерства, що визнало недійсною візу на перебування на строк понад 90 днів або скасувало дозвіл на постійне проживання або відмовило в продовженні візи

Тимчасове проживання на території ЧР на підставі дипломатичної або спеціальної візи

 • дипломатична або спеціальна віза (понад 90 днів) видається за заявою
 • іноземцю, який користується особливими привілеями та імунітетами
 • візу скасовує Міністерство закордонних справ

Перебування на підставі дозволу на довгострокове перебування

 • дозвіл на довгострокове проживання (§ 42)
 • дозвіл на проживання з метою возз’єднання сім’ї на території (§ 42а )
 • дозвіл резидента іншої країни-члена ЄС (§ 42c)
 • дозвіл з метою навчання на території (§ 42d)
 • дозвіл з метою надання захисту на території (§ 42е)
 • дозвіл з метою проведення наукового дослідження (§ 42f)
 • картка працівника (§ 42 g)
 • синя карта (§ 42i)
 • картка працівника, який переміщується в рамках одного підприємства + іншої країни-члена ЄС (§ 42k + § 42m)
 • дозвіл з метою інвестування (§ 42n)

2 . ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧР

Іноземці з так званих третіх країн

 • необхідно виконати вимогу 5-річного безперервного / тимчасового проживання в ЧР на підставі візи понад 90 днів або дозволу на постійне проживання
 • причини для невидачі, закінчення терміну дії та скасування дозволу на постійне проживання - 75, 76, 77 змін до Закону „Про проживання іноземців“ № 176/2019 Зб.зак.

Громадянин ЄС може подати заяву на дозвіл на постійне проживання:

 • після 5 років безперервного / тимчасового проживання в Чехії
 • якщо на момент припинення трудової, підприємницької чи іншої прибуткової діяльності він досяг пенсійного віку та постійно проживає на території ЧР не менше 3 років
 • якщо на момент припинення трудової, підприємницької чи іншої прибуткової діяльності він вийшов на пенсію у зв’язку із інвалідністю третього ступеня та постійно проживав на території ЧР принаймні 2 роки
 • якщо він працював, займався підприємницькою діяльністю чи здійснював іншу прибуткову діяльність на території іншої країни - члена ЄС принаймні 3 роки
 • якщо йому / їй було надано притулок або субсидіарний захист

ЧЛЕНИ СІМ’Ї ГРОНАДЯНИНА ЄС МОЖУТЬ ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ:

 • після 5 років безперервного / тимчасового проживання на території ЧР
 • через 2 роки безперервного / тимчасового проживання на території ЧР, якщо принаймні 1 рік він /вона є членом сім'ї громадянина Чеської Республіки, який постійно проживає на території ЧР, або є членом сім'ї громадянина іншої країни-члена ЄС, якому видано дозвіл на постійне проживання на території ЧР.
 • якщо він втратив годувальника - померлого громадянина ЧР, який постійно проживав на території ЧР
 • якщо він втратив годувальника - померлого громадянина іншої країни – члена ЄС, який проживав на території ЧР з метою працевлаштування, підприємницької або іншої прибуткової діяльності

До заяви про видачу дозволу на довгострокове та постійне проживання іноземець, як правило, повинен подати наступні документи:

 • закордонний паспорт
 • фотографії
 • документ, що підтверджує мету перебування на території (наприклад, дозвіл на роботу, ліцензія на реалізацію підприємницької діяльності, документ про навчання, документ, що підтверджує сімейні стосунки тощо) або документ, що підтверджує виконання умови безперервного тимчасового перебування на території ЧР
 • документ про забезпечення житлом під час перебування на території ЧР
 • документ, що підтверджує наявність коштів для проживання в ЧР (про фінансове забезпечення)
 • документ, подібний до витягу з Реєстру правопорушень
 • згоду батьків, або інших законних представників чи опікунів на постійне проживання дитини на території
 • документ про медичне страхування
 • у випадку подання заяви на постійне проживання зазвичай необхідно додати і документ, що підтверджує необхідний рівень знання чеської мови

Дозвіл на проживання є офіційним документом. Документ - дозвіл на постійне проживання видається зі строком дії 10 років. Строк дії документу можна неодноразово продовжувати на 10 років.

Іноземець зобов’язаний повідомити про зміну прізвища, особистого статусу, зміну даних у закордонному паспорті або зміну даних у документі, виданому з метою перебування на території ЧР. У разі безвізового перебування або перебування на підставі короткочасної візи іноземець повідомляє про зазначені зміни в Поліцію у справах іноземців, у випадку довгострокової візи або довгострокового чи постійного проживання - у відділення Департаменту надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ ЧР.

КОНТАКТ

ДЕПАРТАМЕНТ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ ТА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Відділення з питань перебування іноземців Пльзенський край

Відділення Пльзень,

компетенція: округи місто Пльзень, Пільзен-південь, Пільзен-північ,

Тахов та Рокицани, Клатови та Домажліце

Jagellonská 1017/9, 301 00 Plzeň

тел. : 974 801 801 ( інформаційна лінія та запис по телефону )

Пн, Чт : 8.00 - 16.00 год

Пт: 8.00 – 12.

Прийомні години: По, Ср: 8:00 – 12:00 та 12:30 – 17:00

Вт, Чт: 8:00 – 12:00

Пт: тільки за викликом адміністративного органу

онлайн-бронювання терміну тут:

Квиток із порядковим номером можна отримати не пізніше 30 хвилин до закінчення прийому.

ПОСИЛАННЯ

 • www.mvcr.cz (CZ, ЕN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ Чехії
 • основна інформація для іноземців у Чехії, інформація про доставку офіційних повідомлень та кореспонденції для іноземців, форми для завантаження тощо.

www.mzv.cz (CZ, EN)

 • офіційний веб-сайт Міністерства закордонних справ Чеської Республіки
 • інформація про візи, перелік посольств ЧР за кордоном та іноземних посольств у ЧР

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status

 • слідкування за розглядом справи


ТРУДОВА/ ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Іноземці можуть реалізувати прибуткову діяльність на території ЧР в рамках працевлаштування або як підприємці .

 1. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Умови працевлаштування іноземців на території ЧР викладені в Законі № 435/2004 Зб.зак, «Про зайнятість». Трудові відносини (відносини між працівниками та роботодавцями) регулюються, зокрема, Трудовим кодексом (Закон № 262/2006 Зб.зак.).

Іноземець із так званих третіх країн може працевлаштовуватися в Чехії лише за умови, що:

 • є власником дійсної робочої карти або карти працівника, що знаходиться на території ЧР, виконуючи завдання в рамках переведення в межах одного підприємства, або синю карту (спеціальні види довгострокового проживання, які дають право іноземцям одночасно перебувати та працювати на території) abo
 • має дійсний дозвіл на роботу та дійсний дозвіл на проживання в Чехії, виданий з метою працевлаштування - винятки з цього правила регулюються розділом 98 Закону «Про зайнятість».

Іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання в ЧР та громадяни країн - членів ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії, й члени їх сімей, не потребують дозвіл на працевлаштування.

Карта працівника

 • видається Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки,
 • нещодавно був введений термін «ненадійний роботодавець»,
 • зміцнення зв’язків між іноземцем та роботодавцем (підтвердження про вихід на роботу - необхідна умова для видачі картки працівника; обмеження можливості зміни роботодавця; неможливо змінити роботодавця на агентство з працевлаштування),
 • відповідно до Закону № 326/1999 Зб. зак.,“Про перебування іноземців у Чеській Республіці“ зміна можлива не раніше як через 6 місяців після видачі першої картки працівника, за винятком випадків, коли робота припиняється через негайне звільнення з роботи або звільнення під час випробувального терміну як роботодавцем, так і звільнення роботодавцем у зв’язку зі скороченням, припиненням роботи або нездатністю працівника за станом здоров’я надалі виконувати роботу,
 • Заява повинна бути подана не пізніше ніж за 30 днів до такої зміни.

 

Дозвіл на роботу видається:

 • у разі направлення іноземця на територію Чехії на підставі договору, укладеного з іноземним роботодавцем для виконання завдань, що випливають з цього договору
 • у випадку, якщо іноземець буде сезонним працівником, зайнятим у діяльності, залежній від сезону
 • у разі виконання завдань, що випливають із предмету діяльності юридичної особи, наданого партнером, статутним органом комерційної корпорації
 • у випадку короткострокової роботи на 3 місяці

!

 • Заяву на надання дозволу на роботу необхідно подати в письмовій формі відповідному Бюро з працевлаштування ЧР за місцем роботи
 • Дозвіл на роботу не передається, і є дійсним виключно для роботи та роботодавця, зазначених в рішенні (якщо іноземець на території ЧР працює на декількох робочих місцях, то повинен мати дозвіл на кожне окремо) 
 • дозвіл на роботу видається на обмежений строк
 • за подання заяви на отримання дозволу на роботу сплачується адміністративний збір у розмірі 500 крон

Трудові правовідносини

Трудові відносини виникають на підставі укладення трудового договору

 • це найбільш типові та найчастіші трудові правовідносини в Чехії

Трудовий договір повинен бути складений у письмовій формі у двох примірниках ( для працівника і для роботодавця) і повинен містити наступне:

 • вид роботи
 • місце виконання роботи
 • день початку роботи

Інша інформація не є обов'язковою у трудовому договорі. Однак роботодавець ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ письмово повідомити цю інформацію працівникові. Конкретно це стосується:

 • винагорода (сума заробітної плати без відрахувань) - встановлена ​​законом мінімальна заробітна плата за 40-годинний тижневий робочий час, яка на сьогоднішній день чинить 90,50 крон / годину або 15 200 крон / місяць.
 • випробувальний термін, якщо такий є
 • робочий час - за законом не більше 40 годин на тиждень в режимі двох змін – максимально 38,75 годин за тиждень, а у багатозмінному або безперервному режимі роботи – максимально 37,5 годин за тиждень,відпустка - за законом працівник має право мінімально на 4 тижні щорічної відпустки

Працевлаштування може бути припинено наступними способами:

 • за домовленістю між працівником та роботодавцем про припинення роботи
 • звільненням (з боку працівника або роботодавця), причому роботодавець може звільнити працівника лише у випадках, прямо передбачених у Трудовому кодексі 3), після подання працівником заяви про звільнення або після вручення робітникові повідомлення про звільнення трудові правовідносини закінчуються не раніше, ніж через 2 місяці
 • негайним звільненням (можливе як з боку працівника, так і з боку роботодавця, але лише в деяких випадках - наприклад, у випадку виникнення загрози для здоров’я працівника, невиплати зарплати роботодавцем, грубого порушення обов’язків працівника тощо)
 • закінченням трудових правовідносин протягом випробувального періоду ( без зазначення причин – як і працівником, так і роботодавцем)
 • закінченням строку працевлаштування, якщо трудовий договір було укладено на обмежений строк
 • в день закінчення строку дії дозволу на роботу або проживання.

 

ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ :

 • ЗАВЖДИ укладати трудовий договір - і, якщо це можливо, мати його при собі!
 • якщо працівник виконує роботу в іншому місці, ніж зазначено в трудовому договорі, мати письмову підтвердження про відрядження на це місце роботи
 • дотримуватися положень, зазначених в трудовому договорі
 • слідкувати за відпрацьованими годинами (або копіювати записи про відпрацьовані години), щоб у випадку невиплати заробітної плати працівник міг довести, скільки мав відпрацьованих годин )
 • у разі виникнення будь-яких суперечок із роботодавцем вести кореспонденцію в письмовій формі або діяти в присутності третьої сторони ( на випадок надання свідчень)
 • у разі обвинувачення у порушенні трудової дисципліни необхідно мати письмове попередження від роботодавця (якщо попередження не було в письмовій формі, порушення не не сприймається як причина для звільнення). Якщо працівник переконаний, що він нічого подібного не вчинив, негайно відповісти на попередження у письмовій формі.
 • перш ніж підписувати будь-який документ, уважно прочитайте його вміст. У тому випадку, якщо працівник не розуміє про що йдеться в документі, потрібно звернутися з текстом документа до Обласної інспекції праці або в будь – яку іншу організацію, що працює з іноземцями. НЕ ПІДПИСУЙТЕ НІЧОГО, перш ніж ретельно прочитаєте та зрозумієте документ!
 • у випадку, якщо працівникові не виплачена заробітна плата, працівник повинен вийти на роботу. Після закінчення встановленого законом періоду можна вимагати виплату заробітної плати через суд.
 • зверніть увагу на угоди про виконання робіт (DPP - зарплата перевищує 10 000 крон) і про трудову діяльність (DPČ – зарплата перевищує 2 500 крон), тут виникає обов’язок сплачувати внески на соціальне забезпечення і медичне страхування. Якщо з суми зарплати не буде відраховано внески на соціальне забезпечення, в майбутньому працівник не матиме права на допомогу по безробіттю
 • припинення трудових правовідносин завжди здійснюється у письмовій формі
 • строк після звільнення становить 2 місяці. Відрахування проводиться з першого дня місяця, наступного після подачі письмового повідомлення про звільнення, для угод – це 14 днів, і строк починає відраховуватися наступного дня після подачі заяви чи повідомлення
 • будьте уважні у разі припинення трудових відносин за домовленістю - не завжди це є на користь працівника
 • після припинення роботи працівник має право на виплату невиплаченої заробітної плати, в деяких випадках також на виплату вихідної допомоги та на видачу довідки про працевлаштування
 • у разі відрядження працівник має право на відшкодування витрат на проїзд та проживання
 • у разі нещасного випадку на виробництві працівник має вимагати від роботодавця оформлення письмового протоколу про нещасний випадок на виробництві та взяти його копію
 • випробувальний строк - це 3 місяці (максимальний випробувальний строк не може бути більшим, ніж половина періоду, на який укладається трудовий договір - наприклад, трудовий договір укладається на 4 місяці, тому випробувальний термін - 2 місяці). Для завершення трудових відносин протягом випробувального періоду не потрібно підстав, необхідно тільки заздалегідь письмово повідомити про це другу сторону. Випробувальний термін подовжується на період існування цілоденних перешкод у роботі (хвороба, відпустка тощо).

 

Працевлаштування через агентство

Агентство повинно мати дозвіл на таку діяльність від Бюро з працевлаштування ЧР - Генерального директорату, який надає йому можливість працевлаштовувати фізичних осіб в якості штатних співробітників або організувати для своїх співробітників роботу формою тимчасового відрядження їх до іншої юридичної чи фізичної особи (користувач).

Регулюється § 309 Закону № 262/2006 Зб. Зак. Трудового кодексу:

 • протягом виконання працівником робіт у користувача агентство дає працівникові завдання, організовує, керує та контролює його роботу
 • працівник відправляється на підставі письмового договору (який містить: прізвище та адресу користувача, місце виконання роботи, тривалість тимчасового відрядження, день прибуття на місце виконання роботи, призначення керівного працівника, уповноваженого давати працівникам роботу і контролювати її виконання, умови одностороннього проголошення про припинення трудових відносин до закінчення терміну відрядження; інформація про умови праці та заробітну плату)!
 • Тимчасове відрядження закінчується завершенням узгодженого періоду відрядження; до закінчення цього періоду договір може бути розірваний за домовленістю між агентством та призначеним працівником
 • агентство та користувач зобов’язані забезпечити, щоб умови працевлаштування та заробітної плати відрядженого працівника не були гіршими ніж умов штатних працівників – відряджений працівник має право вимагати від агентства дотримання його прав!

Крім основних трудових правовідносин в Чеській Республіці можна у меншій мірі працювати (наприклад, тимчасова робота) на основі так званих договорів поза трудовими правовідносинами.

 

У Чеській Республіці існує є два типи таких договірних документів:

 • Угода про трудову діяльність (DPČ)
 • на основі угоди про трудову діяльність робота може виконуватися в обсязі, що не перевищує в середньому половини встановленого робочого часу в тиждень, тобто 20 годин
 • положення про переведення на іншу роботу, тимчасове працевлаштування, вихідну допомогу, години роботи та відпочинку, перешкоди у роботі працівника, припинення роботи, відпустку, транспортні витрати по відношенню до угоди про трудову діяльність не застосовуються
 • завжди слід дотримуватися законних положень стосовно батьківської та декретної відпустки
 • якщо спосіб скасування угоди про трудову діяльність не узгоджений, вона може бути розірвана за домовленістю учасників у домовлену дату; вона може бути скасована в односторонньому порядку з будь-якої причини або без наведення причини із строком повідомлення 15 днів
 • У разі роботи на підставі такої угоди сплачуються внески у фонд соціального та медичного страхування
 • Угода про виконання робіт (DPP)
 • Протягом року можна укласти і декілька угод про виконання робіт, але їх загальний обсяг для одного роботодавця не повинен перевищувати 300 годин на рік
 • Соціальне забезпечення та медичне страхування сплачуються з DPP з прибутком понад
  10 000 чеських крон на місяць
 • Особи, які працюють на DPP із оплатою праці понад 10 000 чеських крон на місяць, братимуть участь у страхуванні на випадок хвороби (у разі хвороби вони мають право на допомогу на випадок тимчасової непрацездатності, а за певних умов - і на фінансову допомогу під час материнства; на отримання грошової допомоги під час піклування про третю особу протягом хвороби (догляд) та компенсацію до суми зарплати під час вагітності та материнства, у разі угоди про виконання робіт це право не виникає)

Угоди складаються в письмовій формі і містять наступні дані:

 • строк, на який укладається угода (визначений/ невизначений строк)
 • предмет угоди - узгоджене робоче завдання або робота, яку потрібно виконати
 • обсяг роботи - визначення робочого завдання в годинах
 • винагорода, яка не може бути нижчою від мінімальної заробітної плати

Трудовий кодекс визначає принцип рівного ставлення роботодавців до всіх працівників - забороняється пряма та непряма дискримінація у трудових відносинах за ознакою статі, сексуальної орієнтації, мови, віри, релігії, політичного чи іншого мислення.

Якщо ви вважаєте, що ваші права, пов'язані з рівним ставленням або обов’язками вашого роботодавця, визначеними у законі, порушуються, зверніться до Обласної інспекції праці регіону Пльзень та Карловарської області, що знаходиться в місті Пльзень, або до однієї з неприбуткових організацій, перелічених у частині Соціальне забезпечення/ Послуги для іноземців в місті Пльзень.

КОНТАКТИ

БЮРО З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Обласний філіал в місті Пльзень

Kaplířova 2731/7, 305 88Plzeň

тел.: 950 148 111

Call centrum: 800 779 900

email: podatelna.pm@uradprace.cz

ОБЛАСНА ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ ДЛЯ ПІЛЬЗЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА КАРЛОВАРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІЗ МІСЦЕМ ЗНАХОДЖЕННЯ В ПЛЬЗНІ

Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Тел. : 950 179 611

email: plzen@suip.cz

ПОСИЛАННЯ

 • mpsv.cz/web/cz/pruvodce-pro-cizince-prace-v-cr (CZ, EN)
 • Єдиний портал Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки

www.pracevceskerepublice.cz (CZ, EN, RUS)

 • інтерактивна карта – провідник ринком праці в Чнеській Республіці

www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx (CZ, EN)

 • сайт Міністерства внутрішніх справ ЧР – картка працівника

 

 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У Чехії ви можете реалізувати підприємницьку діяльність наступним чином:

А) самозайнята особа (так звана фізична особа - підприємець) = OSVČ

 • Ви ведете власну підприємницьку діяльність на власну відповідальність в рамках своєї професійної діяльності за ліцензією, за свої зобов’язання відповідаєте всім своїм майном
 • В Чехії підприємницька діяльність регулюється Законом № 455/1991 Зб. Зак., «Про ліцензування підприємницької діяльності»
 • ми виділяємо 2 види такої підприємницької діяльності:
 • заявлена
 • право на реалізацію такої діяльності в більшості випадків виникає після подачі заяви в ліцензійне управління та підтверджується витягом з реєстру фізичних осіб - підприємців,
 • вільна, реміснича, обмежена торгівля, професійна підприємницька діяльність
 • ліцензована
 • право на ведення бізнесу виникає шляхом надання ліцензії та підтверджується витягом з реєстру фізичних осіб - підприємців
 • вимагається спеціалізована професійна кваліфікація

Іноземці, які хочуть вести бізнес в Чехії, повинні відповідати наступним умовам:

 • мати 18 років
 • дієздатність
 • відсутність судимості (підтверджується витягом із реєстру правопорушень і судимостей країни походження)

Крім того іноземець повинен пред’явити в реєстр фізичних осіб - підприємців:

 • дійсний документ про дозвіл на проживання в Чехії
 • документ із зазначенням своєї юридичної адреси
 • у тазі потреби підтвердження професійної кваліфікації4

Заяву або клопотання щодо отримання ліцензії можна подавати особисто в будь-якому офісі управління ліцензування підприємницької діяльності або через службу CzechPOINT, незалежно від місця проживання.

 

Не забувайте про обов’язки, які випливають з підприємницької діяльності:

 • повідомляти Управління ліцензування підприємницької діяльності про будь-які зміни в даних та документах, які встановлені для заяву про підприємницьку діяльність, подавати такі документи протягом 15 днів з дня виникнення змін
 • зареєструватися в податковій службі протягом 30 днів від початку реалізації підприємницької діяльності
 • зареєструватись на участь в пенсійному страхуванні, страхуванні на випадок тимчасової непрацездатності у відповідному Районному управлінні соціального забезпечення населення (OSSZ)
 • протягом 8 днів від початку реалізації або закінчення підприємницької діяльності повідомити про цей факт медичну страхову компанію
 • у разі потреби позначити юридичну адресу своєї компанії ( на пошт. скриньці, напр.)[5]

(В) юридична особа

 • наприклад, кооператив, комерційна компанія (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство)
 • правове регулювання компаній міститься в Законі № 90/2012 Зб. Зак. «Про торгові корпорації»

Право юридичної особи здійснювати підприємницьку діяльність на території Чеської Республіки виникає з дати реєстрації цього суб'єкта господарювання або його організаційного підрозділу у державному реєстрі (Закон №304 / 2013 Зб.зак.) 

 

КОНТАКТИ

Муніципалітет міста Пльзень

Офіс ліцензування підприємницької діяльності

Tylova 36, 306 32 Plzeň

тел. : 378 034 801

ОБЛАСНИЙ СУД У МІСТІ ПЛЬЗЕНЬ

Реєстр підприємств

sady 5. května, 301 00 Plzeň

тел.: 377 869 611

ПОСИЛАННЯ

 • www.mpo.cz (CZ, ЕN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки

www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani (CZ, EN)

 • інформація про підприємницьку діяльність в Чеській Республіці
 • www.rzp.cz (CZ)
 • пошук суб’єкта господарювання в публічно доступній частини Реєстру підприємців

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
МЕДИЧНА ДОПОМОГА

У Чехії медичне обслуговування повністю або частково оплачується за рахунок медичного страхування. Якщо ви не застраховані, плата за медичну допомогу вимагатиметься від вас. В рамках чеської системи медичного страхування ми розрізняємо два основні види страхування:

 1. Державне медичне страхування

У Чехії медичні послуги надаються переважно на основі загальнообов’язкового державного медичного страхування. Якщо працівник працевлаштований, роботодавець сплачує медичній страховій компанії 13,5% з його базової заробітної плати (з них 1/3 сплачується працівником, а 2/3 - роботодавцем). У деяких випадках платником обов’язкового медичного страхування є держава (наприклад, для дітей на утриманні, пенсіонерів тощо).

Система державного медичного страхування в Чехії базується на трьох суб’єктах:

1) застрахована особа (той, хто користується медичними послугами)

2) постачальник медичних послуг

3) медична страхова компанія

Відповідно до закону «Про державне медичне страхування» (№ 48/1997 Зб.зак.) медичному страхуванню також підлягають:

 • іноземці з постійним місцем проживання в Чехії
 • іноземці без постійного місця проживання в Чехії, які працевлаштовані у роботодавця з юридичною адресою в Чеській Республіці
 • громадяни ЄС, що реалізують підприємницьку діяльність в Чехії
 • члени родин застрахованих громадян ЄС, які здійснюють прибуткову діяльність у Чехії
 • особи, котрі подали клопотання про надання міжнародного захисту й іноземці, які отримали притулок або субсидіарний захист та їх діти, народжені в Чехії
 • іноземці з довгостроковою візою або дозволом на довгострокове перебування з метою терпіння їх перебування в Чехії - у конкретно визначених випадках.

Особи, які підпадають під сферу медичного страхування, мають право на видачу картки застрахованої особи, якщо вони відповідають встановленим умовам, за допомогою якої вони потім доводять своє право на надання медичної допомоги, оплаченої чеською медичною страховою компанією.

Обсяг допомоги, яку оплачує страхова компанія, залежить від типу виданої картки. Більш детальну інформацію з цього питання можна знайти на веб-сайтах медичних страхових компаній.

Права та обов'язки учасника державного медичного страхування

Права учасників:

 • на вибір медичної страхової компанії - дозволяється міняти страхову компанію один раз за 12 місяців (станом на 1 день календарного півріччя – застрахований або його законний представник подає заяву до вибраної страхової компанії не пізніше, ніж за 3 місяців перед передбаченою датою зміни)
 • на вибір постачальників медичних послуг (лікарів і медичного закладу), які є договірними партнерами відповідної страхової компанії - це право застрахована особа може реалізувати один раз в 3 місяці
 • на час та місцеву доступність оплачених послуг, що надаються договірними партнерами відповідної медичної страхової компанії
 • на надання оплачених послуг в обсязі та на умовах, передбачених законодавством - постачальник не може приймати від застрахованого компенсацію за такі послуги
 • на медичні засоби - без прямої оплати відповідно до закону
 • на надання інформації від медичної страхової компанії
 • на участь у контролі наданої медичної допомоги, що покривається медичним страхуванням
 • на видачу підтвердження сплати регуляторного збору - постачальник видає страхувальнику на запит
 • на видачу підтвердження про доплату
 • на оплату суми, що перевищує ліміт регуляторного збору.

 

Обов’язки учасників:

 • виконувати обов’язок звітності - повідомити про початок або припинення індивідуальної прибуткової діяльності; повідомляти, що став особою без оподатковуваного доходу і так далі.
 • у день виходу на роботу повідомити свого роботодавця, у якої медичної компанії є застрахований; у разі працевлаштування повідомити про це медичну страхову компанію
 • сплачувати внески відповідній медичній страховій компанії , якщо це передбачено законодавством. Внаслідок несплати внесків у зазначеній сумі та вчасно виникає заборгованість, яку медична страхова компанія стягуватиме в примусовому порядку - включаючи пеню.
 • за вимогою проходити профілактичні огляди
 • дотримуватись заходів, спрямованих на запобігання захворювання
 • уникати дій, які призводять до погіршення власного здоров’я
 • при наданні медичною допомоги пред’являти дійсну страхову карту або інший документ, виданий відповідною медичною страховою компанією
 • про втрату чи пошкодження страхової картки протягом 8 днів повідомити у відповідну медичну страхову компанію
 • повернути страхову карту відповідній медичній страховій компанії протягом 8 днів після закінчення терміну дії договору медичного страхування, зміни медичної страхової компанії або під час тривалого перебування за кордоном
 • повідомити відповідну медичну страхову компанію про зміни імені, прізвища, постійного місця проживання або персонального номера протягом 30 днів після того, як зміна настала
 • сплачувати у медичному закладі регуляторні збори

Якщо система державного страхування для вас недоступна, ви зобов’язані укласти комерційне медичне страхування.

 1. КОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Якщо на іноземця не поширюється чеська система державного медичного страхування, він повинен укласти договір про комерційне медичне страхування на весь період перебування в Чехії.

Страхування повинно покривати всі витрати, які можуть виникнути під час перебування іноземця у зв’язку з наданням йому невідкладної медичної допомоги, швидкої лікарняної допомоги або його смертю та репатріацією в рідну країну.

В даний час існує можливість укласти договір медичного страхування:

 1. Страхування необхідної та невідкладної допомоги
 2. Комплексне медичне страхування

 

 1. Страхування необхідної невідкладної допомоги

Страхування необхідної та невідкладної допомоги розроблено спеціально для іноземців, які планують залишитися на території Чехії менше 90 днів і подали заяву на короткострокову візу. Максимальний термін, на який можна оформити цю страховку, є 2 роки. У порівнянні з комплексним медичним страхуванням цей вид у фінансовому відношенні є більш привабливим, але з іншого боку, необхідно розуміти, що вам буде відшкодовано лише вартість необхідної та невідкладної допомоги (що є зрозуміло з назви). Профілактичні огляди ви будете оплачувати самостійно.

 1. Комплексне медичне страхування

Комплексне медичне страхування призначено, зокрема, особам, які перебувають на території ЧР більше 90 днів, та які подають заяву на довгострокове або постійне проживання. У рамках комплексного медичного страхування медична допомога застрахованій особі в договірних медичних установах надається без прямого відшкодування іноземцем витрат на лікування, з метою підтримання стану його здоров’я до укладення договору страхування, тобто як амбулаторна допомога, профілактична медична допомога та медичні послуги, пов'язані з вагітністю та пологами. Мінімальний визначений законом розмір страхової виплати в такому випадку чинить 60 000 євро за один страховий випадок.

Медичні страхові компанії

 • Загальна медична страхова компанія ЧР (VZP CR) https://www.vzp.cz/
 • Військова медична страхова компанія Чеської Республіки ( VoZP ČR) https://www.vozp.cz/
 • Чеська промислова медична страхова компанія (ČPZP) https://www.cpzp.cz
 • Медичне страхування працівників банків, страхових компаній та будівництва (OZP) https://www.ozp.cz/
 • Страхова компанія працівників Škoda (ZPŠ) https://www.zpskoda.cz/
 • Компанія медичного страхування Міністерства внутрішніх справ ЧР (ZPMV CR) https://www.zpmvcr.cz/
 • Регіональна братська ощадна каса, медична страхова компанія (RBP) https://www.rbp213.cz/uk/

Страхові компанії не зобов’язані укладати з іноземцем договір комерційного медичного страхування.

Якщо існує серйозна загроза для Вашого життя чи здоров'я Вас лікуватимуть у будь-якому медичному закладі, навіть якщо Ви не застраховані. Однак Вам доведеться оплачувати медичну допомогу з власних коштів.

 

 

 

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

На території ЧР працюють як державні, так і недержавні заклади охорони здоров’я. Майже всі ці заклади мають укладений договір на надання медичних послуг та їх оплату за рахунок медичного страхування та надають медичну допомогу пацієнтам, застрахованим відповідною медичною страховою компанією, без прямої оплати.

У випадку хвороби пацієнт, як правило, спочатку звертається до так званих лікарів первинної медичної допомоги, які працюють у місці його проживання. Це - лікарі загальної практики для дорослих, лікарі загальної практики для дітей та підлітків, стоматологи та гінекологи. В Чеській Республіці пацієнт може звернутися до лікаря - фахівця і без рекомендації лікаря первинної медичної допомоги.

У лікаря первинної медичної допомоги пацієнт повинен спочатку зареєструватися. Лікарі мусить мати укладений договір про надання медичних послуг із тою страховою компанією, у якої є застрахованим іноземець. Проводячи реєстрацію лікар зобов’язується здійснювати систематичний догляд над зареєстрованим пацієнтом, тобто надавати основну допомогу (включаючи відвідування у випадку хвороби ) та, за необхідності, забезпечити пацієнтові надання спеціальної допомоги лікарями-спеціалістами чи в лікарні.

Лікар може відмовити пацієнтові в реєстрації в тих випадках, коли прийом нового пацієнта настільки може збільшити навантаження лікаря, що це заважатиме йому добре піклуватися про інших пацієнтів або якщо для цього існують інші перешкоди персонального або іншого характеру. Причини відмови у прийнятті пацієнта визначає лікар, який письмово повідомить пацієнта про своє рішення.

 

КОНТАКТИ

EUC Klinika s.r.o - Поліклініка Денісово Набржежі

Denisovo nábřeží 4, 305 94 Plzeň

Перша медична допомога:

 • Загального характеру:

тел. : 378 218 300, 378 218 111

(Пн. - Пт. 18:00 - 6:00 / Сб, Нд, святкові дні 6:00 - 6:00)

 

 • аптека:

тел. : 378 218 126

(Пн - Пт 7:00 - 18:00)

 • стоматологічна:

Тел. : 378 218 467

(Пн. - Пт. 18:00 - 24:00 / Сб, НД, святкові дні 6.00-18.00)

 

МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА ПЛЬЗЕНЬ

Francouzská tř. 4, 326 00 Plzeň

тел. : 378 014 111

Перша медична допомога:

 • Загального характеру:

тел. : 377 243 000, 378 014 310

(Пн. - Пт. 18:00 - 6:00 / Сб, Нд, святкові дні 6:00 - 6:00)

 • аптека:

тел. : 377 240 788

ЛІКАРНЯ У СВЯТОГО ГЕОРГІЯ (U SV. JIŘÍ)

Staniční 1126/74, Plzeň

tел. : 377 266 647

Перша медична допомога дітям та підліткам:

Тел. : +420 377 262 970, +420 377 263 965, +420 377 266 647

(Пн. - пт. 17:00 - 7:00 / Сб, Нд, святкові дні 24/7)

ПЛЗЕНСЬКА АПТЕКА. К.С. - ЛИПОВА АПТЕКА

alej Svobody 60, 323 18 Plzen

Тел. : 377 441 401

Аптека першої допомоги:

Тел. : 377 533 259

Devětsil JST, s.r.o. ( т.о.в.), Аптека DEVĚTSIL (біля поліклініки Словани)

Francouzská třída 2079/2, 32600 Plzeň

 

Аптека першої допомоги:

Тел. : 377 240 788

 

ФАКУЛЬТЕТНА ЛІКАРНЯ ПЛЬЗЕНЬ - ЛОХОТИН

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Тел. : 377 103 111

https://www.fnplzen.cz/node/916

 

ПОСИЛАННЯ

 

 • www.mvcr.cz (CZ)
 • офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ Чехії
 • інформація для іноземців

 

 • www.mvz.cz (CZ, EN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства закордонних справ Чеської Республіки
 • www.mpsv.cz (CZ, EN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства праці та соціального забезпечення Чеської Республіки
 • www.szpcr.cz (EN)
 • офіційний веб-сайт Асоціації медичних страхових компаній Чехії
 • інформація для іноземців


 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИЦІВ У ПЛЬЗНІ

Система соціального забезпечення в Чеській Республіці базується на трьох опорах:

 1. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Система соціального страхування включає страхування на випадок тимчасової непрацездатності та базове обов'язкове пенсійне страхування.

Страхування на випадок тимчасової непрацездатності

До соціального забезпечення належить і страхування на випадок тимчасової непрацездатності, яке регулюється Законом № 187/2006 Зб.зак., «Про страхування на випадок тимчасової непрацездатності». Страхування на випадок тимчасової непрацездатності призначене для осіб, котрі займаються прибутковою діяльністю, а його мета - забезпечити цих осіб грошовими виплатами в той час, коли вони втрачають дохід від прибуткової діяльності через короткочасну соціальну подію (тимчасова непрацездатність, материнство тощо). Страхування на випадок тимчасової непрацездатності для само зайнятих осіб є добровільним. З цього виду страхування виплачується 6 видів допомоги найманим працівникам, і 4 види допомоги самозайнятим особам (за винятком допомоги на догляд за хворим та компенсації):

 • допомога на випадок тимчасової непрацездатності- право на виплату допомоги має працівник, який бере участь у медичному страхуванні, якого лікар визнав тимчасово непрацездатним або призначив йому карантин
 • догляд за хворим – право на цей вид допомоги має працівник, який не може працювати, оскільки він буде піклуватися та доглядати за дитиною в віці до 10 років, або повинен піклуватися про іншого члена сім’ї, з яким спільно проживає
 • допомога по вагітності та пологах - право на цю допомогу має працівник, який протягом останніх двох років брав участь у медичному страхуванні не менше 270 днів до дати надання допомоги по вагітності та пологах 
 • компенсація під час вагітності та пологів – право на отримання цього виду допомоги має працівниця, яка була переведена на іншу роботу через вагітність, материнство або годування груддю та чий заробіток зменшився внаслідок переведення.
 • грошова допомога батькові - це соціальна допомога, яка виплачується батькові або іншим особам, які виконують батьківські обов’язки на підставі рішення компетентного органу, з коштів страхування протягом 7–денної відпустки, пов'язаної із доглядом за новонародженою дитиною. Батько дитини має бути записаний у свідоцтві про народження дитини. Батьки не мусять бути одруженими.
 • Довготривала допомога по догляду за хворим - новий вид допомоги, введений
  з 1 червня 2018 року, яка дозволяє громадянам залишатися вдома в ситуації, коли вони будуть піклуватися про члена сім’ї, лікуючий лікар котрого в медичному закладі лікарняного типу (як правило, лікарня) вирішив виписати додому. Довготривала допомога на догляд надає можливість піклуватися про близьку людину, якщо вона і надалі потребуватиме догляду. Одним із варіантів рішення є подача клопотання про надання допомоги по догляду відповідно до Закону «Про соціальні послуги».
 • Розмір допомоги на випадок тимчасової непрацездатності залежить від розміру доходу.

Пенсійне страхування

Згідно із Законом № 155/1995 Зб.зак., «Про пенсійне страхування», з коштів основного пенсійного страхування виплачуються пенсії за віком, пенсії по втраті працездатності у зв’язку з інвалідністю та пенсії у зв’язку із втратою годувальника (для вдови, вдівця, сироти).

Для признання права на виплату пенсії, як правило, потрібно задовольнити умову необхідного страхового стажу, а у випадку пенсії за віком - і досягнення пенсійного віку.

Відносно довгий страховий період, необхідний для отримання чеської пенсії (особливо пенсії за віком), часто є причиною того, що іноземець не задовольняє умови для признання права на пенсію протягом свого активного життя в Чеській Республіці. Ситуація частково вирішується міжнародними двосторонніми угодами, укладеними між Чеської Республікою та іншими державами - за цими договорами для отримання необхідного страхового стажу договірні країни враховують страховий період, нарахований в іншій країні. Якщо і цей період не відповідає необхідному страховому стажу, пенсія призначається у розмірі, що відповідає співвідношенню періодів, нарахованих у кожній з них.

Заява на будь-який вид пенсії подається до Районного управління соціального забезпечення населення, де Вам також нададуть більш детальну інформацію про окремі види пенсій.

КОНТАКТ

РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛЬЗЕНЬ - МІСТО

Americká 28-30, 303 18 Plzeň

тел .: 377 486 111

email: posta.pm@cssz.cz

 

 1. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Система державної соціальної підтримки регулюється Законом № 117/1995 Зб.зак., «Про державну соціальну підтримку». Відповідно до цього Закону надаються наступні соціальні виплати:

Види допомоги, які залежать від рівня доходу:

 • Допомога на дитину - основна довгострокова допомога, яка надається сім'ям з дітьми (надається в трьох розмірах відповідно до віку дитини та в двох варіантах відповідно до виду доходу).
 • Допомога на житло - допомога, призначена для оплати житла малозабезпечених сімей та фізичних осіб.
 • грошова допомога при народженні дитини - одноразова допомога, право на яку виникає в день народження дитини, або шляхом прийняття дитини до 1 року до постійної опіки, яка заміняє опіку батьків на підставі рішення компетентного органу, тобто, рішення суду про передання дитини на піклування іншій особі, окрім батьків, про усиновлення дитини або про передачу дитини усиновлювачу до піклування. Розмір допомоги по пологах становить 13 000 чеських крон для першої дитини та 10 000 чеських крон для другої дитини.

Види допомоги, розмір яких не залежить від рівня доходу

 • грошова допомога батькам- право на отримання допомоги має один з батьків, який протягом усього календарного місяця особисто та належним чином піклується про дитину, яка є наймолодшою у сім’ї, а саме до 4 - річного віку цієї дитини, але не довше ніж, коли їй / йому за догляд за тією ж дитиною буде виплачено загальну суму 300 000 чеських крон, якщо не було зазначено інше. Якщо наймолодшими у сім’ї є 2 або більше дітей, народжених одночасно, то один з батьків має право на 1,5-кратну суму 300 000 чеських крон.
 • похоронні– право на отримання допомоги має особа, яка організувала похорони для дитини на утриманні або особи, яка була одним з батьків цієї дитини, за умови, що померла особа на день смерті постійно проживала в Чеській Республіці; розмір допомоги на смерть визначений у сумі 5000 чеських крон .
 1. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА У СКРУТНІЙ МАТЕРІАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ

Система державної допомоги у скрутній матеріальній ситуації регулюється Законом № 111/2006 Зб.зак., «Про державну допомогу у скрутній матеріальній ситуації». В такій ситуації виплачуються наступні види допомоги:

 • доплата на життєві потреби- основний вид допомоги у скрутній матеріальній ситуації, яка вирішує недостатній доход особи / осіб, що оцінюються спільно з нею.
 • доплата на житло - вирішує відсутність доходу для покриття витрат на житло, якщо власних доходів людини чи його сім’ї недостатньо (включаючи допомогу на житло за рахунок системи державної соціальної підтримки).
 • надзвичайна негайна допомога - надається особам, які опинилися в ситуаціях, які потрібно негайно вирішити.

КОНТАКТ

УПРАВЛІННЯ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ОБЛАСНА ФІЛІЯ В ПЛЬЗНІ

Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň 1

тел. : 950 148 111

email: podatelna.pm@uradprace.cz

ПОСИЛАННЯ

 • www.mpsv.cz (CZ, EN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства праці та соціального забезпечення Чеської Республіки
 • інформація про види державної соціальної допомоги та допомогу у скрутній матеріальній ситуації
 • www.cssz.cz (CZ, EN, D, F)
 • офіційний веб-сайт Чеського управління соціального забезпечення
 • інформація про пенсійне страхування, страхування на випадок тимчасової непрацездатності, в т.ч. адреси філій

ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Область соціальних послуг визначена Законом № 108/2006 Зб. зак. «Про соціальні послуги» , який регулює умови надання допомоги та підтримки людям, які перебувають у несприятливій соціальній ситуації за допомогою соціальних послуг та виплат на піклування.

У Чеській Республіці соціальні послуги часто надають неурядові некомерційні організації. Послуги зазвичай надаються клієнтам безкоштовно і базуються на таких принципах:

 • індивідуальний підхід та повага до потреб клієнта
 • підтримка клієнта постачальником послуг
 • рівний доступ незалежно від походження, віку, втрати працездатності тощо.
 • обов'язкова конфіденційність з боку постачальника послуг

Перелік усіх організацій, що надають послуги іноземцям, можна знайти на веб-сайті Департаменту соціальних служб Магістрату міста Пльзень:

https://socialnisluzby.plzen.eu/katalog-sluzeb/?sk=9&co=vse&dr=vse

КОНТАКТ

Martinská 2 (1. patro), 306 32 Plzeň

Тел. : 378 033 351

http://socialnisluzby.plzen.eu

 

В місті Пльзень безкоштовні послуги для іноземців надають наступні організації:

 • Poradna pro cizince Diecézní Charity Plzeň

(Консультаційний центр для іноземців Єпархіального центру благодійності Пльзень)

Цільова група

 • іноземці та біженці, члени сімей іноземців та біженців, чеські громадяни, які мають зв'язки з іноземцями

Послуги, що надаються

 • соціальне консультування - інформація та поради щодо життя в Чехії ( питання прописки , міжнародний захист, чеське громадянство, зайнятість, житло, освіта, соціальне забезпечення, охорона здоров'я тощо)
 • юридичні консультації та допомога у написанні апеляційних скарг, подань до суду тощо.
 • допомога в адміністративних питаннях (заповнення анкет та заяв, написання резюме, розуміння документів тощо)
 • супровід та допомога у взаємодії з державними органами та іншими установами
 • переклад на кілька мов
 • курси чеської мови,
 • комп’ютерний зал з безкоштовним доступом до Інтернету
 • посередництво під час оформлення матеріальної допомоги у обґрунтованих випадках
 • освітня та інтеграційна діяльність
 • зареєстрована соціальна служба
 • всі послуги надаються безкоштовно

Контактна інформація

Адреса: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Jagellonská 9, 301 00 Plzeň, Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni

Тел .: 731 433 060, 731 433 027, 731 591 883, 731 433 008,

731 433 023, 731 433 096

E-mail: poradna@dchp.charita.cz

www.dchp.cz

Центр підтримки інтеграції іноземців в регіоні Пльзень

Цільова група

 • іноземці, які тривалий час легально проживають у Чеській Республіці на підставі Закону «Про проживання іноземців», отримувачі міжнародного захисту (притулку, субсидіарного захисту) та особи, які не належать до вищезазначених груп та мають очевидно подібні потреби в інтеграції як зазначені вище групи.

 

Послуги, що надаються

 • соціальне консультування загального та спеціалізованого характеру - амбулаторно та на вулиці
 • юридична консультація
 • курси чеської мови
 • соціально-культурні курси
 • місце для роботи, забезпечене Інтернетом та бібліотека для іноземців
 • освітні культурні та спортивні заходи для іноземців та широкої громадськості

Контакт

Адреса: Americká 39, 301 00 Plzeň

тел .: 725 874 975/6, 377 223 157

E-mail: icplzen@suz.cz

www.integracnicentra.cz

 

Організація з надання допомоги біженцям, ZS.

Цільова група

 • іноземці з країн поза ЄС з усіма видами перебування в Чехії та члени їх сімей
 • Іноземці ЄС в складній життєвій ситуації

Послуги, що надаються

 • безкоштовне соціальне та юридичне консультування
 • консультування осіб, які подали клопотання про надання субсидіарного захисту
 • зворотне консультування
 • job коучинг
 • курси чеської мови, допомога у нострифікації документів про освіту з країни походження
 • допомога у пошуку конкретної роботи
 • допомога у взаємодії з роботодавцями
 • допомога у взаємодії з державними установами
 • асистенція під час переговорів з агентствами зайнятості, індивідуальна допомога з вирішенням житла
 • семінари та лекції

Всі послуги надаються безкоштовно.

Контакт

Адреса: sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň

тел: 604809165

E-mail: opu.plzen@opu.cz

www.opu.cz

Захист для осіб, яким щось загрожує - Діаконія - центр Західної Чехії

Цільова група

 • іммігранти та шукачі притулку; жертви торгівлі людьми; особи, котрі зазнали комерційного насильства, та жертви злочинів.

Надані послуги

 • трудове законодавство та соціальне консультування у сфері зайнятості іноземців (невиплачена заробітна плата, утримана заробітна плата, утримання документів, примусова праця тощо),
 • супровід у переговорах з установами (Департамент притулку та міграційної політики, Поліція у справах іноземців, УССЗ, Бюро зайнятості, Інспекція праці, лікар, медичні страхові компанії тощо),
 • супровід у переговорах з роботодавцями,
 • підготовка документів для позову, клопотання до інспекції праці,
 • підготовка документів для оформлення віз, тимчасового та постійного проживання,
 • підготовка документів на державну соціальну підтримку, матеріальну допомогу, допомогу по хворобі тощо,
 • вирішення ситуації у разі втрати документів або закінчення строку їх дії,
 • переклад румунської, російської, української та англійської мов.

Усі послуги надаються безкоштовно.

Контакт

Адреса: Resslova 12, 301 00 Plzeň

Телефон: 737651 641 (SOS мобільний)

Електронна адреса: teren@diakoniezapad.cz

www.diakoniezapad.cz

ПОСИЛАННЯ

 • socialnisluzby.plzen.eu (CZ)
 • офіційний веб-сайт Департаменту соціальних служб Магістрату міста Пльзень
 • перелік організацій, що надають соціальні послуги для іноземців у місті Пльзень

 

 • www.czech.cz/uk/Home-en(CZ, EN, F, D, E, RUS)
 • офіційний веб-сайт ЧР
 • основна інформація про культуру, навчання, зайнятість, підприємництво в Чехії

 

 • ekskurzy.cz (CZ)
 • Офіційний веб - сайт Європейської культурної групи

ОСВІТА

Основними правовими нормами, що регулюють освіту в Чеській Республіці, є закон «Про освіту» № 561/2004 Зб.зак., «Про дошкільну, початкову, середню та вищу професійну та іншу освіту» та Закон № 111/1998 Зб. Зак. «Про заклади вищої освіти».

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

(3 - 6 років)

Дитячий садок, як правило, надає дошкільну освіту дітям у віці 3-6 років. Дитині до 5 років не обов’язково відвідувати дитячий садочок. Від початку навчального року, що настає за датою, коли дитина досягає п'ятого року віку та до прийняття дитини у середню школу, дошкільна освіта стає обов’язковою.

Обов'язкова дошкільна освіта поширюється також і на громадян іншої країни - члена ЄС, які проживають в Чеській Республіці більше 90 днів. Крім того, обов'язкова дошкільна освіта поширюється на інших іноземців, які мають право перебувати на території ЧР постійно або тимчасово понад 90 днів, а також на учасників провадження про надання міжнародного захисту.

Зарахування у заклади дошкільної освіти відбувається в період з 2 по 16 травня (дату та місце запису визначає директор дитячого закладу ). Дитина може бути допущена до дошкільної освіти протягом всього навчального року.

Оплата в дитячих садках

Виховання та освіта в дитячому садку надається за оплату (для дітей до 5 років). В період обов'язкової дошкільної освіти (останній рік в дитячому садку перед школою) безкоштовно .

Харчування дитини оплачується протягом всього періоду дошкільної освіти.

Крім того, існують дитячі групи та інші приватні організації, до яких, як правило, можна записати дітей віком до трьох років. Таки послуги є платними.

 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

(6 - 15 років)

Відвідування школи є обов'язковим протягом дев'яти шкільних років. Учні навчаються разом у початкових школах, організованих за двома рівнями (1 - 5 клас та 6 - 9 клас). Закінчивши перший рівень школи, можна продовжити навчання на другому рівні початкової школи або у багаторічних гімназіях.

Обов’язок отримати шкільну освіту також поширюється на громадян іншої країни - члена ЄС, котрі перебувають на території Чеської Республіки більше ніж 90 днів. Крім того, обов'язковою шкільна освіта є і для інших іноземних громадян, які мають право постійно чи тимчасово перебувати в Чехії більше, ніж 90 днів, а також для учасників провадження про надання міжнародного захисту.

Законний представник повинен записати дитину, якій на 31.08. даного року виповнилось 6 років, до школи для отримання обов’язкової освіти, конкретно в період з 1 квітня по 30 квітня календарного року. Дату та місце запису встановлює директор школи.
Законний представник зобов’язаний записати дитину шкільного віку до школи для отримання обов'язкової освіти протягом 90 днів після прибуття до Чеської Республіки, в тому числі і протягом навчального року.

Якщо дитина фізично чи психічно не дозріла, можна в день запису домовитися з директором школи про відкладення відвідування школи на один навчальний рік. Клопотання про відкладення буде задоволено, якщо до нього додаватиметься характеристика відповідного шкільного консультаційного закладу (див. Педагогічно-психологічний консультаційний центр) та спеціаліста- педіатра або клінічного психолога.

З метою отримання обов’язкової шкільної освіти населений пункт визначає для дітей з постійним місцем проживання або для дітей іноземців з постійним місцем перебування в цій області округ шкіл. Школи в цьому окрузі зобов’язані приймати дітей доки їм це дозволяє кількість учнівських місць у школі. З іншої причини відмовити прийняти учня неможливо.

Платежі протягом початкової освіти

Обов’язкова початкова освіта в державних школах є безкоштовна. Оплачується лише харчування та перебування в шкільному клубі (групі продовженого дня).

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Після закінчення обов’язкової освіти більшість учнів продовжують навчання на наступному освітньому рівні.

а) середня освіта ( учень отримує після успішного закінчення одно - дворічної освітньої програми денної форми навчання)

б) середня освіта з посвідченням про отриману професійну кваліфікацію (учень отримує після успішного закінчення двох або трирічної освітньої програми денної форми навчання або скороченої навчальної програми для отримання середньої освіти з посвідченням про отриману професійну кваліфікацію)

в) середня освіта з випускним іспитом на атестат зрілості ( здобута після успішного закінчення шести- або восьмирічних програм гімназії, чотирьохрічної програми денної форми навчання, дворічної програми денної форми навчання або скороченої програми середньої освіти з іспитом на атестат зрілості)

 

 

ОТРИМАННЯ ОСВІТИ В КОНСЕРВАТОРІЇ

Після закінчення обов'язкової середньої освіти можна продовжити навчання в консерваторії, куди приймають учнів, які виконують вимоги для прийому та проходить творчий конкурс.

Після успішного завершення навчальної програми в консерваторії можна отримати наступні рівні освіти:

а) середня освіта з екзаменом на атестат зрілості (учень успішно закінчує відповідну частину навчальної програми в консерваторії мінімально після 4 років денного навчання, після 6 років навчання або 8 років денної форми навчання за програмою восьмирічної освіти)

б) вища професійна освіта в консерваторії (учень успішно закінчує шести-восьмирічну освітню програму )

Платежі протягом отримання середньої освіти

Навчання в середній школі, як правило, забезпечується безкоштовно. Учень оплачує підручники, шкільні приналежності та харчування.

 

ВИЩІ ПРОФЕСІЙНІ ШКОЛИ ТА ВИЩІ ШКОЛИ

Учні, які закінчили навчання іспитом на атестат зрілості, можуть продовжити навчання в вищих професійних школах або університетах (державних, публічних або приватних школах).

 

ПЕДАГОГІЧНА І ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Педагогічно - психологічні консультаційні центри разом із спеціальними педагогічними центрами та центрами виховання належать до шкільних консультаційних закладів. Такі центри надають послуги з педагогічно-психологічного та спеціального педагогічного консультування та педагогічно - психологічної допомоги у вихованні та навчанні учнів.

Консультаційні послуги надаються безкоштовно.

 

НОСТРИФІКАЦІЯ ОСВІТИ

Клопотання про визнання та підтвердження свідоцтв початкових, середніх і вищих професійно-технічних училищ, виданих за кордоном, розглядає Обласна адміністрація відповідного регіону, в якому заявник зареєстрований на постійне проживання.

Клопотання про підтвердження вищої освіти можна подати у:

 • ректорат державного вищого навчального закладу з аналогічним змістом акредитованої навчальної програми
 • Міністерство освіти, молоді та спорту
 • Міністерство оборони ЧР - для військової освіти
 • Міністерство внутрішніх справ ЧР - для документів про освіту в галузі безпеки

Повну інформацію можна знайти за посиланням : http://www.msmt.cz

 

ПОСИЛАННЯ

www.plzenskeskoly.cz (CZ)

 • офіційний портал пльзенських дитячих садочків та початкових шкіл

(CZ, D, GB)

 • веб-сайт Обласної адміністрації Пльзеньського регіону

https://www.stredniskoly.cz/seznam-skol/plzensky-kraj/ (CZ)

 • перелік середніх шкіл та поточна інформація про них

http://www.msmt.cz/ (CZ, EN)

 • офіційний веб-сайт Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії

www.cizinci.npi.cz (CZ)

 • офіційний портал Національного інституту подальшої освіти ( підтримка педагогічного працівників, які навчають дітей / учнів іноземців ; забезпечення усного та письмового перекладу )

https://www.pepor-plzen.cz/ (CZ)

 • Офіційний сайт Педагогічно - Психологічного консультаційного центру в Пльзеньському регіоні

ПЛЬЗЕНЬ – КУЛЬТУРА ТА РОЗВАГИ

Плзень налічує майже 171 000 жителів і є четвертим по величині містом в Чеській Республіці.
У західній частині Чехії він займає важливе домінуюче місце як сильний промисловий, комерційний, культурний та адміністративний центр. Місто було засноване в 1295 році чеським королем Вацлавом ІІ на місці злиття річок Углава, Ослава, Радбуза а Мже.

Місто Пльзень відоме як промислове і пивоварне місто. У великих фабричних залах колишнього заводу «Шкода» виробляють транспортні засоби, а відоме пиво «Праздрой» та «Гамбринус» готують на іншому кінці обласного центру. Світле витримане пиво з нижньою ферментацією відоме у всьому світі як «Pilsner» або «Pils» згідно з німецькою назвою міста Pilsen .

До найважливіших визначних пам’яток західно-чеського мегаполісу відносяться історичний центр міста та прилеглі до нього вулиці, які охороняються як міська заповідна історична зона. Домінантою міста є готичний храм святого Варфоломія, який зі своєю баштою висотою 102 метри є найвищим в Чехії. Крім того, в Пльзні розташована Велика синагога, яка є найбільшою синагогою в Чехії та одночасно третьою за величиною у світі. Світські пам’ятки представлені яскравою ратушою ХVI століття в стилі ренесанс, театром Й.К. Тила, Західно-чеським музеєм та історичними катакомбами площею 17,5 км.

Пльзень має свій зоологічний парк і ботанічний сад, багато громадських парків і садів (сад Луфта, медитаційний парк Грушки, дендрарій Софронка тощо).

Однією з найцінніших традицій пльзенського культурного середовища є діяльність театру Й. К. Тила. Пльзень - це місце проведення культурних заходів та фестивалів міжнародного значення - Дні Сметани, Скупова Пльзень, Історичний вікенд, Pilsner Fest, Міжнародне бієнале малювання чи фестиваль Театрів. В межах Пльзенського культурного літа проводяться концерти та театральні вистави на відкритих сценах у центрі міста.

ПОСИЛАННЯ

 • www.plzen.eu (CZ, EN, D)
 • офіційний веб-сайт міста Пльзень

web DEPO2015 – живий простір, який поєднує культуру та бізнес

 • веб- сторінки культурного порталу регіону Пльзень

 

 • www.zooplzen.cz (CZ, , END)
 • Веб-сайт Зоологічного парку та Ботанічного саду міста Пльзень
 • www.zpc-galerie.cz (CZ, EN, D )
 • веб-сайт Західночеської галереї в Пльзенi
 • www.zcm.cz (CZ)
 • веб-сайт Західночеського музею в Пльзенi
 • www.zcm.cz (CZ, EN, D )
 • веб -сайт Techmania Science Center o.p.s
 • www.pilsnerpubs.cz (CZ)
 • Список ресторанів, барів і пабів у Пльзні
 • www.mkcr.cz (CZ, EN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства культури Чеської Республіки


 

ТРАНСПОРТ У ПЛЬЗНІ

Система міського громадського транспорту в Пльзні складається з трамваїв, тролейбусів та автобусів. Три трамвайні лінії створюють хребет міського транспорту, що з'єднує найбільші передмістя з центром міста, залізничним та автовокзалами; міські автобуси забезпечують сполучення з віддаленими частинами міста, і, як приміські види сполучення, також з деякими приміськими муніципальними населеними пунктами.

Користуватися послугами громадського транспорту дозволяється тільки з дійсним проїзним документом, пасажири без дійсного проїзного документа зобов’язані оплатити вартість проїзду та штраф.

Передплачений кредит на проїзд

Кредит на проїзд, передплачений наприклад на один місяць (31 день) є вигідний у випадку, якщо пасажир використає принаймні 30 поїздок протягом 31-денного періоду. Купуючи однорічну передплату достатньо здійснити приблизно 250 поїздок (за 365 днів), щоб ціна передплати була вигідніша ніж покупка окремих квитків на проїзд. Можливість передплатити кредит можна активувати на Пльзенській картці у вигляді смарт-картки, картки In Karta від чеської залізниці або в додатку Віртуальна картка.

 

Пльзенська картка (або картка In Karta від ЧЗ) - це смарт-картка, яка служить носієм передплаченого кредиту на проїзд громадським транспортом та електронних грошей для використання на пристрої оплати проїзду в транспортному засобі. Пасажири з такою карткою можуть скористатися передплаченим кредитом, а також вигідним тарифом на проїзд на випадок пересадок, який можна придбати через оплату з електронного гаманця пльзенської картки в терміналах самообслуговування безпосередньо в транспортних засобах громадського транспорту.

Віртуальна картка

Система передплати та підтвердження передплаченого кредиту за допомогою безконтактної банківської картки або мобільного додатку. Додаток безкоштовно завантажується в AppStore або Google Play. Після реєстрації та заповнення особистих даних власника, замовник призначає ідентифікатор, за допомогою якого він хоче підтвердити свою особу (банківська картка або мобільний телефон) та може поповнити кредит через електронний магазин. У разі перевірки він пред’являє контролеру банківську картку або мобільний телефон, залежно від того, який ідентифікатор він вибрав під час поповнення кредиту.

 

Кредит на проїзд На Пльзенську карту можна закупити такими способами:

 • через електронний магазин Пльзенської картки за адресою https://eshop.plzenskakarta.cz/ ; не потрібна реєстрація користувача, онлайновий платіж через платіжний шлюз або банківським переказом; необхідно активувати замовлення, приклавши карту до спеціального пристрою з кольоровим дисплеєм (Cardmen) в транспортному засобі громадського транспорту (лише нові картки, орієнтовані на висоту), або в банкоматі Чеського ощадного банку (Česká spořitelna) або у відділенні клієнтського центру АТ «Пльзенський громадський транспорт».
 • через банкомати Чеського ощадного банку; не потрібно бути власником банківської картки, виданої цим банком; придбаний продукт негайно активується на картці (не вимагається підтвердження); оплата лише банківською карткою; більше ніж 70 банкоматів у Пльзеньскому регіоні
 • особисто в точці продажу Пльзенської картки (перелік місць на www.pmdp.cz ); за поповнення кредиту стягується маніпуляційний збір.

 

Квитки на окремі поїздки можна придбати такими способами:

 • в транспортному засобі із пристроєм з кольоровим дисплеєм (Cardmen) з використанням безконтактної банківської картки - банківська картка повинна бути видана емітентом Visa або MasterCard , з активованими офлайн - транзакціями і на ній має бути достатньо коштів,
 • в транспортному засобі за допомогою Пльзенської картки, Пльзенської Міні або інших карток партнерів (In Karta ЧЗ, перманентна картка FC Viktoria Plzeň, Карловарська картка, Маріанка ,…) - Пльзенська Міні у вигляді смарт-картки служить не тільки як електронний гаманець (або як носій кредиту, який можна перевести), в якому пасажир зберігає готівку, але за допомогою цієї смарт-картки вінкупує квитки на окремі поїздки в транспортному засобі. Пльзенська Міні є переносною, тому ви можете позичити її родині чи друзям,
 • через мобільний додаток Віртуальна картка - щоб використовувати додаток, необхідно встановити у свій мобільний телефон додаток «Віртуальна картка» який є безкоштовно доступним в AppStore або Google Play ; придбати квиток можна негайно після скачування додатку (реєстрація не потрібна) за допомогою SMS - замовлення SMS квитка складається з відправлення короткого текстового повідомлення у форматі PMDP35M (SMS-квиток для пересадок дійсний протягом 35 хвилин) або PMDP24H (SMS-квиток для пересадок діє протягом 24 годин) на номер телефону 90206 ; пасажир має право на проїзд тільки після отримання SMS підтвердження,телефонний номер, на який замовляється квиток, має бути зареєстрованим у одного з чеських операторів мобільного зв’язку
 • паперові квитки, які механічно позначаються у вагонах - доступні в клієнтських центрах ПМТП, або у дистриб'юторів (, кіоски, магазини, Чеська пошта тощо).

Ціни на проїзд та кредити, схему транспортних маршрутів, розклад й іншу інформацію можете знайти на www.pmdp.cz . Для отримання інформації ви також можете скористатися інформаційною лінією ПМТП за номером 371 655 600 ( По – Пт 7:00 – 18:00 год) або електронною поштою info@pmdp.eu .

 

ПОСИЛАННЯ

www.pmdp.com (CZ, EN, D)

 • інформація про розклад руху, ціни на проїзд та кредит, схеми маршрутів, договірні умови перевезення, процедура подання скарг тощо.www.plzenskakarta.cz (CZ,EN)
 • інформація про Пльзенську картку (включаючи форми, необхідні для подачі заявки), про додаток Віртуальна картка, e-shop Пльзенської картки тощо),

www.idpk.cz (CZ, EN)

 • oрганізатор транспорту всього Пльзенського регіону - автобуси, поїзди Чеської залізниці, інші перевізники по всьому Пльзеньскому регіону; тарифи, умови проїзду тощо.
 • www.mdcr.cz (CZ, EN)
 • офіційний веб-сайт Міністерства транспорту Чехії

www.cd.com (CZ, EN)

 • Інформація про залізничний транспорт 

ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ

112 Лінія екстреного виклику

150 Пожежники

155 Швидка медична допомога

158 Поліція ЧР

156 Муніципальна поліція

1180 Інформація про телефонні номери в Чехії

 

 

ПОСИЛАННЯ

www.policie.cz (CZ, EN )

 • офіційний веб-сайт поліції Чеської Республіки
 • контакти окремих підрозділів та відділень, транспортної служби тощо.

www.ceskaposta.cz/index (CZ , EN )

 • офіційний веб-сайт Чеської Пошти, державного підприємства
 • інформація про поштові ціни, поштові індекси в т.ч. адреси поштових відділень в ЧР

www.intercash.com (CZ, EN )

 • Міжнародні грошові перекази Western Union

www.ochrance.cz (CZ , EN )

 • омбудсмен – Громадський захисник прав людини

www.justice.cz (CZ)

 • офіційний веб-сайт чеської судової влади
 • суди, прокуратури, кримінальний реєстр, в'язнична служба, пошук у комерційному реєстрі

www.kstcr.cz (CZ, EN)

 • офіційний веб-сайт Палати судових перекладачів

www.nkcr.cz (CZ, EN, D, F)

 • офіційний веб-сайт Нотаріальної палати Чехії
 • перелік нотаріусів у Чехії

www.cak.cz (CZ, EN, D, F, RUS )

 • офіційний веб-сайт Чеської Палати адвокатів
 • інформація про безкоштовну юридичну консультацію, перелік адвокатів тощо.

www.cizinci.cz (CZ, RUS, UA, VN, MGL, EN)

 • офіційний веб-сайт Міністерства праці та соціального забезпечення Чеської Республіки та Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки з питань інтеграції іноземців
 • актуальна інформація про інтеграцію іноземців у ЧР, в т.ч. каталоги контактів, інформаційних матеріалів та публікацій для іноземців

portal.gov.cz(CZ, EN)

 • Портал державного управління Чеської Республіки
 • практична інформація про проживання, зайнятість, бізнес, освіту та систему охорони здоров'я в Чехії, в т.ч. інструкції щодо вирішення окремих життєвих ситуацій
 • domavcr.cz (CZ, RUS, UA, VN, MGL, EN, F )
 • практична інформація та поради для іноземців, які проживають у Чеській Республіці в т.ч. важливі контакти

Складаючи посібник, ми виходили із чинного законодавства та інформації, опублікованої на веб-сайтах відповідних установ, та з інформації, що надається окремими установами та організаціями.

Інформаційний посібник для іноземців був опублікований за фінансової підтримки Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки в рамках проекту

«Підтримка інтеграції іноземців на регіональному рівні в 2021 році»