Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Tíživá životní situace

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb
Martinská 2
301 00 Plzeň
www.plzen.eu/socialnisluzby
socialnisluzby@plzen.eu
378 03  3351 - 3356

Bydlení:

Magistrát města Plzně, Odbor bytový
oddělení sociální práce a dostupného bydlení
Jagellonská 8
301 00 Plzeň
www.plzen.eu
378 03 4250 - 4255

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - azylový dům
Čermákova 29
301 00 Plzeň
Do Štěnovic 2
301 00 Plzeň
www.mchp.cz
dmd@mchp.charita.cz

Azylový dům MáTa
Lochotínská 37
301 00 Plzeň
www.mataprorodinu.cz
info@mataprorodinu.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (NADĚJE)
Železniční 36
326 00 Plzeň
Černická 17
301 00 Plzeň
www.nadeje.cz/plzen
sas.plzen@nadeje.cz
sas2.plzen@nadeje.cz

Azylový dům pro ženy NADĚJE
Železniční 36
326 00 Plzeň
www.nadeje.cz
ad.plzen@nadeje.cz

Domov sv. Františka - azylový dům
Wenzigova 5
301 00 Plzeň
www.mchp.cz
dzemal.gerbani@mchp.charita.cz

Finance:

Archa pro rodiny s dětmi (Diakonie ČCE)
Prokopova 17
301 00 Plzeň
www.diakoniezapad.cz
archa.zapad@diakonie.cz

Poradna pro ženy a dívky Plzeň
Husovo nám. 2
301 00 Plzeň
www.plzen.poradnaprozeny.eu
plzen@poradnaprozeny.eu

Odborné sociální poradenství (Člověk v tísni, o. p. s.)
Mikulášské nám 17
326 00 Plzeň
www.clovekvtisni.cz
jana.duchkova@clovekvtisni,cz
barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň
Koterovská 41
326 00 Plzeň
www.opplzen.cz
poradna@opplzen.cz


Rodina:

Magistrát města Plzně
Odbor státní sociální péče
Martinská 2
301 00 Plzeň
www.plzen.eu
posta@plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - 4 (dále jen ÚMO)
odbor sociální

ÚMO Plzeň 1
alej Svobody 60
323 00 Plzeň
www.umo1.plzen.eu

ÚMO Plzeň 2
Koterovská 83
326 00 Plzeň
www.umo2.plzen.eu

ÚMO Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7 a 9
301 00 Plzeň
www.umo3.plzen.eu

ÚMO Plzeň 4
Mohylová 55
312 00 Plzeň
www.umo4.plzen.eu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Denisovo nábřeží 4
301 00 Plzeň
www.poradnplzen.cz
info@poradnaplzen.cz

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň (Diakonie ČCE)
Prokopova 25
301 00 Plzeň
www.diakoniezapad.cz
poradna.plzen@diakonie.cz