Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Kofinancování sociálních služeb

Dotační program je zaměřen na podporu základních činností sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato podpora vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb, která respektuje a podporuje plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů sociálních služeb v městě Plzni. Nový systém financování sociálních služeb od r. 2022 přechází z jednoletých dotačních programů na čtyřleté. Záměrem města a cílem tohoto opatření je vyšší míra jistoty poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou díky čtyřletému financování schopni lépe plánovat rozvoj a stabilitu svých služeb.

Oprávněnými žadateli v rámci dotačního programu jsou pouze registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zmíněného zákona a podporu je možné získat na poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Každý příjemce dotace je povinen předložit Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, včetně vyrovnávací platby pro podpořené služby. Další informace viz přílohy.

Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím aplikace Dotace OSS MMP. V případě potíží při vstupu do aplikace se obracejte na vedoucího odd. dotací a kontroly, Mgr. Lukáše Mařana: e-mail: maranl@plzen.eu , tel.: 378 033 356

Minimální alokovaná částka na program pro roky 2022 - 2025: 184 mil. Kč.

Vyhlášení programu: 10/2021

Stav: NEAKTIVNÍ – již nelze žádat

Výsledky - schválené dotace jednotlivým poskytovatelům.