Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Instituce

Krajská pobočka Úřad práce ČR Plzeň - město
Kaplířova 7, 301 00 Plzeň
- zajišťuje zprostředkování zaměstnání

Krajská pobočka Úřad práce ČR Plzeň - město - Státní sociální podpora
Klatovská 200e, 301 00 Plzeň
- příspěvek na bydlení
- porodné
- přídavky na děti
- rodičovský příspěvek
- dávky pěstounské péče
- pohřebné
- dávky pomoci v hmotné nouzi
- příspěvek na péči
- dávky pro osoby se zdravotním postižením
- dávky mimořádné okamžité pomoci

Česká správa sociálního zabezpečení
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město, Americká 28 - 30, 301 00 Plzeň
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - sever, Goethova 10, 301 00 Plzeň
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - jih, Lobezská 12, 326 00 Plzeň
- dávky důchodového pojištění
- dávky nemocenského pojištění
- dávky v mateřství