Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Individuální dotace

Projekty, které svým zaměřením nespadají do vyhlášených dotačních programů OSS MMP, mohou být v mimořádných a odůvodněných případech podpořeny individuální dotací. Termín pro podání žádosti není stanoven, avšak aby mohl proběhnout standardní schvalovací proces, doporučujeme požádat o dotaci včas - v návaznosti na termíny řádných zasedání Rady a Zastupitelstva města Plzně. 

V příloze doporučené formuláře.