Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Adiktologická a preventivní ambulance -21

Poskytovatel: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa: Plachého 6, 301 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby ohrožené závislostí,

Adite pro náhradní rodiny

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa: Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Druh služby: poradenství
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Archa pro rodiny s dětmi

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa: Resslova 12, 301 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Azylový dům MáTa

Poskytovatel: MáTa pro rodinu, z.s.
Adresa: Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
Druh služby: azylové domy
Forma poskytování: pobytová,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby v jiných obtížných situacích,

Azylový dům pro ženy

Poskytovatel: NADĚJE
Adresa: Železniční 36, 326 00 Plzeň
Druh služby: azylové domy
Forma poskytování: pobytová,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby v jiných obtížných situacích,

Bludiště - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel: NADĚJE
Adresa: Železnicní 36, 326 00 Plzeň
Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

COM.PASS

Poskytovatel: Ponton, z.s.
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Druh služby: terénní programy
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Dobrovolníci Plzeňského kraje

Poskytovatel: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Adresa: Brněnská 14, 323 00 Plzeň
Druh služby: dobrovolnictví
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
Druh služby: dobrovolnictví
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Dobrovolnictví v TOTEMU

Poskytovatel: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Adresa: Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Druh služby: dobrovolnictví
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Domácí hospicová a paliativní péče

Poskytovatel: Hospic svatého Lazara, z.s.
Adresa: Sladkovského 66A, 326 00 Plzeň
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Domácí hospicová péče

Poskytovatel: Městská charita Plzeň
Adresa: Polední 11, 312 00 Plzeň
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, ostatní

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - azylový dům

Poskytovatel: Městská charita Plzeň
Adresa: Čermákova 29, 301 00 Plzen Do Štenovic 2, 301 00 Plzen-Radobyčice
Druh služby: azylové domy
Forma poskytování: pobytová,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby v jiných obtížných situacích,

Hipoterapie, léčba koněm

Poskytovatel: Jezdecká stáj Radčice, z.s.
Adresa: Družstevníků 6, 325 00 Plzeň - Radčice
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby se ZP - s tělesným postižením,

Charitní pečovatelská služba

Poskytovatel: Městská charita Plzeň
Adresa: Polední 11, 312 00 Plzeň
Druh služby: pečovatelská služba
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením,

Intervenční centrum Plzeňského kraje

Poskytovatel: Diecézní charita Plzeň
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Druh služby: intervenční centra
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby v jiných obtížných situacích,

Jablíčko pro každou rodinu

Poskytovatel: MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S.
Adresa: Čelakovského 10, 301 00 Plzen
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Klub Atom pro děti a mládež

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa: Sokolovská 74, 323 00 Plzeň
Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

LATUS pro rodinu

Poskytovatel: LATUS pro rodinu, o. p. s.
Adresa: Pobřežní 8, 301 00 Plzeň
Druh služby: poradenství, vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Linka bezpečí

Poskytovatel: Linka bezpečí, z.s.
Adresa: Ústavní 95, 181 00 Praha 8
Druh služby: telefonická krizová pomoc
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Lůžková hospicová a paliativní péče

Poskytovatel: Hospic svatého Lazara, z.s.
Adresa: Sladkovského 66A, 326 00 Plzeň
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: pobytová,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Mateřské centrum

Poskytovatel: Centrum cvrček s.r.o.
Adresa: Jablonského 11, 326 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Mateřské centrum

Poskytovatel: Centrum dětí a rodičů, z.s.
Adresa: Západní 18, 323 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Mateřské centrum Duha

Poskytovatel: Středisko křesťanské pomoci - Duha
Adresa: Husova 14, 301 24 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Mateřské centrum Slovíčko

Poskytovatel: Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně
Adresa: Bolevecká náves 2, 323 23 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vzducholoď

Poskytovatel: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa: Sladkovského 68, 326 00 Plzeň
Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, ostatní

NZDM Pixla

Poskytovatel: Ponton, z.s.
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Občanská poradna Plzeň

Poskytovatel: OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
Adresa: Koterovská 41, 326 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odborné sociální poradenství Střecha

Poskytovatel: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa: Revoluční 98, 312 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Osobní asistence

Poskytovatel: Muži a ženy, o.p.s.
Adresa: Vejprnická 20, 318 00 Plzeň
Druh služby: osobní asistence
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, osoby v jiných obtížných situacích,

Otevřený klub Balón

Poskytovatel: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa: Revoluční 98, 312 00 Plzen
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Péče o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti

Poskytovatel: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa: Na Chmelnicích 6, 323 00 Plzeň
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: pobytová,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Pečovatelská služba

Poskytovatel: Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb, Město Touškov, příspěvková organizace
Adresa: Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov
Druh služby: pečovatelská služba
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením,

Pečovatelská služba

Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Adresa: Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Druh služby: pečovatelská služba
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři,

Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Druh služby: krizová pomoc
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Podpora vzdělávání

Poskytovatel: TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Podpůrná a paliativní ambulance

Poskytovatel: Hospic svatého Lazara, z.s.
Adresa: Sladkovského 66A, 326 00 Plzeň
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Pomoc při náhlé ztrátě blízkého člověka

Poskytovatel: Plzeňská zastávka z.s.
Adresa: Jablonského 92, 326 00 Plzeň
Druh služby: poradenství
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby v jiných obtížných situacích,

Poradna náhradní rodinné péče

Poskytovatel: Sdružení pěstounských rodin z.s.
Adresa: Houškova 25, 326 00 Plzeň
Druh služby: poradenství
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Adresa: Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích,

Poradna pro ženy a dívky Plzeň

Poskytovatel: ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Adresa: Husovo nám. 2, 301 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Prevence pro školy a veřejnost

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzen
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Probační a mediační služba Plzeň

Poskytovatel: Probační a mediační služba ČR - středisko Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Probační a resocializační programy

Poskytovatel: Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Druh služby: poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby v jiných obtížných situacích,

Program Náhradní rodinná péče

Poskytovatel: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Adresa: Černická 9, 301 00 Plzeň
Druh služby: poradenství
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Program Sanace rodiny

Poskytovatel: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Adresa: Černická 9, 301 00 Plzen
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Program včasné péče Klubíčko

Poskytovatel: Ponton, z.s.
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Raná péče

Poskytovatel: MOTÝL, z.ú.
Adresa: Žlutická 2, 323 00 Plzeň
Druh služby: raná péče
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením,

Raná péče Kuk

Poskytovatel: Raná péče Kuk, z.ú.
Adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Druh služby: raná péče
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s kombinovaným postižením,

Rekondiční centrum Na dvorku

Poskytovatel: Mgr. Lucie Klánová, DiS.
Adresa: U Trati 33, 301 00 Plzeň
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením,

Rodičovská linka

Poskytovatel: Linka bezpečí, z.s.
Adresa: Ústavní 95, 181 00 Praha 8
Druh služby: telefonická krizová pomoc
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Rodinné centrum Vlnka

Poskytovatel: Rodinné centrum Vlnka, z.ú.
Adresa: Žlutická 2, 323 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

SAS pro rodiny s dětmi

Poskytovatel: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Adresa: Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - středisko Černická

Poskytovatel: NADĚJE
Adresa: Černická 17, 301 00 Plzen
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - středisko Železniční

Poskytovatel: NADĚJE
Adresa: Železniční 36, 326 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CENTRUM HÁJEK

Poskytovatel: CENTRUM HÁJEK z.ú.
Adresa: Štáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Střecha

Poskytovatel: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa: Revoluční 98, 312 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Sociálně aktivizační služby ProCit

Poskytovatel: Občanské sdružení ProCit, z.s.
Adresa: Smetanovy Sady 15, 301 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem,

Sociální poradenství pro pacienty a rodinné příslušníky

Poskytovatel: Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení sociální péče
Adresa: alej Svobody 80, 304 60 Plzeň; Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Druh služby: poradenství
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Sociální rehabilitace

Poskytovatel: SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
Adresa: Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany
Druh služby: sociální rehabilitace
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením,

Školička Klubíček

Poskytovatel: Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně
Adresa: Bolevecká náves 2, 323 23 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Terénní a ambulantní služba MáTa pro rodinu

Poskytovatel: MáTa pro rodinu, z.s.
Adresa: Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Terénní programy

Poskytovatel: TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Druh služby: terénní programy
Forma poskytování: terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Vědomé rodičovství

Poskytovatel: MOTÝL, z.ú.
Adresa: Žlutická 2, 323 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Volnočasové a vzdělávací aktivity

Poskytovatel: Blízký soused, z.s.
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích,

Volnočasové centrum pro děti

Poskytovatel: Mateřské centrum Litínek, o.s.
Adresa: Útušice 3, 332 09 Štěnovice
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Volnočasové centrum pro děti, mládež, dospělé a seniory

Poskytovatel: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Adresa: Brněnská 14, 323 00 Plzeň
Druh služby: zájmové činnosti a vzdělávání
Forma poskytování: ambulantní,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby v jiných obtížných situacích,

Výcvik asistenčních psů a poskytování canisterapie

Poskytovatel: Pomocné tlapky o.p.s.
Adresa: Svatopluka Čecha 1412, 332 02 Starý Plzenec
Druh služby: ostatní
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením,

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ŠNEČEK

Poskytovatel: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa: Partyzánská 55, 312 05 Plzen
Druh služby: zdravotní služby, ošetřování
Forma poskytování: pobytová,
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství,

Česká správa sociálního zabezpečení

Poskytovatel: Česká správa sociálního zabezpečení
Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Česká správa sociálního zabezpečení

Poskytovatel: Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - jih
Adresa: Lobezská 12, 305 75 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Česká správa sociálního zabezpečení

Poskytovatel: Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město
Adresa: Americká 28 - 30, 303 18 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Česká správa sociálního zabezpečení

Poskytovatel: Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - sever
Adresa: Goethova 10, 306 03 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí

Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Adresa: Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Městská policie Plzeň

Poskytovatel: Městská policie Plzeň
Adresa: Perlová 3, 301 00 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby v jiných obtížných situacích,

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení

Poskytovatel: Magistrát města Plzně
Adresa: náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor bytový, Oddělení sociální práce a dostupného bydlení

Poskytovatel: Magistrát města Plzně
Adresa: Jagellonská 8, 301 00 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor sociálních služeb

Poskytovatel: Magistrát města Plzně
Adresa: Martinská 2, 306 32 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Magistrát města Plzně
Adresa: Martinská 2, 306 32 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 1
Adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
Adresa: K Sinoru 62, 301 00 Plzeň - Lhota
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2
Adresa: Koterovská 83, 326 00 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 3
Adresa: sady Pětatřicátníků 7 a 9, 305 83 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 4
Adresa: Mohylová 55, 312 00 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Adresa: Prvomájová 21, 322 00 Plzeň - Křimice
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice
Adresa: Klatovská 243, 321 00 Plzeň - Litice
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice
Adresa: V Radčicích 19, 322 00 Plzeň - Radčice
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 8 - Černice
Adresa: Veská 11, 326 00 Plzeň - Černice
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Odbor státní sociální péče

Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Adresa: Chotíkovská 14, 318 00 Plzeň - Malesice
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní

Úřad práce ČR, krajská pobočka Plzeň

Poskytovatel: Úřad práce ČR
Adresa: Klatovská třída 200E, 320 71 Plzeň; Kaplířova 7, 320 73 Plzeň
Druh služby: ---
Forma poskytování:
Cílová skupina: rodiny, děti a mladiství, senioři, osoby se ZP - s tělesným postižením, osoby se ZP - se sluchovým postižením, osoby se ZP - se zrakovým postižením, osoby se ZP - s duševním postižením, osoby se ZP - s mentálním postiž.nebo autismem, osoby se ZP - s kombinovaným postižením, cizinci, osoby ohrožené závislostí, osoby v jiných obtížných situacích, ostatní