Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výukové materiály pro pedagogy

Níže jsou uvedené soubory výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ, které zahrnují předměty český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, výchova k občanství a chemie. Jejich cílem je usnadnit první kroky ve výuce daného předmětu žáka-cizince, který zcela či téměř vůbec neovládá naší mateřštinu, tedy český jazyk.

Materiály postupně vznikaly 2 roky po sobě. První soubor v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“ a druhý soubor v rámci projektu „Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2023“. Oba projekty byly financovány Ministerstvem vnitra ČR a byly realizovány Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Soubory výukových materiálů bez dalšího označení je první materiál a soubory označené rokem 2023 je návazný, rozšiřující materiál, stejného předmětu.

Autorkami jsou: Mgr. Dita Macháčková a BcA. Alina Pylaeva.