Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výukové materiály pro pedagogy

Níže je uvedený soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ, který zahrnuje předměty český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, výchova k občanství a chemie. Jeho cílem je usnadnit první kroky ve výuce daného předmětu žáka-cizince, který zcela či téměř vůbec neovládá naší mateřštinu, tedy český jazyk.

Materiál vznikl v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a je realizován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Autorkami jsou: Mgr. Dita Macháčková a BcA. Alina Pylaeva.