Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

RO

CUPRINS

 1. INTRODUCERE.
 2. ȘEDEREA PE TERITORIUL REPUBLICII CEHE.
 3. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ/DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
 4. ASIGURAREA DE SĂNĂTATE ÎNGRIJIREA MEDICALĂ.
 5. SECURITATEA SOCIALĂ SERVICII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI DIN PLZEŇ
 6. ÎNVĂȚĂMÂNTUL.
 7. PLZEŇ CULTURĂ DISTRACȚIE.
 8. TRANSPORTUL ÎN PLZEŇ..
 9. CONTACTE IMPORTANTE.

 

INTRODUCERE

Ghidul informativ electronic actualizat pentru cetățenii străini din Plzeň este destinat, în primul rând, cetățenilor străini din așa-numitele țări terțe, care locuiesc și lucrează în orașul Plzeň, dar, bineînţeles, nu numai acestora. Publicația oferă în cinci limbi o imagine de ansamblu de bază a informațiilor privind condițiile de ședere, de angajare, de desfășurare a activităților independente, de securitate socială sau ale sistemului de educație și îngrijire medicală din Republica Cehă. În același timp, aduce informații din domeniul serviciilor sociale, al culturii și al transportului urban în comun din Plzeň, care îi vor ajuta pe străinii care locuiesc în Plzeň să se orienteze mai bine în aspectele vieții de zi cu zi. Capitolele sunt completate de o listă de linkuri web care au legătură cu problematica în cauză. Nu lipsesc nici datele de contact ale instituțiilor aferente.

Având în vedere scopul său, Ghidul Informativ pentru străinii din Plzeň conține date esențiale, dar și de bază. Pentru informaţii complete, vă recomandăm să contactați autoritatea sau organizația non-guvernamentală non-profit aferentă, listată la sfârșitul fiecărui capitol și mai detaliat în capitolul Securitatea socială și Servicii pentru cetățenii străini din Plzeň.

Dacă această broșură va fi un ghid căutat pentru străinii care se integrează în societatea noastră, atunci și-a îndeplinit scopul.

August 2021

Phdr. Alena Hynková, MBA
șeful Direcției Servicii Sociale a Administrației orașului Plzeň

 

ȘEDEREA PE TERITORIUL REPUBLICII CEHE

Legea nr. 326/1999 din Monitorul Oficial privind șederea străinilor în Republica Cehă reglementează condițiile de intrare a cetățenilor străini pe teritoriul Cehiei și de ieșire a acestora de pe teritoriul ei, stabilește condițiile privind șederea străinilor pe teritoriul Cehiei.

Prin străin se înțelege persoana fizică care nu este cetățean al Cehiei, inclusiv un cetățean al Uniunii Europene. Această lege împarte străinii în cetățeni ai UE și membrii familiei acestora (inclusiv cetățenii SEE[1] și ai Elveției) și în cetățeni ai așa-numitelor țări terțe. Condițiile privind primirea solicitanților de protecție internațională și condițiile privind șederea azilanților și a persoanelor care au obținut protecție subsidiară sunt reglementate prin Legea nr. 325/1999 din din Monitorul Oficial privind azilul.

Toate informaţiile actuale şi Legea privind şederea străinilor pot fi găsite pe paginile de web ale Ministerului Afacerilor Interne din Cehia, inclusiv ultimul amendament la lege, care se referă la noua eliberare a documentelor pentru cetăţenii Uniunii Europene şi specificarea persoanelor care sunt considerate membri ai familiilor lor:

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Acest capitol tratează problematica șederilor foarte orientativ – îndeosebi în ceea ce privește cetățenii străini din țările terțe. Prin urmare, în caz de necesitate, adresați-vă oficiului regional din Plzeň, Departamentul de politică de azil și migrație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Cehia) sau organizațiilor non-guvernamentale, a căror listă este prezentată în capitolul Securitatea socială și Servicii pentru cetățenii străini din Plzeň.

Legea privind șederea străinilor distinge două tipuri de ședere – șederea temporară și șederea permanentă.

 1. ȘEDEREA TEMPORARĂ

Cetățeanul străin poate ședea pe teritoriul Cehiei temporar:

 • fără viză;
 • pe baza vizei de scurtă ședere;
 • pe baza vizei de lungă ședere (viza pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile), permisului de ședere de lungă durată sau permisului de ședere temporară; sau
 • pe baza unui ordin de ieșire.
 • Șederea fără viză

Străinul poate ședea pe teritoriul Cehiei temporar fără viză:

 • dacă este stabilit printr-un act de reglementare al Comunității Europene – regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001;
 • dacă este cetățean al Uniunii Europene;
 • dacă este:
 1. în arest preventiv sau dacă execută o pedeapsă cu închisoarea;
 2. plasat într-o celulă a poliției sau într-o unitate pentru reținerea străinilor;
 3. un minor cu vârsta sub 15 ani pe perioada în care este internat în spital, dacă a venit cu un alt străin în pașaportul căruia este înscris, iar acest străin a părăsit teritoriul Cehiei;
 4. ca minor, pe baza unei măsuri provizorii luate de autoritatea competentă;
 5. posesor al unui permis de ședere pe teritoriul unui alt stat contractant, iar perioada de ședere pe teritoriu nu depășește 3 luni;
 6. un elev care nu este cetățean al unui stat mebru al Uniunii Europene (denumită în continuare „UE“), dar care își are reședința într-un alt stat membru al UE și merge într-o excursie școlară în cadrul UE;
 7. un membru de familie al unui cetățean al UE, care la rândul său nu este cetățean al UE, posesor al cardului de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al UE sau al permisului de ședere permanentă pe teritoriul unui alt stat membru al UE, iar perioada de ședere pe teritoriu nu depășește 3 luni;
 • dacă este membrul familiei unui cetățean al UE, a cărui viză de scurtă ședere a expirat, dacă pe teritoriu își are reședința cu un cetățean al UE, iar perioada de ședere pe teritoriu nu depășește 3 luni.
 • Șederea pe baza vizei de scurtă ședere
  • reglementată în conformitate cu legislația Comunității Europene;
  • viza de scurtă ședere este acordată și trecută pe pașaport la punctul de frontieră de către poliție;
  • străinul va depune cererea de prelungire a perioadei de valabilitate la poliție;
  • membrul familiei unui cetățean al Uniunii Europene, care la rândul său nu este cetățean al UE și care intenționează să însoțească un cetățean al UE pe teritoriul Cehiei;
  • viza de scurtă ședere poate fi obținută și în scopul muncii sezoniere[2];
  • dacă este posesorul permisului de ședere de lungă durată emis de un alt stat membru al UE în scopul cercetării științifice, iar perioada cercetării nu depășește 1 an;
  • dacă este posesorul permisului de ședere de lungă durată emis de un alt stat membru al UE în scopul studiului în cadrul unui program al UE, iar perioada de studiu nu depășește 1 an.
 • Șederea pe baza vizei de lungă ședere sau pe baza permisului de ședere de lungă durată
  • Viza pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile
  • viza este acordată la cererea cetățeanului străin de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Cehe; nu poate fi acordată în scopul angajării în muncă – acest lucru nu este valabil în cazul în care străinul solicită viza pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile în scopul muncii sezoniere sau o viză extraordinară în scopul muncii;
  • pe o perioadă de maxim 1 an; în cazul vizei în scopul muncii sezoniere, viza are o valabilitate de 6 luni.
  • Viza pentru o ședere de peste 90 de zile în scopul angajării sezoniere
  • emisă de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Cehe pe baza cererii străinului;
  • emisă cu o valabilitate maximă de 6 luni;
  • Viza extraordinară în scopul muncii
  • În cazul unei lipse extraordinare de muncitori pe piața muncii într-un anumit sector sau profesie, guvernul o poate acorda (în funcție de evenimentele extraordinare enumerate în art. 31 și alin. 2 lit. a – f);
  • se acordă cu o perioadă de valabilitate și pentru o perioadă a șederii de maxim 1 an; valabilitatea nu poate fi prelungită;
  • Viza pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile în scopul muncii sezoniere
  • este acordată de Minister la cererea străinului;
  • se acordă cu o perioadă de valabilitate de maxim 6 luni;
  • Viza pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile în scopul tolerării șederii pe teritoriu

Se acordă:

 • pe perioada necesară, pe o perioadă de maxim 1 an;
 • străinului care este împiedicat să părăsească teritoriul de un obstacol independent de voința sa;
 • străinului care are calitatea de martor sau de persoană vătămată într-un proces penal, iar participarea lui la proces este strict necesară;
 • străinului care, în perioada de valabilitate a unui permis de ședere căruia nu i se poate prelungi valabilitatea, a solicitat pe teritoriu emiterea permisului de ședere permanentă;
 • străinului care a intentat un proces împotriva Ministerului care a anulat valabilitatea vizei pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile sau a vizei de lungă ședere sau de ședere permanentă sau a respins cererea de prelungire a vizei.
 • Șederea temporară pe teritoriu pe baza vizei diplomatice și a vizei speciale
  • viza diplomatică sau viza specială (pe un termen de peste 90 de zile) se acordă străinului pe baza unei cereri;
  • străinului care beneficiază de privilegii și imunități speciale;
  • este anulată de Ministerul Afacerilor Externe.
 • Șederea pe baza permisului de ședere de lungă durată
  • permisul de ședere de lungă durată (art. 42);
  • permisul în scopul reîntregirii familiei pe teritoriu (art. 42a);
  • permisul rezidentului unui alt stat membru al UE (art. 42c);
  • permisul în scopul studiilor pe teritoriu (art. 42d);
  • permisul în scopul protecției pe teritoriu (art. 42e);
  • permisul în scopul cercetării științifice (art. 42f);
  • permisul de muncă (art. 42g);
  • cartea albastră (art. 42i);
  • card de transfer pentru angajați interni + card de transfer pentru angajați emis de un alt stat UE (secțiunea 42k + secțiunea 42m);
  • permisul în scopul investițiilor (art. 42n).
 1. ȘEDEREA PERMANENTĂ PE TERITORIUL CEHIEI

STRĂINII DIN AȘA-NUMITELE ȚĂRI TERȚE

 • trebuie îndeplintă condiția șederii temporare neîntrerupte pe o perioadă de 5 ani pe teritoriul Cehiei pe baza vizei pentru șederea pe un termen de peste 90 de zile sau a permisului de lungă ședere;
 • motivele pentru neemiterea, încetarea și anularea valabilității permisului de ședere permanentă – art. 75, 76, 77 din amendamentul legii privind șederea străinilor nr. 176/2019 din Monitorul Oficial.

CETĂȚEANUL UE poate solicita permisul de ședere permanentă:

 • după 5 ani de ședere temporară neîntreruptă pe teritoriul Cehiei;
 • dacă în perioada încetării contractului individual de muncă, a activității desfășurate în mod independent sau a unei altei activități lucrative a atins vârsta la care are dreptul la pensie și a împlinit perioada de ședere neîntreruptă pe teritoriu de cel puțin 3 ani;
 • În cazul în care contractul individual de muncă, activitatea desfășurată în mod independent sau o altă activitate lucrativă s-a încheiat din motivde invaliditate de gradul trei și a persoana a fost rezidentă pe teritoriu de cel puțin 2 ani;
 • dacă este angajat, desfășoară o activitate în mod independent sau o altă activitate lucrativă pe teritoriul unui alt stat membru al UE pe o perioadă de cel puțin 3 ani;
 • dacă i s-a acordat azil sau protecție subsidiară.

MEMBRUL DE FAMILIE AL CETĂȚEANULUI UE poate solicita pemisul de ședere:

 • după 5 ani de ședere temporară neîntreruptă pe teritoriul Cehiei;
 • după 2 ani de ședere temporară neîntreruptă pe teritoriul Cehiei dacă este de cel puțin 1 an membru de familie al unui cetățean al Republicii Cehe, care are pe teritoriu înregistrată ședere permanentă, sau dacă este membru de familie al unui cetățean al unui alt stat membru al UE, căruia i-a fost emis permisul de ședere permanentă pe teritoriu;
 • dacă este persoană supraviețuitoare a unui cetățean al Cehiei, care are pe teritoriu înregistrată ședere permanentă;
 • dacă este persoană supraviețuitoare a unui cetățean al unui alt stat membru al UE, care a avut ședere pe teritoriu în scopul ocupării unui loc de muncă, desfășurării unei activități independente sau a unei alte activități lucrative.

La cererea pentru acordarea permisului de ședere de lungă durată și permanentă, de regulă, cetățeanul străin este obligat să anexeze următoarele documente:

 • documentul de călătorie;
 • fotografii;
 • documentul care justifică scopul șederii pe teritoriu (de ex., autorizația de muncă, autorizația de funcționare, acte de studii, documentul care confirmă relația de rudenie etc.) sau documentul care confirmă îndeplinirea condiției privind șederea temporară neîntreruptă;
 • documentul privind asigurarea cazării pe perioada șederii pe teritoriul Cehiei;
 • documentul care confirmă deținerea de mijloace financiare pentru perioada de ședere pe teritoriul Cehiei;
 • un document care confirmă fondurile pentru a rămâne în Republica Cehă;
 • documentul similar cazierului judiciar;
 • consimțământul părinților, eventual al unor alți reprezentanți legali sau tutori cu șederea permanentă a copilului pe teritoriu;
 • cardul de asigurări de sănătate;
 • în cazul solicitării șederii permanente, de regulă, este necesară și prezentarea documentului care atestă nivelul solicitat de cunoaștere a limbii cehe.

Permisul de ședere este un act oficial. Permisul de ședere permanentă se emite pe o perioadă de 10 ani. Valabilitatea permisului poate fi prelungită cu 10 ani și chiar și în mod repetat.

Străinul are obligația de a anunța schimbarea numelui de familie, a stării civile, a datelor din documentul de călătorie și a datelor din documentul emis pentru șederea pe teritoriul Cehiei. În cazul șederii fără viză sau pe baza vizei de scurtă durată, străinul va anunța orice modificare la biroul de înregistrare al străinilor; în cazul unei vize de lungă durată sau a unei reședințe pe termen lung sau permanente, orice schimbări trebuie raportate biroului relevant al Departamentului pentru Azil și politica migrațională din Ministerul de Interne al Republicii Cehe.

CONTACT

DEPARTAMENTUL DE AZIL ȘI POLITICA MIGRAȚIONALĂ A MINISTERULUI DE INTERNE AL REPUBLICII CEHE

Serviciul şedere străini Regiunea Plzeň

Oficiul regional din Plzeň, sfera de acțiune: raioanele Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Tachov , Rokycany, Klatovy şi Domažlice

Jagellonská 1017/9, 301 00 Plzeň

Tel.: 974 801 801 (linie telefonică de informaţii şi pentru programare)

Lu – Jo: 8:00 – 16:00

Vi: 8:00 – 12:00

 

Programul de lucru cu publicul: Lu, Mie: 8:00 – 12:00 și 12:30 – 17:00
Ma, Jo: 8:00 – 12:00
Vi: numai la invitația organului administrativ
rezervare online termen
Biletul cu numărul de ordine poate fi ridicat cel mai târziu cu 30 de minute înainte de încetarea programului de lucru cu publicul.

LINKURI

 • www.mvcr.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne al Cehiei
 • informații de bază pentru cetățenii străini din Cehia, informații privind transmiterea scrisorilor oficiale pentru străini, descărcare formulare etc.
 • mzv.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe din Cehia
 • informații privind viza, lista reprezentanțelor oficiale cehe în străinătate și a ambasadelor străine din Cehia

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ/DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

Străinii pot întreprinde activități lucrative în Republica Cehă fie ca angajați pe baza raportului de muncă, fie ca antreprenori.

 1. OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Cerințele pentru angajarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Cehe sunt prevăzute îndeosebi în Legea nr. 435/2004 din Monitorul Oficial cu privire la ocuparea forței de muncă, iar raporturile juridice de muncă (relațiile dintre angajați și angajatori) sunt reglementate îndeosebi în Codul Muncii (Legea nr. 262/2006 din Monitorul Oficial.

Cetățeanul străin din așa-numitele țări terțe poate fi angajat în Cehia cu următoarele condiții:

 • deține un permis de muncă valabil, cartea de angajat transferat intern sau cartea albastră (tipuri speciale de permise de ședere de lungă durată care permit simultan cetățenilor străini șederea și ocuparea unui loc de muncă); sau
 • deține o autorizație de muncă valabilă și un permis valabil de ședere pe teritoriul Republicii Cehe emise în scopul angajării – excepțiile de la această regulă sunt reglementate în art. 98 din Legea privind ocuparea forței de muncă.

Cetățenii străini cu reședința permanentă pe teritoriul Cehiei, precum și cetățenii statelor UE, SEE și ai Elveției și membrii de familie ai acestora nu au nevoie de autorizația de muncă pentru ocuparea unui loc de muncă pe teritoriul Republicii Cehe.

Permisul de muncă

 • îl emite Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Cehe;
 • nou, a fost introdus termenul de angajator de rea-credinţă;
 • consolidarea relaţiei dintre străin şi angajator (adeverinţă de angajare – condiţia pentru eliberarea permisului de muncă; limitarea posibilităţii schimbării angajatorului; nu este posibilă schimbarea angajatorului cu o agenţie de plasare a forţei de muncă);
 • conform Legii nr. 326/1999 din M.O., privind şederea străinilor în Republica Cehă, schimbarea este posibilă abia după 6 luni de la emiterea permisului de muncă iniţial, cu excepţia cazului încetării imediate a raportului de muncă sau în perioada de probă, în ambele cazuri din partea angajatorului, sau în cazul concedierii din cauza desfiinţării locului de muncă, încetării activităţii sau a incapacităţii continuării prestării muncii de către angajat din motive de sănătate;
 • cererea trebuie depusă în maxim 30 de zile înainte de o asemenea schimbare.

 

Autorizația de muncă se emite:

 • în cazul detașării străinului pe teritoriul Cehiei pe baza unui contract încheiat cu un angajator străin în scopul îndeplinirii sarcinilor care reies din acest contract;
 • în cazul în care străinul va fi un lucrător sezonier angajat pentru o activitate dependentă de anotimp;
 • în cazul în care este vorba de îndeplinirea sarcinilor reieșite din obiectul activității unei persoane juridice, asigurate de un coasociat, organul statutar al unei societăți comerciale;
 • în cazul unei angajări de scurtă durată pe o perioadă de 3 luni;
 • conform Legii nr. 326/1999 din M.O., privind şederea străinilor în Republica Cehă, schimbarea este posibilă abia după 6 luni de la emiterea permisului de muncă iniţial, cu excepţia cazului încetării imediate a raportului de muncă sau în perioada de probă, în ambele cazuri din partea angajatorului, sau în cazul concedierii din cauza desfiinţării locului de muncă, încetării activităţii sau a incapacităţii continuării prestării muncii de către angajat din motive de sănătate;
 • cererea trebuie depusă în maxim 30 de zile înainte de o asemenea schimbare.
 • Cererea pentru acordarea autorizației de muncă trebuie depusă în scris la Oficiul pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Cehă, aferent locului de prestare a muncii;
 • autorizația de muncă nu este transferabilă și este valabilă numai pentru angajarea la un angajator care este menționat în decizie (dacă străinul ocupă simultan mai mute locuri de muncă pe teritoriul Cehiei, trebuie să aibă autorizație de muncă pentru fiecare loc de muncă ocupat); 
 • autorizația de muncă se emite pe o perioadă determinată;
 • pentru depunerea cererii de autorizație de muncă se percepe o taxă administrativă în valoare de 500 CZK.

Raporturi juridice de muncă

 • raportul de muncă are la bază contractul individual de muncă,
 • raportul de muncă pe bază de contract de muncă este cea mai obișnuită și cea mai frecventă relație de muncă din Republica Cehă.

Contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat în scris în două exemplare (unul pentru angajat și unul pentru angajator) și trebuie să conțină:

 • tipul muncii;
 • locul prestării muncii;
 • data angajării.

Alte informații nu sunt obligatoriu de menționat în contractul individual de muncă. Angajatul TREBUIE să fie însă informat despre acestea de către angajator în scris. În mod concret este vorba de:

 • remunerație (cuantumul salariului brut ) – prin lege, salariul minim de bază pentru săptămâna de lucru de 40 de ore este în prezent de 90,50 CZK/oră sau 15.200 CZK/lună;
 • perioada de probă dacă a fost stabilită;
 • durata timpului de muncă – prin lege, max. 40 de ore pe săptămână; în regim de două schimburi, max. 38,75 ore pe săptămână, iar în cazul muncii în mai multe schimburi sau non-stop, max. 37,5 ore pe săptămână;
 • concediul de odihnă – prin lege, angajatul are dreptul la cel puțin 4 săptămâni de concediu pe an.

Raportul de muncă poate fi încetat în următoarele moduri:

 • prin acordul dintre angajat și angajator privind încetarea raportului de muncă;
 • prin demisie din partea angajatului sau concediere din partea angajatorului, acesta având dreptul să dispună concedierea numai în cazurile prevăzute în mod expres de Codul Muncii[3], raportul de muncă încetând după împlinirea termenului de preaviz de cel puțin 2 luni;
 • prin demisia/concedierea imediată (posibile atât din partea angajatului, cât și din partea angajatorului, dar numai în anumite cazuri – de ex., în cazul periclitării sănătății angajatului, neîndeplinirii obligației de plată a salariului de către angajator, încălcării grave a obligațiilor angajatului etc.);
 • prin încetarea în perioada de probă (fără invocarea motivelor – atât din partea angajatului, cât și din partea angajatorului);
 • dacă raportul de muncă a fost stipulat pe o perioadă determinată, la expirarea acestei perioade;
 • la data când expiră valabilitatea autorizației de muncă sau a permisului de ședere.

INFORMAȚII PRACTICE PENTRU ANGAJAȚI:

 • Angajatul trebuie să păstreze raportul de muncă – contractul individual de muncă încheiat în scris, ÎNTOTDEAUNA, pe cât posibil, asupra sa!
 • dacă angajatul prestează munca într-un alt loc decât cel indicat în contractul individual de muncă, trebuie să aibă un ordin scris privind deplasarea în interes de serviciu;
 • se vor respecta dispozițiile din contractul individual de muncă;
 • urmărirea orelor lucrate (eventual copierea evidenței orelor lucrate) ca angajatul să poată dovedi, în cazul neplății salariului, numărul orelor lucrate;
 • în cazul disputelor cu angajatorul, să acționeze în scris sau în prezența unei persoane terțe (în caz de mărturie);
 • în cazul încălcării disciplinei muncii, este necesară o atenționare scrisă din partea angajatorului (dacă nu este în formă scrisă, abaterea nu poate fi un motiv pentru încetarea raportului de muncă). Dacă, după părerea sa, angajatul nu a comis o astfel de abatere, să reacționeze imediat în scris;
 • înainte de semnarea oricărui document, să citească conținutul acestuia cu atenție. În cazul în care angajatul nu înțelege conținutul documentului, să se adreseze cu conținutul integral al documentului Inspectoratului Regional de Muncă sau uneia dintre oganizațiile care lucrează cu străinii. NU SEMNAȚI NIMIC înainte de a înțelege complet documentul!
 • dacă salariatului nu i se va plăti salariul în termenul stabilit, angajatul trebuie să se prezinte la locul de muncă pentru prestarea muncii. După împlinirea perioadei legale, salariul poate fi recuperat în instanța de judecată;
 • atenție: la acordul de muncă ocazională (venit de peste 10 000 CZK) și la acordul de muncă cu fracțiune de normă (venit de peste 2 500 CZK) care impun obligația plății contribuției la asigurarea socială și la asigurările de sănătate. În cazul în care din remunerație nu va fi dedusă contribuția la asigurarea socială, în viitor angajatul nu va avea dreptul să beneficieze de ajutor de șomaj;
 • raportul de muncă trebuie să înceteze întotdeauna în scris;
 • perioada de preaviz la concediere și demisie este în cazul contractului individual de muncă de 2 luni și începe să decurgă din prima zi a lunii următoare transmiterii notificării de concediere sau de demisie, iar în cazul încetării raportului de muncă prin acordul părților, este de 14 zile și începe să decurgă din ziua următoare transmiterii notificării de concediere sau de demisie;
 • atenție la încetarea prin acordul părților – nu favorizează întotdeauna angajatul;
 • după încetarea raportului de muncă, angajatul are dreptul la plata salariului restant, în unele cazuri și la salarii compensatorii și la emiterea adeverinței de vechime în muncă;
 • în cazul deplasărilor în interes de serviciu, angajatul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare și masă;
 • în cazul unui accident de muncă, angajatul trebuie să solicite angajatorului înregistrarea în scris a acidentului de muncă și copia acestei înregistrări;
 • perioada de probă este de 3 luni (însă maxim jumătate din perioada pe care se încheie raportul de muncă – de ex., dacă raportul de muncă este încheiat pe 4 luni, atunci perioada de probă va fi de 2 luni). Raportul de muncă poate fi încetat în perioada de probă fără invocarea motivelor, dar cealaltă parte trebuie să fie informată în prealabil în scris. Perioada de probă se prelungește cu durata obstacolelor în muncă de o zi întreagă (boală, concediu de odihnă etc.).

Ocuparea forței de muncă prin agenții

Agențiile de plasare a forţei de muncă trebuie să dețină autorizația de la Direcția Generală a Oficiului pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Cehă pentru plasarea persoanelor fizice în câmpul muncii ca angajați interni sau pentru servicii de mediere pentru angajații lor sub forma plasării lor temporare în câmpul muncii la alte persoane juridice sau fizice (utilizatori).

Reglementată de art. 309 din Legea nr. 262/2006 din Monitorul Oficial, Codul Muncii:

 • pe durata plasării angajatului la utilizator, Agenția de plasare a forţei de muncă atribuie angajatului sarcini, organizează, gestionează și controlează munca acestuia;
 • angajatul este plasat în câmpul muncii în baza unui contract încheiat în scris (acesta conține: denumirea și sediul utilizatorului; locul prestării muncii; durata plasării temporare; data angajării; desemnarea angajatului șef care este îndreptățit să atribuie angajatului munca și să o controleze; condițiile declarației unilaterale privind încetarea prestării muncii înainte de expirarea perioadei pentru care angajatul a fost plasat în câmpul muncii; informații privind condițiile de lucru și salariale),
 • plasarea temporară încetează la data expirării perioadei de plasare stabilite; înainte de expirarea acestei perioade, contractul poate fi încetat printr-un acord între Agenția de plasare a forţei de muncă și angajatul plasat;
 • Agenția de plasare a forţei de muncă și utilizatorul trebuie să asigure ca angajatul temporar plasat să beneficieze de aceleași condiții de muncă și salariale ca angajații interni – angajatul temporar plasat are dreptul să obțină de la Agenția de plasare a forţei de muncă satisfacerea drepturilor sale.

În Cehia se poate munci fără raport de muncă într-o mai mică măsură (de ex., munca temporară) și pe baza așa-numitelor contracte de executare a lucrărilor fără angajare.

În Cehia există două tipuri de astfel de acorduri:

 • Acordul de muncă cu fracțiune de normă
 • pe baza acestui acord, angajatul poate presta munca cu condiția ca orele de muncă să nu depășească o jumătate din săptămâna de muncă obișnuită, adică 20 de ore;
 • pentru acest acord nu sunt aplicabile dispozițiile privind transferul pe un alt post, plasarea temporară, salariile compensatorii, timpul de lucru și timpul de odihnă, obstacolele în muncă din partea angajatului, încetarea raportului de muncă, concediul de odihnă, compensarea cheltuielilor de deplasare;
 • trebuie să fie respectată reglementarea privind concediul de creștere a copilului și concediul dematernitate;
 • dacă nu este stipulat modul de încetare a acordului de muncă cu fracțiune de normă, poate fi încetat prin acordul părților la o anumită dată convenită; poate fi încetat și unilateral din orice motiv sau fără invocarea motivelor cu o perioadă de preaviz de 15 zile;
 • în cazul acestui acord se plătește contribuția la asigurarea socială și la asigurările de sănătate.
 • Acordul de muncă ocazională
 • pe parcursul anului pot fi încheiate mai multe acorduri de muncă ocazională, dar volumul de muncă pentru un angajator nu are voie să depășească 300 de ore de lucru într-un singur an calendaristic;
 • din veniturile de peste 10.000 CZK pe lună, în baza acestor acorduri se deduce contribuția la asigurarea socială și la asigurările de sănătate;
 • persoanele care din acordurile de muncă ocazională realizează venituri de peste 10.000, CZK pe lună, au calitatea de contribuabil la asigurarea pentru incapacitatea de muncă (în caz de boală au dreptul la îndemnizația de concediu medical iar, în cazul îndeplinirii anumitor condiții, la îndemnizația de maternitate; la fel ca în cazul acordului cu fracțiune de normă, nu au dreptul la îndemnizații de însoțitor și compensații în perioada de sarcină și a concediului de maternitate).

Acordurile trebuie încheiate în scris și trebuie să conțină următoarele:

 • perioada pentru care se încheie acordul în cauză (perioadă determinată/nedeterminată);
 • obiectul acordului – munca sau sarcina de lucru care fi prestată;
 • volumul muncii – delimitarea sarcinii de lucru în ore;
 • remunerația care nu poate fi mai mică decât salariul minim de bază.

Codul Muncii stabilește pentru angajatori principiul egalității de tratament față de toți angajații – este interzisă discriminarea directă și indirectă în relațiile de muncă bazată pe sex, orientare sexuală, limbă, credință sau religie, opinii politice sau de altă natură.

În cazul în care considerați că vă sunt încălcate drepturile care reies din tratamentul egal sau din obligațiile legale ale angajatorului în domeniul ocupării forței de muncă, contactați Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru regiunea Plzeň sau regiunea Karlovy Vary cu sediul în Plzeň sau una dintre organizațiile non-profit, a căror listă este prezentată în capitolul Securitatea socială și Servicii pentru cetățenii străini din Plzeň.

DATE DE CONTACT

OFICIUL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DIN REPUBLICA CEHĂ

filiala regională din Plzeň

Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň

Tel.: 950 148 111

Relații cu clienții: 800 779 900

E-mail: podatelna.pm@uradprace.cz

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PENTRU REGIUNEA PLZEŇ SAU REGIUNEA KARLOVY VARY CU SEDIUL ÎN PLZEŇ

Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Tel.: 950 179 611

E-mail: plzen@suip.cz

LINKURI

www.mpsv.cz/web/cz/pruvodce-pro-cizince-prace-v-cr(CZ, GB)

 • portalul unic de soluţionare al Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Cehia

www.pracevceskerepublice.cz (CZ, EN, RUS)www.suip.cz (CZ, GB, PL, UA, BG, D, RO, VN)

 • hartă interactivă – ghidul pieţei muncii din Republica Cehă
 • paginile oficiale ale Autorității Naționale de Inspecția Muncii
 • informații despre reglementările privind raporturile juridice de muncă în Cehia, lista inspectoratelor regionale

www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx (CZ, EN)www.sprace.cz (CZ)

 • paginile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cehe – permisul de muncă
 • căutarea unui loc de muncă
 1. DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

În Republica Cehă, puteți desfășura o activitate independentă precum:

 1. A) persoană fizică autorizată, așa-numita persoană fizică
 • vă desfășurați activitatea în mod independent, pe propria răspundere, pe baza propriei afaceri, pentru obligațiile reieșite din desfășurarea activității răspundeți cu toată averea dumneavoastră;
 • în Cehia, desfășurarea de activități independente pe baza unei licențe de funcționare este reglementată de legea nr. 455/1991 din Monitorul Oficial privind desfășurarea de activități independente pe baza licenței de funcționare;
 • distingem 2 tipuri de activități de afaceri:
 • afacere înregistrată;
 • în majoritatea cazurilor, dreptul de a începe o afacere se naște în momentul înregistrării afacerii la Oficiul de Acordare de Licențe de Funcționare și a certificării sale prin eliberarea unui extras din Registrul Comerțului
 • liberă, meșteșugărească, de specialitate.
 • afacere pe bază de licență;
 • dreptul de a desfășura afaceri ia naștere la acordarea unei licențe și este certificat prin eliberarea unui extras din Registrul Comerțului;
 • necesită calificări profesionale specializate.

Cetățenii străini care doresc să înceapă o afacere pe teritoriul Cehiei, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • vârsta minimă de 18 ani;
 • capacitate de a intra în relații legale;
 • fără antecedente penale (se dovedește prin extrasul din cazierul judiciar din țara de origine).

Oficiului de Acordare de Licențe de Funcționare mai trebuie prezentate:

 • permisul valabil de ședere în Cehia;
 • documentul privind sediul;
 • eventual, certificatul care atestă competența profesională[4].

Înregistrarea sau cererea pentru acordarea licenței trebuie depusă personal la orice Oficiu de Acordare de Licențe de Funcționare sau prin intermediul serviciului CzechPOINT, indiferent de domiciliu.

Nu uitați de obligațiile reieșite din desfășurarea activității independente:

 • de a anunța Oficiului de Acordare de Licențe de Funcționare toate modificările și completările privind datele și documentele care sunt stabilite pentru înregistrarea activității și de a prezenta aceste documente în 15 zile de la apariția lor;
 • de a se înregistra la Autoritatea fiscală în scopuri de TVA în termen de 30 de zile de la începerea afacerii;
 • de a se înregistra pentru plata contribuției la pensie, eventual la asigurarea pentru incapacitate de muncă, la Administrația Raională de Securitate Socială aferentă;
 • în termen de 8 zile de la data începerii sau încetării afacerii, să anunțe acest lucru Casei de Asigurări de Sănătate;
 • eventual, să indice sediul afacerii[5].
 1. B) persoana juridică
 • de ex., o cooperativă sau o o societate comercială (de ex., societate cu răspundere limitată sau o societate pe acțiuni);
 • reglementările legale privind societățile comerciale sunt incluse în Legea nr. 90/2012 din Monitorul Oficial privind corporațiile.

Persoana juridică are dreptul de a desfășura afaceri pe teritoriul Republicii Cehe de la data înscrierii acestei entități, eventual a filialei acesteia, în Registrul public (Legea nr. 304/2013 din Monitorul Oficial 

DATE DE CONTACT

PRIMĂRIA ORAȘULUI PLZEŇ

Oficiul de Acordare a Licențelor de Funcționare

Tylova 36, 306 32 Plzeň

Tel.: 378 034 801

TRIBUNALUL REGIONAL DIN PLZEŇ

Registrul Comerțului

Veleslavínova 40, 306 17Plzeň

Tel.: 868 888

LINKURI

 • www.mpo.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Industriei și Comerțului din Cehia

www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani (CZ, GB)www.rzp.cz (CZ)

 • informații despre afaceri comerciale în Republica Cehă
 • căutare de entități comerciale în partea publică a Registrului Comerțului

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE ÎNGRIJIREA MEDICALĂ

În Cehia, îngrijirea medicală este acoperită integral sau parțial pe baza asigurării de sănătate. În cazul în care nu dețineți asigurare de sănătate, costul îngrijirii medicale va fi suportat de dumneavoastră. În cadrul sistemului de asigurări de sănătate din Cehia distingem două tipuri de bază de asigurări de sănătate:

 1. ASIGURAREA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

În Republica Cehă, serviciile medicale sunt oferite, în principal, pe baza unei asigurări obligatorii de sănătate publică. Dacă persoana este angajată, angajatorul remite casei de asigurări de sănătate 13,5% din baza de calcul (din care 1/3 plătește angajatul și 2/3 angajatorul). În unele cazuri, primele de asigurare sunt achitate de stat (de ex., pentru copiii aflați în întreținere, pensionari etc.).

Sistemul public de asigurări de sănătate din Cehia are la bază trei entități:

 • asiguratul (persoana care beneficiază de servicii medicale);
 • furnizorul de servicii medicale;
 • casa de asigurări de sănătate.

Conform legii privind asigurarea de sănătate publică (nr. 48/1997 Din Monitorul Oficial obțin asigurare de sănătate:

 • cetățenii străini cu ședere permanentă pe teritoriul Republicii Cehe;
 • cetățenii străini fără ședere permanentă pe teritoriul Republicii Cehe, care sunt angajați la un angajator cu sediul pe teritoriul Cehiei;
 • persoanele din UE, care desfășoară activități independente în Cehia;
 • membrii de familie ai persoanelor asigurate din țările UE, care desfășoară o activitate lucrativă în Cehia;
 • solicitanții de protecție internațională și străinii cărora li s-a acordat azil și protecție subsidiară și copiii acestora născuți pe teritoriul Cehiei;
 • cetățenii străini cu viză de lungă ședere sau cu permis de ședere de lungă durată în scopul tolerării șederii pe teritoriul Cehiei – în cazuri specifice.

Persoanele acoperite de asigurarea de sănătate, în cazul îndeplinirii condiţiilor stabilite, au dreptul la emiterea cardului de sănătate, cu care îşi dovedesc dreptul la acordarea de asistenţă medicală acoperită de casa de asigurări de sănătate din Cehia.

Serviciile acoperite de casa de asigurări de sănătate depind de tipul de card emis. Mai multe informaţii privind această problematică pot fi găsite pe paginile de web ale caselor de asigurări de sănătate.

Drepturile și obligațiile participantului la asigurarea de sănătate publică

Drepturile persoanelor asigurate:

 • la alegerea casei de asigurări de sănătate – casa de asigurări de sănătate poate fi schimbată o dată la 12 luni (la data de 1 a semestrului calendaristic – persoana asigurată sau reprezentantul legal al acesteia depune fișa de înscriere la casa de asigurări de sănătate selectată cel mai târziu cu 3 luni înainte de data schimbării solicitate);
 • la alegerea furnizorului de servicii medicale (medicului și unității medicale) care are o relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate în cauză – persoana asigurată își poate execita acest drept o dată la 3 luni;
 • la disponibilitatea temporală și locală a serviciilor decontate integral oferite de furnizorii contractuali ai casei de asigurări de sănătate în cauză;
 • la oferirea de servicii decontate integral în amploarea și în condițiile stabilite de lege – furnizorul nu are voie să accepte plăți de la persoana asigurată pentru aceste servicii decontate integral;
 • la medicamente – fără plata directă conform legii;
 • la furnizarea de informații de la casa de asigurări de sănătate;
 • să ia parte la controlul îngrijirii medicale oferite acoperite de polița de asigurare de sănătate;
 • la emiterea plată a taxelor administrative documentului de – furnizorul îl emite la cererea persoanei asigurate;
 • la emiterea documentului de plată a sumelor neacoperite de sistemul de asigurare de sănătate;
 • la plata sumei care depășește limita pentru taxele administrative.

Obligațiile persoanelor asigurate:

 • să îndeplineacă obligația de notificare – să anunțe începerea sau încetarea activității independente; să anunțe dacă a devenit persoană fără venituri impozabile etc.;
 • la data angajării, să comunice angajatorului casa de asigurare de sănătate unde este asigurat, precum și o eventuală schimbare a acesteia pe parcursul angajării;
 • să achite prima de asigurare casei de asigurări de sănătate în cauză, dacă este astfel stabilit prin lege. Neachitarea primei de asigurare în cuantumul stabilit și la timp crează datorii pe care casa de asigurări de sănătate le va recupera, inclusiv penalitățile;
 • să se supună examinării preventive solicitate;
 • să respecte măsurile de prevenire a bolii;
 • să evite comportamentul, care duce la vătămarea propriei sănătăţi;
 • să se legitimeze cu un card de sănătate valabil la furnizarea de îngrijire medicală sau cu un document înlocuitor emis de casa de asigurări de sănătate în cauză;
 • să anunțe casei de asigurări de sănătate în cauză în termen de 8 zile pierderea sau deteriorarea cardului de sănătate;
 • să returneze cardul de sănătate casei de asigurări de sănătate în cauză în termen de 8 zile în cazul încetării asigurării de sănătate, la schimbarea casei de asigurări de sănătate sau în cazul șederii pe termen lung în străinătate;
 • să anunțe casei de asigurări de sănătate în cauză schimbarea numelui, prenumelui, domiciliului stabil sau a codului numeric personal, în termen de 30 de zile de la data schimbării;
 • să achite unității medicale taxele administrative.

Dacă sistemul public de asigurări de sănătate nu este accesibil pentru dumneavoastră, sunteți obligat să încheiați o asigurare de sănătate privată.

 1. ASIGURAREA DE SĂNĂTATE PRIVATĂ

În cazul în care cetățenii străini nu sunt asigurați prin sistemul public de asigurări de sănătate, pentru șederea în Cehia trebuie să își încheie o asigurare de sănătate privată.

Asigurarea trebuie să acopere toate costurile care ar putea apărea în perioada șederii străinului legate de îngrijirea medicală imediată, îngrijirea de urgență în spital, de deces sau repatrierea în țara de origine.

În prezent se poate încheia la alegere:

 1. Asigurarea îngrijirii necesare și urgente
 2. Asigurare de sănătate complexă
 1. Asigurarea îngrijirii necesare și urgente

Asigurarea îngrijirii necesare și urgente este destinată, în special, străinilor care intenționează să stea pe teritoriul Cehiei pe o perioadă mai scurtă de 90 de zile și solicită viza de ședere de scurtă durată. Perioada maximă pe care se poate încheia această asigurare este de maximum 2 ani. În comparație cu asigurarea de sănătate complexă, această asigurare este mult mai atractivă din punct de vedere financiar, dar, pe de altă parte, în calitate de persoană asigurată, trebuie să luați în calcul faptul că vi se vor acoperi numai costurile asociate îngrijirii medicale urgente și ambulatorii, așa cum reiese și din titlu. Costurile cu examinările preventive periodice trebuie suportate de dumneavoastră.

 1. Asigurare de sănătate complexă

Asigurarea de sănătate complexă este destinată, în special, persoanelorcare stau pe teritoriul Cehiei pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, care solicită permisul de ședere de lungă durată sau de ședere permanentă. În cadrul asigurării de sănătate complexă, asistența medicală oferită asiguratului în unitățile medicale contractuale ale asigurătorului este decontată fără plata directă a costurilor tratamentului de către asigurat pentru a-și menține starea de sănătate anterioară încheierii contractului de asigurare, adică atât îngrijirea medicală ambulatorie, cât și îngrijitrea medicală preventivă sau îngrijirea medicală legată de sarcină și naștere. În acest caz, îndemnizația minimă legală este de 60.000 EUR pentru un eveniment asigurat produs.

Casele de asigurări de sănătate

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) - Compania Generală de Asigurări de Sănătate - https://www.vzp.cz/
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR) - Compania Militară de Asigurări de Sănătate - https://www.vozp.cz/
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - Compania Industrială de Asigurări de Sănătate - https://www.cpzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) - Compania Profesională de Asigurări de Sănătate pentru angajații băncilor, caselor de asigurare și societăților de construcții - https://www.ozp.cz/
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) - Compania de Asigurări de Sănătate pentru angajațiiŠkoda - https://www.zpskoda.cz/
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) - Compania de Asigurări de Sănătate a Ministerului Afacerilor Interne - https://www.zpmvcr.cz/
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) - Trezoreria fraternă minieră, companie de asigurări de sănătate - https://www.rbp213.cz/cs/

Casele de asigurări de sănătate nu sunt obligate să încheie contractul de asigurare de sănătate privată cu străinul.

Dacă vă este periclitată grav viața sau sănătatea, veți primi îngrijire medicală în orice unitate medicală, chiar și dacă nu aveți asigurare de sănătate. Îngrijirea medicală primită trebuie însă achitată din propriile resurse.

SISTEMUL DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ

Pe teritoriul Cehiei există unități medicale de stat și private. Aproape toate aceste unități au încheiat contracte de furnizare și decontare a asistenței medicale cu casele de asigurări de sănătate și oferă pacienților asigurați la casa de asigurări de sănătate în cauză asistență medicală fără plata directă.

În caz de boală, de regulă, pacientul se adresează mai întâi medicilor de asistență primară care lucrează în apropierea domiciliului său. Aceștia pot fi medici de familie, pediatri, stomatologi și ginecologi. În Cehia, pacientul poate vizita un medic specialist chiar și fără recomandarea unui medic de asistență primară.

La toți medicii de asistență primară, pacientul trebuie mai întâi să se înregistreze. Se poate înregistra însă numai la un medic care are încheiat contractul de furnizare a asistenței medicale cu casa de asigurări de sănătate la care străinul este asigurat. Prin înregistrare, medicul se angajează să ofere pacientului înregistrat îngrijire sistematică, adică să furnizeze asistență medicală de bază (inclusiv serviciul de vizitare la domiciliu) și dacă este necesar, să asigure îngrijire specială la medicii specialiști sau la spital.

Un medic poate refuza să înregistreze un pacient în cazul în care acceptarea pacientului va implica o sarcină de lucru atât de mare, încât va afecta capacitatea medicului respectiv de a oferi servicii de calitate celorlalți pacienți înregistrați la medicul dat sau din motive operaționale sau de securitate a personalului. Motivele refuzării înregistrării pacientului sunt evaluate de medic, iar în acest sens va emite pacientului un raport în scris privind motivele refuzării.

DATE DE CONTACT

UEC Klinika s.r.o. – POLIKLINIKA (POLICLINICA) DENISOVO NÁBŘEŽÍ

Denisovo nábřeží 4, 305 94 Plzeň

Serviciul medical de prim ajutor:

 • general:

Tel.: 378 218 300, 378 218 111

(Lu - Vi 18:00 - 6:00 / Sam., Dum., zi de sărbătoare 6:00 - 6:00)

 • farmaceutic:

Tel.: 378 218 126

(Lu - Vi 7:00 - 18:00)

 • stomatologic:

Tel.: 378 218 467

(Lu - Vi 18:00 - 24:00 / Sam, Dum, zi de sărbătoare 6:00-18:00)

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PLZEŇ, SPOL. S R.O. (POLICLINICA MUNICIPALĂ PLZEŇ)

Francouzská tř. 4, 326 00 Plzeň

Tel.: 378 014 111

Serviciul medical de prim ajutor:

 • general:

Tel.: 377 243 000, 378 014 310

(Lu - Vi 18:00 - 6:00 / Sam, Dum, zi de sărbătoare 6:00 - 6:00)

 • farmaceutic:

Tel.: 377 240 788

NEMOCNICE U SV. JIŘÍ (SPITALUL SFÂNTULUI GHEORGHE)

Staniční 1126/74, 301 00 Plzeň

Tel.: 377 266 647

Serviciul medical de prim ajutor pentru copii și tineret:

Tel.: 377 262 970, 377 263 965, 377 266 647

(Lu - Vi 17:00 - 7:00 / Sam, Dum, zi de sărbătoare non stop)

PLZEŇSKÁ LÉKÁRNA, K. S. – LIPOVÁLÉKÁRNA (FARMACIA PLZEŇ, FARMACIA LIPOVÁ)

alej Svobody 60, 323 18 Plzeň

Tel.: 377 441 401

Serviciul farmaceutic de prim ajutor:

Tel.: 377 533 259

Devětsil JST, s.r.o., Farmacia DEVĚTSIL (lângă policlinica Slovany)

Francouzská třída 2079/2, 32600 Plzeň

Serviciul farmaceutic de prim ajutor:

Tel.: 377 240 788

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ – LOCHOTÍN (SPITALUL DE FACULTATE)

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Tel.: 377 103 111

https://www.fnplzen.cz/node/916

LINKURI

 • www.mzcr.cz (CZ, GB, D, VN, E, RUS, F)
 • paginile oficiale ale Ministerului Sănătății din Cehia
 • informații pentru pacienți, lista unităților medicale
 • www.mvcr.cz (CZ)
 • paginile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne din Cehia
 • informații privind cetățenii străini
 • www.mzv.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe din Cehia
 • www.mpsv.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Cehia
 • www.szpcr.cz (CZ)
 • paginile oficiale ale Uniunii Caselor de Asigurări de Sănătate din Cehia
 • informații privind cetățenii străini

SECURITATEA SOCIALĂ
SERVICII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI DIN PLZEŇ

Sistemul securității sociale în Republica Cehă este construit pe trei pivoți:

 1. ASIGURAREA SOCIALĂ

Sistemul de asigurare socială include asigurarea de sănătate și asigurarea de bază obligatorie de pensii.

 • Asigurarea de sănătate

Din securitatea socială face parte asigurarea de sănătate, care este reglementată de Legea nr. 187/2006 din Monitorul Oficial privind asigurarea de sănătate. Este destinată persoanelor care desfășoară activități lucrative și scopul ei este de a asigura aceste persoane prin acordarea de indemnizații în perioada în care nu pot realiza venituri din motivul unui eveniment social temporar (incapacitate de muncă temporară, concediu de maternitate etc.). Participarea persoanelor care desfășoară activități independente la programul de asigurări de sănătate este voluntară. Din asigurarea de sănătate a angajaților se acordă 6 prestații și din cea a persoanelor care desfășoară activități independente se acordă 4 prestații (cu excepția îndemnizației de însoțitor și a compensației în perioada de sarcină și a concediului de maternitate):

 • prestația de boală – la aceasta are dreptul angajatul care participă la programul asigurării de sănătate, care a fost recunoscut de un medic ca fiind temporar incapabil să lucreze sau care nu poate lucra din cauza unui ordin de carantină are dreptul la prestații de boală.;
 • îndemnizația de însoțitor – se acordă angajatului care nu poate lucra din cauza faptului că trebuie să îngrijească un copil cu vârsta de sub 10 ani sau un alt membru de familie și conviețuiește cu membrul de familie care are nevoie de îngrijire;
 • prestație de maternitate – se acordă angajatei care a participat la programul de asigurări de incapacitate de muncă timp de cel puțin 270 zile în timpul celor doi ani anteriori momentului de plată a alocației de maternitate; 
 • indemnizație concempatorie în perioada de sarcină și maternitate – se acordă angajatei care a fost transferată la un alt loc de muncă din cauza sarcinii sau a maternității sau a alăptării și care primește un salariu mai mic în urma transferului la un alt loc de muncă;
 • indemnizația parentală – este o indemnizație din asigurarea pentru incapacitate de muncă și este acordată pentru 7 zile în legătură cu îngrijirea unui copil nou născut de către tatăl copilului sau de către asiguratul care a preluat copilul în îngrijirea care înlocuiește îngrijirea părintească în baza unei decizii a organului competent. Tatăl copilului trebuie să fie trecut în certificatul de naștere al acestuia, iar părinții nu trebuie să fie căsătoriți.
 • indemnizația de asistență medicală pe termen lung – este o indemnizație nouă, de la data de 01.06.2018, care permite cetățenilor să stea acasă în situația în care se vor îngriji de un membru de familie în privința căruia medicul curant al unei unități medicale care oferă servicii de îngrijire staționară (de regulă, un spital) a decis că starea lui de sănătate are nevoie de îngrijire zilnică la domiciliu după externarea din spital. Indemnizația de însoțitor pe termen lung oferă, de asemenea, spațiu pentru o eventuală decizie ulterioară a familiei cu privire la modul în care se va îngriji de membrul de familie atunci când este de așteptat că va necesita în continuare îngrijire. O opțiune ar fi solicitarea unei indemnizații de îngrijire conform legii privind serviciile sociale.
 • Cauntumul îndemnizațiilor de incapacitate de muncă depind de cuantumul veniturilor.
 • Asigurarea de pensii

Conform legii nr. 155/1995 din Monitorul Oficial privind asigurarea de pensii, includ următoarele tipuri de pensii: pensia pentru limita de vârstă, pensia de invaliditate, pensia de urmaș a soțului supraviețuitor/soției supraviețuitoare și îndemnizațiile pentru orfani.

Pentru primirea pensiei trebuie îndeplintă condiția stagiului de cotizare solicitat, iar în cazul pensiei pentru limita de vârstă și atingerea vârstei standard de pensionare.

Stagiul de cotizare relativ lung necesar pentru a beneficia de o pensie în Cehia (în special de pensia pentru limita de vârstă) este adesea motivul pentru care un străin, în timpul vieții sale active în Republica Cehă, nu îndeplinește condițiile pentru acordarea ei. Situația este parțial rezolvată prin acorduri bilaterale internaționale încheiate între Republica Cehă și alte state – conform acestor acorduri, pentru îndeplinirea stagiului de cotizare necesar, statele contractante iau în calcul și stagiul de cotizare realizat obținut în celălalt stat. Dacă prin această sumă este îndeplinit stagiul minim de cotizare, pensia se acordă în cuantumul corespunzător raportului dintre stagiile de cotizare realizate în fiecare dintre ele.

Cererea pentru acordarea oricărui tip de pensie se depune la Oficiul Teritorial al Administrației de Securitate Socială, unde veți primi mai multe informații privind fiecare tip de pensie în parte.

DATE DE CONTACT

OFICIUL TERITORIAL AL ADMINISTRAȚIEI DE SECURITATE SOCIALĂ PLZEŇ – MĚSTO

Americká 28-30, 303 18 Plzeň

Tel.: 377 486 111

Adresa registraturii electronice: posta.pm@cssz.cz

 1. AJUTOARE SOCIALE DE STAT

Sistemul de ajutoare sociale de stat este reglementat de prevederile legii nr. 117/1995 din Monitorul Oficial privind ajutoarele sociale. În baza acestei legi se acordă următoarele alocații sociale:

 • Alocații dependente de cuantumul venitului:
 • alocația pentru copil – constituie alocația principală pe termen lung acordată familiilor cu copii (se acordă în trei nivele, în funcție de vârsta copilului, și în două proporții, în funcție de tipul venitului).
 • alocația pentru locuință – constituie un ajutor social acordat familiilor și persoanelor cu venituri mici.
 • îndemnizația de naștere – este un ajutor social acordat o singură dată, la care revine dreptul la data naşterii copilului sau prin preluarea unui copil cu vârsta de până la 1 an în îngrijire permanentă, care înlocuieşte îngrijirea părintească pe baza unei decizii a autorităţii competente, şi anume pe baza hotărârii judecătoreşti de plasare a copilului în grija altei persoane decât părinţii, de adopţie a copilului sau de predare a copilului în grija părintelui adoptiv înainte de adopţie. Cuantumul îndemnizaţiei de naştere este de 13.000 CZK pentru primul copil şi 10.000 CZK pentru al doilea copil.
 • Alocații independente de cuantumul venitului
 • îndemnizația pentru creșterea copilului – părintele care pe tot parcursul lunii calendaristice se îngrijeşte personal în regim permanent de cel mai mic copil din familie, are dreptul la îndemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de maxim 4 ani a acestui copil şi anume, până la atingerea sumei totale de 300.000 CZK plătită cu titlu de îndemnizaţie pentru creşterea copilului pentru îngrijirea acestui copil, dacă nu este stabilit altfel. În cazul în care cei mai mici copii din familie născuţi simultan sunt în număr de 2 sau mai mulţi, părintele acestora are dreptul la o sumă egală cu 1,5 x 300.000 CZK.
 • alocația pentru înmormântare – se acordă persoanei care a pregătit o înmormântare pentru un copil aflat în întreținere sau unei persoane care a fost părintele unui copil aflat în întreținere pentru înmormântare, cu condiția ca persoana decedată să fi avut reședința permanentă în Republica Cehă la data decesului; valoarea alocației pentru înmormântare este stabilită la 5.000 CZK.
 1. ALOCAȚII PENTRU PERSOANE NEVOIAȘE

Sistemul de alocații pentru persoanele nevoiașe este reglementat de prevederile Legii nr. 111/2006 din Monitorul Oficial privind ajutoarele pentru persoanele nevoiașe. Ajutoarele acordate pentru persoanele nevoiașe sunt:

 • îndemnizația pentru mijloacele de existență – alocația de bază pentru persoanele nevoiașe pentru susținerea persoanei sau a familiilor cu venituri insuficiente;
 • alocația suplimentară pentru locuință –pentru a soluționa situațiile când venitul unei persoane sau familii (inclusiv alocația pentru locuință) nu este suficient pentru a acoperi cheltuielile cu locuința;
 • asistență imediată extraordinară – este acordată persoanelor aflate în situații extreme și excepționale, care necesită soluții imediate.

DATE DE CONTACT

OFICIUL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DIN REPUBLICA CEHĂ, FILIALA REGIONALĂ DIN PLZEŇ

Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň 1

Tel.: 950 148 111

E-mail: podatelna.pm@uradprace.cz

LINKURI

 • www.mpsv.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Cehia
 • informații privind ajutoarele sociale de stat și pentru persoanele nevoiașe
 • www.cssz.cz (CZ, GB, D, F)
 • paginile oficiale ale Česká správa sociálního zabezpečení
 • informații privind asigurarea de pensii, asigurarea pentru incapacitate de muncă, inclusiv lista filialelor

SERVICII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

Domeniul serviciilor sociale este guvernat de legea nr. 108/2006 din Monitorul Oficial privind serviciile sociale, care reglementează condițiile de acordare de asistență și susținere persoanelor în situații sociale dificile prin intermediul serviciilor sociale și a alocațiilor de îngrijire.

În Republica Cehă, serviciile sociale sunt adesea oferite de așa-numitele organizații non-profit private. Serviciile sunt, de regulă, oferite gratuit și se bazează pe următoarele principii:

 • abordarea individuală și respectarea nevoilor clientului;
 • susținerea clientului din partea furnizorului de servicii;
 • accesul egal, indiferent de origine, vârstă, dizabilități fizice etc.;
 • confidențialitatea obligatorie din partea furnizorului de servicii.

Lista tuturor organizațiilor care oferă servicii străinilor poate fi găsită pe paginile de web ale Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzeň (Departamentului de Servicii Sociale al Administrației orașului Plzeň):

https://socialnisluzby.plzen.UE/katalog-sluzeb/?sk=9&co=vse&dr=vse

DATE DE CONTACT

Martinská 2 (1. patro - etaj 1), 306 32 Plzeň

Tel.: 378 033 351

http://socialnisluzby.plzen.eu

În Plzeň, străinilor oferă servicii gratuite următoarele organizații:

 • Centrul de consiliere pentru străini, Caritas Diecezan Plzeň

Grupul țintă

 • imigranţi şi azilanţi - străinii și refugiații, membrii de familie ai străinilor și refugiaților, cetățeni cehi în relație cu străinii

Serviciile oferite

 • consiliere socială – informații și sfaturi privind viața în Republica Cehă (problematica permiselor de ședere, a protecției internaționale, cetățeniei cehe, angajării, locuinței, educației, securității sociale, asistenței medicale etc.);
 • consultanță juridică și ajutor la întocmirea contestațiilor, cererilor în instanță etc.;
 • ajutor la soluționarea problemelor administrative (completarea formularelor, redactarea unui CV, înțelegerea documentelor etc.);
 • însoțire și asistență în relația cu autoritățile sau alte instituții;
 • interpretare comunitară în mai multe limbi;
 • cursuri de limba cehă, sală de studiu cu PC, cu acces gratuit la internet;
 • medierea ajutorului material în cazuri justificate;
 • activităţi educative și de integrare;
 • toate serviciile sunt oferite gratuit;
 • serviciu social înregistrat.

Date de contact

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Jagellonská 9, 301 00 Plzeň, Departamentul pentru rezidența străinilor, Departamentul pentru azil și politica migrațională a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cehe din Pilsen
Tel.: 731 433 060, 731 433 027, 731 591 883, 731 433 008, 731 433 023, 731 433 096

E-mail: poradna@dchp.charita.cz

www.dchp.cz

 • Centrul pentru susținerea integrării străinilor Regiunea Plzeň)

Grupul țintă

 • străinii care se află în Republica Cehă în mod legal pe o perioadă de lungă durată pe baza Legii privind şederea străinilor, deţinătorii de protecţie internaţională (azil, protecţie subsidiară) şi persoanele care nu fac parte din niciunul dintre grupurile de mai sus şi, în mod verificabil, au nevoi similare de integrare ca grupurile menţionate mai sus.

Serviciile oferite

 • consiliere socială de bază și de specialitate – în centru și pe teren
 • consultanță juridică
 • cursuri de limba cehă
 • cursuri socio-culturale
 • spațiu de lucru cu internet și bibliotecă pentru străini
 • evenimente culturale și sportive educative pentru străini și publicul larg

Date de contact

Adresa: Americká 39, 301 00 Plzeň

Tel.: 725 874 975/6, 377 223 157

E-mail: icplzen@suz.cz

www.integracnicentra.cz

 • Organizația pentru asistență refugiați

Grupul țintă

 • străinii din țările din afara UE, deținători ai tuturor tipurilor de permise de ședere în Cehia și membrii lor de familie;
 • străinii din UE aflați într-o situație de viață dificilă.

Serviciile oferite
• consultanță socială și juridică gratuită;

 • consiliere pentru solicitanții deprotecţie internaţională;
 • consiliere pentru întoarcere;
 • job coaching;
 • cursuri de limba cehă;
 • asistență la autentificarea actelor de studii din țara de origine;
 • asistență la căutarea unui loc de muncă specific;
 • asistență în relația cu angajatorii;
 • asistență în relația cu autoritățile;
 • asistenţă la negocierile cu agenţiile de plasare a forţei de muncă;
 • asistență individuală la soluționarea problemei locuinței;
 • seminarii și prelegeri.

Toate serviciile OPU Plzeň sunt oferite gratuit

Adresa: sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň

Tel.: +420604809165

E-mail: opu.plzen@opu.cz

www.opu.cz

Teren pentru persoanele ameninţate Biserica evanghelică Diaconia a fraților cehi (Diakonie ČCE) - Centrul Boemiei de Vest

Grupul ţintă

 • imigranţi şi azilanţi; victimele traficului de persoane; persoane abuzate comercial şi victime ale infracţiunilor.

Serviciile oferite

 • consiliere privind legislaţia muncii şi consiliere socială în domeniul problematicii ocupării forţei de muncă şi a străinilor (salarii neplătite, salarii reţinute, reţinerea documentelor, munca forţată etc.),
 • însoţire la negocierile cu autorităţile (Departamentul de politică de azil și migrație, Poliţia pentru străini, Administrația Raională de Securitate Socială, Oficiul forţelor de muncă, Inspectoratul muncii, medic, casele de asigurări de sănătate etc.),
 • însoţire la negocierile cu angajatorii,
 • pregătirea documentelor pentru trimiteri în judecată, sesizări la Inspectoratul muncii,
 • pregătirea documentelor pentru cereri de acordare a vizei, a permisului de şedere temporară şi permanentă,
 • pregătirea documentelor pentru ajutoare sociale de stat, ajutoare pentru persoane nevoiaşe, îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă etc.,
 • soluţionarea situaţiilor în cazul pierderii documentelor sau expirării acestora,
 • servicii de interpretare din şi în limba română, rusă, ucraineană şi engleză.

Toate serviciile sunt oferite gratuit.

Date de contact

Adresa: Resslova 12, 301 00 Plzeň

Tel.: 737 651 641 (SOS mobil)

E-mail: teren@diakoniezapad.cz

www.diakoniezapad.cz

LINKURI

 • socialnisluzby.plzen.eu (CZ)
 • paginile oficiale ale Departamentul Servicii Sociale al Primăriei Plzeň
 • lista organizațiilor care oferă servicii sociale pentru străinii de pe teritoriul orașului Plzeň
 • http://www.czech.cz/en/Home-en (CZ, GB, F, D, E, RUS)
 • paginile oficiale ale Cehiei
 • informații de bază privind cultura, studiul, angajarea, desfășurarea de afaceri independente în Cehia
 • ekskurzy.cz (CZ)
 • paginile oficiale ale Evropské kulturní skupiny, z. s. (Grupului Cultural European)

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

Principalele norme legale care reglementează învățământul școlar în Cehia sunt legea nr. 561/2004 din Monitorul Oficial
privind educația preșcolară, primară, secundară, superioară de specialitate și de alt nivel
și legea nr. 111/1998 din Monitorul Oficial privind instituțiile de învățământ superior.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

(3 - 6 ani)

Învățământul preșcolareste oferit în grădinițe, de regulă, copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Învățământul până la vârsta de 5 ani a copilului nu este obligatorie. De la începutul anului școlar care urmează după data când copilul a împlinit vârsta de cinci ani până la începerea școlarizării obligatorii a copilului, învățământul preșcolar este obligatoriu.

Învățământul preșcolar este obligatoriu și pentru cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene care se află pe teritoriul Republicii Cehe pe o perioadă mai lungă de 90 de zile. De asemenea, învățământul preșcolar este obligatoriu și pentru alți străini care se află pe teritoriul Republicii Cehe în mod legal, permanent sau temporar, pe o perioadă de peste 90 de zile, precum și pentru solicitanții de protecție internațională.

Înscrierea la instituțiile de învățământ preșcolar are loc în perioada cuprinsă între 2 mai și 16 mai (termenul și locul înscrierii este stabilit de directorul/directoarea grădiniței). Copilul poate fi admis în instituțiile de învățământ preșcolar și în cursul anului școlar.

Taxele aferente educației preșcolare

Educația în grădiniță este oferită contra taxă (pentru copiii cu vârsta până la 5 ani). În cursul învățământului preșcolar obligatoriu (ultimul an școlar la grădiniță) este gratuită.

Internatul se achită pe toată perioada educației preșcolare.

De asemenea, există și grupuri de copii și alte entități private unde pot fi înscriși copiii cu vârsta sub trei ani. Aceste servicii sunt oferite în schimbul unor taxe.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

(6 - 15 ani)

Școlarizarea este obligatorie pe parcursul a nouă ani școlari succesivi. Elevii sunt educați în comun în școlile primare care sunt organizate pe două cicluri de studii (clasele 1 – 5 și clasele 6 – 9). După terminarea primului ciclu de studii în școala primară, elevul poate să-și continue studiile în ciclul doi al școlii primare sau la un gimnaziu de mai mulți ani.

Școlarizarea este obligatorie și pentru cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene care se află pe teritoriul Republicii Cehe pe o perioadă mai lungă de 90 de zile. De asemenea, școlarizarea este obligatorie și pentru alți străini care se află pe teritoriul Republicii Cehe în mod legal, permanent sau temporar, pe o perioadă de peste 90 de zile, precum și pentru solicitanții de protecție internațională.

Reprezentantul legal este obligat să înscrie copilul care, la data de 31.8. a anului în cauză, a atins vârsta de 6 ani, la școlarizarea obligatorie, și anume în perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 aprilie a anului calendaristic. Termenul și locul înscrierii este stabilit de directorul/directoarea școlii.

Reprezentantul legal este obligat să înscrie copilul la școlarizarea obligatorie în termen de 90 de zile de la sosirea în Cehia, deci și în cursul anului școlar.

În cazul în care copilul nu are maturitatea fizică și mentală necesară, directorul școlii poate fi solicitat în perioada înscrierii să amâne frecventarea școlii cu un an școlar. Cererea va fi admisă numai dacă va fi însoțită de recomandarea unității școlare de consiliere competente (a se vedea mai jos Cabinetul de consiliere psihopedagogică) și a medicului pediatru specialist sau a unui psiholog clinic.

Pentru îndeplinirea școlarizării obligatorii, municipiile definesc sectoare școlare cu școli în care garantează furnizarea serviciilor de învățământ tuturor copiilor domiciliați în regiunea respectivă sau copiilor străinilor cu locul de ședere în această regiune. Școlile din sectorul școlar au obligația de admite copiii în limita capacității lor. Elevul nu poate fi respins dintr-un alt motiv.

Taxele percepute în cadrul învățământului primar

Învățământul primar obligatoriu este în școlile publice gratuit. Se plătește numai hrana și șederea în căminul de copii (cluburile școlare).

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

După absolvirea școlarizării obligatorii, majoritatea elevilor își continuă studiile într-o școală medie.

a)studii medii (elevul le obține prin absolvirea cu succes a programului de educație cu o durată de 1 sau 2 ani cu forma de învățământ cu frecvență la zi)

 1. b) studii medii cu certificat de competențe profesionale (elevul le obține prin absolvirea cu succes a programului de educație cu o durată de 2 sau 3 ani cu forma de învățământ cu frecvență la zi sau a programului de educație cu frecvență redusă pentru obținerea de studii medii cu certificat de competențe profesionale)
 2. c) studii medii cu diplomă de bacalaureat (elevul le obține prin absolvirea cu succes a programului de educație a gimnaziului de șase sau opt ani, a programului de educație cu o durată de 4 ani cu forma de învățământ cu frecvență la zi, a studiilor de perfecționare de 2 ani cu forma de învățământ cu frecvență la zi sau a programului de educație de scurtă durată pentru obținerea de studii medii cu diplomă de bacalaureat)

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN CONSERVATOR

După absolvirea școlarizării obligatorii, se poate continua și la conservator, unde pot fi admiși elevii care trec procedura de admitere, inclusiv examenele de talent în arte plastice.

După absolvirea cu succes a programului de educație la conservator pot fi atinse următoarele niveluri de studii:

 1. a) studii medii cu diplomă de bacalaureat (elevul le obține prin absolvirea cu succes a specializării corespunzătoare a programului de educație la conservator, cel mai devreme după 4 ani de studii cu frecvență la zi în cadrul programului de educație de șase ani sau după 8 ani de studii cu frecvență la zi în cadrul programului de educație de opt ani);
 2. b) studii superioare profesionale la conservator (elevul le obține prin absolvirea cu succes a programului de educație cu o durată de șase sau opt ani).

Taxele aferente educației secundare

Învățământul secundar este, de regulă, gratuit. Elevul își achită manualele, rechizitele și hrana.

ȘCOLILE SUPERIOARE DE SPECIALITATE ȘI INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Elevii care au absolvit o școală terminată cu examenul de bacalaureat, își pot continua studiile la școlile superioare de specialitate și la instituțiile de învățământ superior (de stat, publice sau private).

CABINETUL DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

Cabinetele de Consiliere Psihopedagogică (PPP), împreună cu centrele speciale pedagogice și centrele de asistență educațională, fac parte dintre unitățile de consiliere școlară. PPP oferă servicii de consiliere psihopedagogică și de consiliere pedagogică specială și asistență psihopedagogică în cadrul educării și pregătirii elevilor.

Serviciile de consiliere sunt oferite gratuit.

RECUNOAȘTEREA STUDIILOR OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE

În privința recunoașterii certificatelor/diplomelor de studii la școlile primare, medii și superioare de specialitate obținute în străinătate, decide Autoritatea Regională a regiunii în care solicitantul are înregistrată șederea permanentă.

Cererea de echivalare a diplomeide studii superioare poate fi depusă la:

 • rectoratul unei instituții publice de învățământ superior cu un conținut similar al programului acreditat de studiu
 • Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, Republica Cehă
 • Ministerul Apărării, Republica Cehă – pentru învățământul militar
 • Ministerul Afacerilor Interne, Republica Cehă – pentru învățământul în domeniul forțelor de securitate

Informații detaliate găsiți pe: www.msmt.cz

LINKURI

 • plzenskeskoly.cz/ (CZ)
 • portalul oficial al grădinițelor și școlilor primare din Plzeň
 • msmt.cz/ (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului din Cehia
 • npi.cz (CZ)
 • portalul oficial al Institutului Național pentru Perfecționare (susținerea cadrelor didactice care asigură educația copiilor/elevilor străini; asigurarea serviciilor de interpretare și traducere)
 • pepor-plzen.cz/ (CZ)
 • paginile oficiale ale Cabinetului de Consiliere Psihopedagogică din Regiunea Plzeň


PLZEŇ CULTURĂ
DISTRACȚIE

Cu cei aproape 171.000 de locuitori, Plzeň este al patrulea oraș ca mărime din Republica Cehă. În partea de vest a Cehiei ocupă o poziție dominantă importantă ca puternic centru industrial, comercial, cultural și administrativ. Orașul a fost fondat în anul 1295 de către regele ceh Vaclav II, la confluența râurilor Úhlava, Oslava, Radbuza și Mže.

În vastele hale ale fostei fabrici Škoda se produc mijloace de transport, în timp ce în cealaltă parte a metropolei regionale se prepară celebrele beri Prazdroj și Gambrinus. Berea blondă lager fermentată în partea de jos este cunoscută în întreaga lume sub numele de Pilsner sau Pils după numele orașului german Pilsen.

Dintre cele mai importante monumente din metropola Boemiei de Vest face parte centrul istoric al orașului și străzile din jur, care în prezent este arie protejată. Dominanta orașului este biserica gotică al Sf. Bartolomeu, care, cu turnul său înalt de 102 metri, este cea mai înaltă din Cehia. În Plzeň se mai află și Marea Sinagogă, cea mai mare sinagogă din Cehia și a treia ca mărime din lume. Monumentele seculare sunt reprezentate de primăria renascentistă de neuitat din secolul al XVI-lea, Teatrul J. K. Tyl, Muzeul Boemiei de Vest și un subteran istoric cu o suprafață de 17,5 km.

În Plzeň se află și grădina zoologică și grădina botanică a orașului Plzeň și numeroase parcuri și grădini publice (Grădina Luft, Grădina de Meditație de Pere, etc.)

Dintre cele mai valoroase tradiții ale mediului cultural al orașului Plzeň face parte activitatea Teatrului J. K. Tyl. Plzeň este locul multor evenimente culturale și festivaluri de importanță internațională, cum ar fi Zilele lui Smetana, Plzeň - orașul lui Skupa, Weekend-ul istoric, Pilsner Fest, Bienala internațională de desen și Festivalul de teatru. În cadrul verii culturale Plzeň sunt organizate concerte și spectacole teatrale, care se desfășoară pe scenele deschise din centrul orașului.

LINKURI

 • www.plzen.eu (CZ, GB, D)
 • paginile oficiale ale orașului statutar Plzeň
 • www.depo2015.cz(CZ, GB)
 • web DEPO2015 – spaţiu live, unde cultura se îmbină cu afacerile
 • informații, rezervări și vânzare online de bilete de intrare
 • www.zooplzen.cz (CZ, GB, D)
 • paginile de web ale Grădinii Zoologice și Botanice din Plzeň
 • www.zmc.cz (CZ)
 • paginile de web ale Muzeului Boemiei de Vest din Plzeň
 • www.mkcr.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Culturii din Cehia

TRANSPORTUL ÎN PLZEŇ

Sistemul de transport public urban din Plzeň este format dintramvaie, troleibuze și autobuze. Cele trei linii de tramvai reprezintă coloana vertebrală a transportului urban, conectând cele mai mari suburbii cu centrul orașului, cu gările de tren și autogările, iar autobuzele urbane asigură legătura cu părți îndepărtate ale orașului, iar ca șo linii suburbane, șcu unele municipalități suburbane.

Transportul în autobuzele urbane este posibil numai cu bilet de călătorie valabil, călătorul fără bilet de călătorie valabil fiind obligat să plătească atât călătoria, cât și o taxă suplimentară.

Abonamentul de călătorie

Abonamentul de călătorie, de ex., pentru o lună (31 de zile) este rentabil pentru călător dacă acesta efectuează cel puțin 30 de călătorii în această perioadă de 31 de zile. În cazul achiziționării unui abonament anual, este suficient să efectueze aproximativ 250 de călătorii (din 365 de zile) ca achiziționarea abonamentului să fie mai rentabilă decât achiziționarea biletului individual. Abonamentul de călătorie poate fi activat pe Cardul Plzeň sub forma cardului cu cip, pe Cardul In de la Căile Ferate Cehe sau în aplicaţia Cardul Virtual.

Cardul Plzeň (eventual Cardul In de la Căile Ferate Cehe) este un card cu cip care servește ca suport al abonamentului pentru călătoriile cu liniile urbane și al banilor electronici pentru utilizarea pe dispozitivul de plată din autovehicul. Călătorul cu Cardul Plzeň poate beneficia atât de abonament, cât și de un tarif convenabil pentru călătoria pe mai multe trasee, care pot fi achiziționate printr-o plată din portofelul electronic de pe Cardul Plzeň în terminalele de autoservire direct în autovehiculele de transport public urban.

Cardul Virtual

Un sistem de încărcare și cu posibilitatea legitimării cu un abonament folosind un card bancar contactless sau o aplicație mobilă. Aplicația se poate descărca gratuit pe AppStore sau Google Play. După înregistrarea și completarea datelor personale ale titularului, clientul își atribuie identificatorul cu care dorește să-și dovedească identitatea (card bancar sau telefon mobil), iar prin intermediul e-shopului își poate reîncărca abonamentul. În cazul unui eventual control în timpul călătoriei, acesta va prezenta cardul bancar sau telefonul mobil, în funcție de identificatorul pe care l-a ales în timpul reîncărcării.

 

Abonamentul de călătorie pe Cardul Plzeň poate fi achiziționat în următoarele moduri:

 • prin intermediul magazinului online pentru Cardul Plzeň pe website-ul https://eshop.plzenskakarta.cz/;nu este necesară înregistrarea utilizatorului, plata este posibilă online prin gateway-ul de plată sau transfer bancar; este necesară validarea comenzii prin ataşarea cardului la cardmenul cu display colorat din autovehiculul de transport public, la bancomatul băncii Česká spořitelna sau la centrul de clienți PMDP, a.s.;
 • prin intermediul bancomatelor băncii Česká spořitelna; nu este necesar să dețineți un card bancar emis de Česká spořitelna, încărcarea este pentru toți gratuită; produsul achiziționat este activ imediat pe card (nu este necesară validarea); plata numai cu card bancar; peste 70 de bancomate în întreaga regiune Plzeň;
 • personal la punctul de vânzare a cardului Plzeň (lista punctelor de vânzare pe website-ul pmdp.cz); pentru încărcare este percepută taxă de manipulare.

 

Biletul individual de călătorie poate fi cumpărat în următoarele moduri:

 • în autovehicul, la Cardmen-ul cu display colorat folosind un card bancar contactless – cardul bancar trebuie să fie emis de emitentul Visa sau MasterCard, trebuie să aibă activate tranzacții off-line și trebuie să aibă fonduri suficiente;
 • în autovehicul, prin intermediul cardului Plzeň, Plzeň Mini sau a altor carduri partenere (Cardul In de la Căile Ferate Cehe, abonamentul FC Viktoria Plzeň, Cardul Karlovy Vary, Mariánka,…) – Plzeňská Mini sub formă de cip servește printre altele ca portofel electronic (sau ca suport de abonament transferabil) pe care călătorul își încarcă numerar, iar apoi în autovehicul cumpără bilete de călătorie. Plzeňská Mini este transferabilă, prin urmare o puteți împrumuta familiei sau prietenilor;
 • prin intermediul aplicației mobile,Cardul Virtual- trebuie să vă instalaţi pe mobil aplicaţia Cardul Virtual care este disponibilă gratuit pe AppStore sau Google Play; cumpărarea biletelor este posibilă imediat după descărcarea aplicaţiei (nu este necesară înregistrarea);
 • prin SMS – comanda biletului prin SMS constă în trimiterea unui mesaj scurt cu textul PMDP35M (bilet de călătorie prin SMS valabil 35 de minute pe toate liniile) sau cu textul PMDP24H (bilet de călătorie prin SMS valabil 24 de ore pe toate liniile) la nr. de telefon 90206; călătorul are dreptul să călătorească abia după primirea mesajului SMS de confirmare; numărul de telefon pe care este comandat biletul trebuie să fie înregistrat la unul dintre operatorii telefonici cehi;
 • biletele de călătorie hârtie, marcate mecanic în autovehicule – disponibile la centrele pentru clienți PMDP, a.s. sau la distribuitori (chioșcuri de ziare, magazine mici, oficiile poștale České pošta etc.).

Tarifele de călătorie și ale abonamentelor, schema liniilor, orarele mijloacelor de transport în comun și alte informații găsiți pe www.pmdp.cz. Pentru informații, puteți utiliza și linia de telefon de informații PMDP, a.s. cu nr. 371 655 600 (Lu – Vi 7:00 – 18:00) sau adresa de e-mail info@pmdp.eu.

LINKURI

 • www.pmdp.cz (CZ, GB, D)
 • informații privind orarele mijloacelor de transport în comun, tarifele individuale de călătorie și tarifele abonamentelor, schema liniilor, condițiile și termenii de călătorie, regulamentul de reclamații etc.
 • www.plzenskakarta.cz (CZ, GB)
 • informații privind Cardul Plzeň (inclusiv formularele necesare pentru depunerea cererii), aplicaţia Cardul Virtual, e-shopul Cardului Plzeň etc.
 • idpk.cz (CZ, GB)
 • Organizatorul transportului în comun din Plzeň = transportul în toată Regiunea Plzeň – autobuze ČSAD, trenuri ČD, eventual alți transportatori din toată Regiunea Plzeň; tarife de călătorie, condiții de călătorie etc.
 • mdcr.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Transporturilor din Cehia
 • www.cd.cz (CZ, GB)
 • informații privind transportul feroviar

CONTACTE IMPORTANTE

112 Număr de urgență

150 Brigada de Pompieri

 

155 Serviciul de Salvare

 

158 Serviciul de Poliție din Republica Cehă

 

156 Poliția municipală (orășenească)

 

1180 Informații privind numerele de telefon din Republica Cehă

 

LINKURI

 • www.policie.cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Poliției Cehiei
 • date de contact la departamente și secții individuale, servicii de transport etc.
 • www.ceskaposta.cz/index (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Oficiului Poștal Ceh Česká pošta, s. p.
 • informații privind tarifele poștale, codurile poștale, inclusiv lista oficiilor poștale din Cehia
 • justice.cz (CZ)
 • paginile oficiale ale justiției cehe
 • tribunale, procuraturi, cazierul judiciar, serviciul închisorilor, căutarea în Registrul Comerțului
 • kstcr.cz/cz (CZ, GB)
 • paginile oficiale ale Camerei Traducătorilor Autorizați din Cehia (Komora soudních tlumočníků ČR)
 • nkcr.cz (CZ, GB, D, F)
 • paginile oficiale ale Camerei Notarilor din Cehia (Notářská komora ČR)
 • lista notarilor din Cehia
 • cak.cz (CZ, GB, D, F, RUS)
 • paginile oficiale Camerei Avocaților din Cehia (Česká advokátní komora)
 • informații privind consilierea juridică gratuită, lista avocaților etc.
 • cizinci.cz (CZ, RUS, UA, VN, MGL, GB)
 • paginile oficiale ale Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Cehia a Ministerului Afacerilor Interne din Cehia privind integrarea străinilor
 • informații actuale privind integrarea străinilor în Cehia, inclusiv lista datelor de contact, materiale de informare și publicații pentru străini
 • gov.cz(CZ, GB)
 • portalul Administrației Publice din Cehia
 • informații practice privind șederea, angajarea, desfășurarea de activități independente, sistemul educației și asistență medicală pe teritoriul Cehiei, inclusiv instrucțiuni pentru rezolvarea situațiilor de viață selectate
 • domavcr.cz (CZ, RUS, UA, VN, MGL, GB, F)
 • informații practice și sfaturi pentru străinii care trăiesc în Cehia, inclusiv lista datelor de contact

La întocmirea prezentului Ghid am pornit de la legile valabile și informațiile publicate pe paginile de web ale instituțiilor aferente și de la informațiile oferite de instituțiile și organizațiile individuale

Ghidul informativ pentru străini a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Interne din Cehia în cadrul proiectului

„Promovarea integrării străinilor la nivel local în anul 2021“.

[1]Spațiul Economic European, în prezent, SEE cuprinde numai Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

[2] Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri

[3]Angajatorul nu are voie să dispună concedierea angajatului în așa-numita perioadă de protecție (art. 53 din Legea privind ocuparea forței de muncă – de ex. pe durata incapacității temporare de muncă, pe durata în care femeia salariată este gravidă, pe durata concediului de maternitate și a concediului pentru creșterea copilului).

[4]de ex., studii, practică; nu trebuie dovedită în cazul activității libere

[5] Sediul reprezintă adresa de unde antreprenorul își gestionează activitatea