Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Po narození dítěte - miminko

Po narození dítěte je nutné zařídit:
- vyzvednutí rodného listu dítěte na příslušné matrice dle místa narození. Rodný list je obvykle vydán do 15 dní po narození dítěte, k jeho vyzvednutí je potřeba předložit občanský průkaz obou rodičů
- nahlášení dítěte ke zdravotnímu pojištění do 8 dnů po narození. Dítě je automaticky nahlášeno ke stejné zdravotní pojišťovně jako matka, přesto je nutné narození osobně potvrdit
- objednat se k pediatrovi  do 3 dnů po propuštění z nemocnice a domluvit první návštěvu (někdy probíhá v místě bydliště)
- nahlásit narození dítěte zaměstnavateli, a to i zaměstnavateli otce kvůli uplatnění slevy na dani
- nahlásit na příslušné bytové družstvo, sdružení vlastníku jednotek nebo obecní úřad další osobu pro platbu svozu komunálního odpadu

Žádost o porodné:
- o dávku lze zažádat do jednoho roku od narození dítěte na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR - Státní sociální podpora

Žádost o přídavky na dítě:
-  o přídavky na dítě žádá zákonný zástupce dítěte nebo samotné dítě, je-li již zletilé. U této dávky se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti a posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. O dávku lze zažádat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR - Státní sociální podpora.