Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Informační příručka pro cizince v Plzni

Aktualizovaná elektronická Informační příručka pro cizince v Plzni je určena především cizincům z tzv. třetích zemí, kteří žijí a pracují na území města, ale pochopitelně nejen jim. Publikace nabízí v pěti jazykových mutacích základní přehled informací o podmínkách pobytu, zaměstnávání, podnikání, sociálním zabezpečení nebo o systému vzdělávání a zdravotní péče v České republice. Zároveň přináší informace z oblasti plzeňských sociálních služeb, kultury, ale také městské hromadné dopravy, které cizincům žijícím v Plzni napomohou k lepší orientaci v každodenních oblastech života. Kapitoly jsou vždy doplněny seznamem webových odkazů se vztahem k dané problematice. Nechybí ani konkrétní kontakty na příslušné instituce.

Informační příručka pro cizince v Plzni – vzhledem ke svému rozsahu – obsahuje sice klíčové, zároveň však pouze orientační údaje. Pro ucelené informace doporučujeme kontaktovat konkrétní úřad nebo nestátní neziskovou organizaci, jejichž seznam je uveden na konci každé kapitoly a detailně pak v kapitole Sociální zabezpečení a služby pro cizince v Plzni.

Pokud se tato příručka stane vyhledávaným průvodcem cizinců integrujících se do naší společnosti, pak splnila svůj účel.

Srpen 2021

PhDr. Alena Hynková, MBA
vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Informační příručka pro cizince v Plzni (CZ)