Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotní péče a svozové služby

Cílem programu je přispět poskytovatelům sociálních služeb na úhradu nákladů dalších nezbytných související služeb, jakými jsou poskytování zdravotní péče nebo svozová služba, které nelze hradit z dotace poskytnuté na sociální služby a na vybrané segmenty zdravotní péče.

Dotační program je zaměřen na tyto priority:
a) Podpora zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb:
    • Domovy pro seniory;
    • Domovy se zvláštním režimem;
    • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
    • Týdenní stacionáře;
b) Fakultativní služba Doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
c) Hospicová a paliativní péče (všechny formy poskytování);
d) Zdravotní péče poskytovaná osobám bez domova a sociálně vyloučeným.

Žádost o poskytnutí dotace je možné podat pouze prostřednictvím aplikace E-Dotace.

Termín pro podání žádosti: od 3. 4. 2023 do 6. 4. 2023.

Každá žádost může obsahovat pouze jeden projekt. Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. Další informace viz přílohy.

Kontaktní osoba:
Mgr. Marek Hauer, hauer@plzen.eu, tel. 378 033 355.

Stav: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN