Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotní péče a svozové služby

Cílem programu je přispět poskytovatelům sociálních služeb na úhradu nákladů dalších nezbytných související služeb, jakými jsou poskytování zdravotní péče nebo svozová služba, které nelze hradit z dotace poskytnuté na sociální služby a na vybrané segmenty zdravotní péče.

Dotační program je zaměřen na tyto priority:
a) Podpora zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb:
    • Domovy pro seniory;
    • Domovy se zvláštním režimem;
    • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
    • Týdenní stacionáře;
b) Fakultativní služba Doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
c) Hospicová a paliativní péče (všechny formy poskytování);
d) Zdravotní péče poskytovaná osobám bez domova a sociálně vyloučeným;

Podrobnosti níže, viz Vyhlášení dotačního programu.

Žádost o poskytnutí dotace je možné podat pouze prostřednictvím aplikace E-Dotace.

Termín pro podání žádosti: 19.2. - 1.3.2024

Kontaktní osoba:
Mgr. Marek Hauer, hauer@plzen.eu, tel. 378 033 355.

Stav: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Výši dotací jednotlivým poskytovatelům schválilo ZMP usnesením č. 152 dne 16. 5. 2024