Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotní péče a svozové služby

Cílem programu je přispět poskytovatelům sociálních služeb na úhradu nákladů dalších nezbytných související služeb, jakými jsou poskytování zdravotní péče nebo svozová služba, které nelze hradit z dotace poskytnuté na sociální služby a na vybrané segmenty zdravotní péče. Dotační program je v tomto rozsahu vyhlášen poprvé a spojuje v sobě aktivity dlouhodobě podporované z rozpočtu OSS MMP.

Dotační program je v r. 2022 zaměřen na tyto priority:
a) podpora zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, denní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením);
b) fakultativní služba doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby ambulantní formou;
c) hospicová a paliativní péče (všechny formy poskytování);
d) zdravotní péče poskytovaná osobám bez domova a sociálně vyloučeným.

Minimální alokovaná částka na program: 8,5 mil. Kč.

Termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace: 4. – 6. dubna 2022

Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Mařan, vedoucí oddělení dotací a kontroly - maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356, mobil 722 976 776,

Stav: NEAKTIVNÍ - již nelze žádat.

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora zdravotní péče a svozové služby na rok 2022 najdete v níže přiložených souborech.