Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Zvýhodněné parkování pro poskytovatele vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města Plzně

Statutární město Plzeň (dále jen SMP) umožňuje poskytovatelům vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města využívat placené parkovací zóny za symbolickou korunu na den pro jedno registrované vozidlo.

Zvýhodněné parkování bylo schváleno usnesením Rady města Plzně č. 415 ze dne 18.5.2020 jako jedno z opatření, které má za cíl zvýšit komfort služeb poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým v jejich domácím prostředí; pravidla pro rok 2023 byla upravena usnesením Rady města Plzně č. 1165 ze dne 19.12.2022.

Změna spočívá v
► rozšíření okruhu oprávněných žadatelů = držitel oprávnění k poskytování alespoň jedné registrované sociální služby, vykonávané na území SMP (viz následující výčet): 
1. pečovatelské služby;
2. osobní asistence;
3. raná péče;
4. tísňová péče;
5. odlehčovací služby (pouze terénní);
6. průvodcovské a předčitatelské služby a tlumočnické služby;
7. chráněné bydlení;
nebo sociální služba je registrovaná na adrese, která spadá do oblasti, kde je zóna placeného stání, a za podmínky, že je vykonávána na území SMP.

► prokazování oprávnění – pouze registrační značkou vozidla.

Žadatelem o parkovací oprávnění za zvýhodněnou cenu může být dále držitel oprávnění pro poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, tj. pro poskytování domácí péče, kterou se rozumí ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče a paliativní/hospicová péče.

V souborech ke stažení je k dispozici jak původní, tak nové znění usnesení a nový formulář pro podání žádosti.

Každou žádost  o parkovací oprávnění, vzhledem ke stanoveným pravidlům, potvrzuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Potvrzená žádost se podává na PMDP, a.s. – Středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň.
Podrobné informace na webu parkingplzen.cz.

Kontakty:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, tel. 37 803 3355
PMDP a.s. – Středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň, tel. 602 621 795

Termín návštěvy na obou útvarech je třeba telefonicky konzultovat předem.