Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Česká správa sociálního zabezpečení

Název poskytovatele: Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město
Adresa:Americká 28 - 30, 303 18 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 486 111
E-mail:

posta.pm@cssz.cz

Webové stránky:---
Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení provádějí řízení o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovské) a sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody).