Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Řidič senior

Prostě pořád řídím

Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Odborem registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně připravil a pilotně odzkoušel na podzim roku 2019 nový projekt s názvem Jedu s dobou 60+ , zaměřený na zvýšení informovanosti a zdokonalení jízdních dovedností dříve narozených aktivních řidičů. Protože se tato aktivita setkala s velkým zájmem cílové skupiny, bylo rozhodnuto o realizaci dlouhodobého otevřeného projektu s názvem Prostě pořád řídím, který bude reagovat na potřeby a zájmy účastníků.

Projekt je postaven jak na teoretické, tak i praktické části. Řidiče v uceleném  bloku seznámí se změnami a novinkami v pravidlech silničního provozu, které jim mnohdy z důvodu nedostatečné prezentace v médiích unikají, a zároveň jim dává prostor prověřit své jízdní schopnosti a dovednosti v zátěžových situacích – pod dohledem profesionálů a ve svém vlastním voze. Kapacita praktického kurzu je maximálně 12 účastníků, což zajišťuje individuální přístup ke každému z nich.

Kurzy bezpečné jízdy odborně zajišťuje Škola smyku Plzeň, s.r.o., a jsou pro řidiče 60+ zdarma.

Účastníci kurzu musí být zdravotně způsobilí, vlastnit řidičské oprávnění skupiny "B", nesmí být pod vlivem alkoholu a ani jiné návykové látky, jejich vozidla musí být v řádném technickém stavu a splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, které uvádí vyhláška č. 341/2014 Sb.

Jarní kurzy se uskuteční v areálu DEPO 2015 v těchto víkendových dnech: 9. května, 10. května, 30. května a 31. května 2020. Přihlášení nutné!

POZOR, V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI VLÁDY PROTI ŠÍŘENÍ PANDEMIE KORONAVIRU JSOU JARNÍ KURZY PŘESUNUTY NA MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020. VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ BUDOU ZAŘAZENI A VYROZUMĚNI V PŘEDSTIHU. 

Přihlášky přijímá Bc. Tereza Šlajsová, prostřednictvím e-mailu slajsovat@plzen.eu.