Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Bezplatná právní poradna pro seniory

POZOR!!! V důsledku protiepidemiologických opatření je právní poradenství až do odvolání pozastaveno.

Pro seniory a invalidní důchodce s trvalým bydlištěm na území města Plzně zajišťuje Odbor sociálních služeb od r. 2013 bezplatnou právní poradnu.

Předmět právní  konzultace se musí přímo týkat osoby, patřící do výše uvedené skupiny občanů.

Právní poradna není zaměřena na oblast trestněprávní a obchodněprávní. Z důvodu střetu zájmů rovněž nelze poskytovat právní rady při sporu klienta s Magistrátem města Plzně.

Služby poradny je možno využít:
Každé úterý v měsíci, v době od 14.00 do 16.00 hod., kromě měsíců července a srpna.

Konzultace s erudovaným právníkem probíhají přímo na zmíněném odboru, Martinská 2 – 1. patro.

Objednávky na telefonním čísle 37 803 3355 nebo 37 803 3351, osobně či e-mailem: Kreutzerova@plzen.eu nebo socialnisluzby@plzen.eu. Objednání je nezbytné pro stanovení termínu a času konzultace!