Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

PODPORA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ V R. 2021

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický invalidní vozík, kompenzační a zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci, apod.).
Formulář žádosti o poskytnutí finančního daru najdete v příloze, nebo na Odboru sociálních služeb MMP, ke stažení je také na adrese https://socialnisluzby.plzeneu/dotace.  Žádosti se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň; další možností je zaslání žádosti poštou na adresu:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně
Martinská 2
301 00 Plzeň.
Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh - na e-mailovou adresu: Hovorkova@plzen.eu.
Žádosti jsou přijímány průběžně, nejpozději však do 30. června 2021.
Podrobnější informace podá Bc. Lucie Hovorková, e-mail: Hovorkova@plzen.eu, tel. č. 37 803 3353, mobil: 702 298 619