Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výsledky dotačního programu KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2021

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 479 ze dne 14 12. 2020 poskytnutí dotací konkrétním žadatelům v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2021. Výše všech schválených dotací naleznete v příloze.