Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výjimka pro příjemce dotací

Město Plzeň přijalo pro letošní rok sérii opatření pro zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19. Jedním z nich je i schválení výjimky ze Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně pro rok 2021 pro příjemce dotací.

Výjimka z městských pravidel umožní operativní administraci dotací během probíhající koronavirové pandemie, kdy se v důsledku série vládních opatření a epidemiologických nařízení měnily a mění termíny a plánované aktivity příjemců dotací z městského rozpočtu. Jednotlivé magistrátní odbory a úseky tak budou moci bez nutnosti dalšího schvalovacího procesu operativně řešit probíhající změny v podpořených činnostech a projektech. To se týká například změn termínů konání akcí, možnost uznání přípravných nákladů na aktivity, které se nemohly v důsledku omezení uskutečnit, či možnost přesunu akcí do on-line prostoru apod.

Podrobnosti viz přiložená usnesení orgánů města.