Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výzva pro příjemce dotace dle usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 291 a č. 292

Příjemci, kteří obdrželi dotaci z rozpočtu Odboru sociálních služeb usnesením č. 291 a č. 292 jsou povinni provést vyúčtování projektů na formulářích přiložených níže. Bližší podmínky budou upraveny přímo v jednotlivých smlouvách.