Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výsledky dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 491 ze dne 9. 12. 2019 poskytnutí dotací konkrétním žadatelům v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020. Výše všech schválených dotací naleznete v příloze.