Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Oznámení pro žadatele v Dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti

Vzhledem k aktuální situaci související s pandemií nemoci COVID 19 a s Vládou vyhlášeným nouzovým stavem se prozatím odkládá projednávání Vámi podaných žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020“ v orgánech města. Důvodem pro tento krok jsou ochranná opatření vyhlášená Vládou České republiky, která v současné době v podstatě znemožňují řádné provedení drtivé většiny projektů uvedených v žádostech. Stále však doufáme, že se povede všechny žádosti projednat tak, aby došlo k projednání a schválení navržených dotačních prostředků do konce června 2020.
Zároveň Vás prosíme o provedení revize předložených projektů a o zaslání informace o průběhu projektů během vyhlášeného nouzového stavu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na mailové adrese: maranl@plzen.eu.