Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Informace pro příjemce dotací z rozpočtu OSS MMP

Vážení poskytovatelé, níže přikládáme Oznámení o odložení povinnosti předložit informace o čerpání průběhu dotace k 31.3.2020