Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Informace č. 2 pro příjemce dotací z rozpočtu OSS MMP

Vážení poskytovatelé, níže přikládáme Oznámení o stanovení nového termínu k předložení informace o průběhu čerpání dotace. Nový termín pro zaslání Informace je stanoven nejpozději k 1. červnu 2020.