Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019 a změny ve vyhlašovaných dotačních programech na rok 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 64 ze dne 21. ledna 2019, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019.

Oproti roku 2018 dochází k zásadní změně v dotačních programech vyhlašovaných prostřednictvím OSS MMP - v letošním roce již není vyhlašován samostatně dotační program „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit“. Oblasti podpory uvedené v tomto dotačním programu se staly součástí dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“.

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně (dále jen Zásady), specifické podmínky naleznete ve Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“, které jsou - společně s formuláři žádosti a formuláři Závěrečné zprávy - přiloženy níže.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy 27. února 2019, buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh, které jsou uvedeny ve Vyhlášení dotačního programu a v Zásadách. Žádost s povinnými přílohami, je možné odeslat i datovou zprávou do datové schránky – ID 6iybfxn nebo prostřednictvím poštovní služby.

Na dotační program je alokována částka 1 500 000 Kč.

Žádosti lze odevzdávat pouze v těchto dnech:
Pondělí 25. února 2019 od 8,00 – 17,00 hod
Úterý 26. února 2019 od 8,00 – 16,00 hod
Středa 27. února 2019 od 8,00 – 17,00 hod

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 27. února 2019, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou, případně datovou zprávou, před 25. únorem 2019.

Žádost, včetně přílohy C, je nutné zaslat také elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356)