Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace pro rok 2019

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 745 ze dne 24. 6. 2019,…pokračovat

1. srpna 2019

Informace k dotačnímu programu Kofinancování sociálních služeb 2020

Rada města Plzně svým usnesením č. 715 ze dne 24. června 2019 schválila vyhlášení dotačního programu „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“. Podmínky…pokračovat

26. června 2019

Výsledky dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019 najdete v níže…pokračovat

24. června 2019

Výsledky dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 498 ze dne 13. 12. 2018 poskytnutí dotací konkrétním žadatelům v rámci dotačního programu Kofinancování…pokračovat

29. března 2019

PODPORA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ V R. 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…pokračovat

30. ledna 2019

Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2019 a změny ve vyhlašovaných dotačních programech na rok 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 64 ze dne 21. ledna 2019, vyhlašuje…pokračovat

22. ledna 2019

Individuální dotace 2019 - vyúčtování

Všichni příjemci individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2019 jsou povinni (pokud není smlouvou stanoveno jinak) předložit…pokračovat

3. ledna 2019

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019“

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 835 ze dne 28. 6. 2018,…pokračovat

2. července 2018