Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Poskytovatelé sociálních služeb – POZOR!

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kteří jste napojeni na rozpočet statutárního města Plzně, máme pro vás důležitou informaci.

Dotační řízení pro rok 2019
– „Kofinancování sociálních služeb“ - bylo po jednání s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu PK posunuto na měsíc září, čímž se pro Vás zjednodušuje celý systém podávání žádostí.
Sběr žádostí bude probíhat v době od 3. 9. do 12. 9. 2018 včetně.

Financování sociálních služeb je vícezdrojové, dotace od statutárního města Plzně slouží pouze k dofinancování. Žadatel o dotaci by se proto měl snažit získat maximální možnou finanční podporu z dotačních programů MPSV ČR, administrovaných Plzeňským krajem.

Žádost o dotaci na Plzeňský kraj se má pohybovat kolem spočítaného optima finanční podpory sociální služby v rámci dotačního řízení, která je stanovena na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb. Informace jsou dostupné na webových stránkách Plzeňského kraje.