Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2018“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 39 ze dne 18. ledna 2018, vyhlašuje dotační program s názvem „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2018“ a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních prioritách:

a. projekty reagující na aktuální situaci v oblasti řešení cizinecké a menšinové problematiky na území města Plzně;
b. projekty zaměřené na podporu začleňování cizinců do komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy v rámci místního společenství – včetně jazykových kurzů češtiny).

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a Podmínkách dotačního programu „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit“.
Řádně vyplněná Žádost , podepsaná statutárním zástupcem (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně) se v papírové podobě odevzdává nejpozději v den uzávěrky, tedy 28. února 2018 do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň.

Na dotační program je alokována částka 150 000 Kč.

Žádosti lze odevzdat pouze v těchto termínech:
Pondělí 26. února 2018 8:00 – 17:00 hod.
Úterý 27. února 2018 8:00 – 16:00 hod.
Středa 28. února 2018 8:00 – 17:00 hod.

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 28. 2. 2018, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 26. 2. 2018.

Žádost, včetně přílohy B, je nutné zaslat také elektronicky na e-mail: slajsovat@plzen.eu

Podrobnější informace k tomuto titulu podá: Bc. Tereza Šlajsová, e-mail: slajsovat@plzen.eu, tel: 378 033 351.

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.