Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Vyúčtování - individuální dotace na rok 2017

Všichni příjemci individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2017 jsou nově povinni (pokud není smlouvou stanoveno jinak) předložit Závěrečnou zprávu na speciálním formuláři.
Formulář viz příloha.