Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výsledky dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 21 ze dne 2. 2. 2017 poskytnutí dotací konkrétním žadatelům v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017. Výše všech schválených dotací naleznete v příloze.

Jako podklad pro vypracování Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 bude třeba – stejně jako v předchozích letech - dodat upravený rozpočet, který odpovídá výši schválené dotace a Pověření službou obecného hospodářského zájmu.
Rozpočet pro každou službu upravte v aplikaci „Dotace OSS MMP/úprava rozpočtu - vybrat službu“. Schválenou částku dotace máte již předdefinovánu, po provedení úprav zašlete na email: socialnisluzby@plzen.eu.

Veškeré dotazy ohledně aplikace směřujte na Mgr. Karolínu Vodičkovou, MBA, e-mail: vodickovak@plzen.eu, tel: 724 527 504.