Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 33, ze dne 19. ledna 2017, vyhlašuje dotační program s názvem „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017“ a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních prioritách:

a. projekty reagující na aktuální situaci v oblasti řešení cizinecké a menšinové problematiky na území města Plzně;

b. projekty zaměřené na podporu začleňování cizinců do komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy v rámci místního společenství – včetně jazykových kurzů češtiny).

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a Podmínkách dotačního programu „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit.

Řádně vyplněná Žádost o poskytnutí dotace, podepsaná statutárním zástupcem (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně) se v papírové podobě odevzdává nejpozději v den uzávěrky, tedy 1. března 2017 do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň.

Žádosti lze odevzdat pouze v těchto termínech:
Pondělí 27. 2. 2017 od 8,00 – 17,00 hod
Úterý 28. 2. 2017 od 8,00 – 16,00 hod
Středa 1. 3. 2017 od 8,00 – 17,00 hod

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 1. 3. 2017, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 27. 2. 2017.
Žádost, včetně přílohy B, je nutné zaslat rovněž elektronicky na e-mail: slajsovat@plzen.eu

Podrobnější informace k tomuto titulu podá:
Bc. Tereza Šlajsová, e-mail: slajsovat@plzen.eu, tel: 378 033 351.

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.

Na dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit je alokována částka 150 000 Kč.