Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace pro rok 2017

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2017 – prodloužení termínu

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že termín k podání žádosti o poskytnutí finančního daru je prodloužen…pokračovat

24. srpna 2017

Výsledky dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2017

Výsledky dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2017

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2017 najdete…pokračovat

5. května 2017

Výsledky dotačního programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017

Výsledky dotačního programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017 najdete…pokračovat

3. května 2017

Vyúčtování - individuální dotace na rok 2017

Všichni příjemci individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2017 jsou nově povinni (pokud není smlouvou stanoveno jinak)…pokračovat

15. února 2017

Výsledky dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 21 ze dne 2. 2. 2017 poskytnutí dotací konkrétním žadatelům v rámci dotačního programu Kofinancování…pokračovat

6. února 2017

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2017

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2017

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…pokračovat

23. ledna 2017

Dotační program „Služby a činnosti v sociální oblasti“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 34, ze dne 19. 1. 2017, vyhlašuje výzvu k předkládání…pokračovat

20. ledna 2017

Dotační program „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 33, ze dne 19. ledna 2017, vyhlašuje dotační…pokračovat

20. ledna 2017

Upozornění pro žadatele do dotačního programu „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017“

Vážení žadatelé o dotaci,vzhledem ke změně struktury rozpočtu města Plzně, v kontextu zákona 250/2000 Sb., již nebude jeho automatickou součástí…pokračovat

21. listopadu 2016

Manuál - aplikace Dotace

Pro žadatele o dotace a příjemce dotací přikládáme manuál pro práci v aplikaci Dotace.Aplikace je zde: http://aplikace.plzen.eu/socmon/.…pokračovat

4. ledna 2016