Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Termín vyúčtování se blíží!!!

Vážení příjemci dotací,
blíží se termíny vyúčtování Vámi obdržených dotací. Prosíme, zkontrolujte si Vaše smlouvy a kompletní Závěrečné zprávy (vyúčtování) odevzdejte nejpozději v termínu uvedeném ve smlouvě. Doporučujeme odevzdání nenechávat na poslední den. Příjemci dotací, kteří mají termín odevzdání do 31. 1. 2017 (výjimečně později), nezapomenou do 15. ledna 2017 informovat písemně poskytovatele, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň na e-mail: socialnisluzby@plzen.eu, o výši dotace, která byla vyčerpána v souladu se smlouvou.
V případě, že si se Závěrečnou zprávu (vyúčtováním) či s jinými podmínkami smlouvy nevíte rady, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme, jak postupovat.
Kontakty:
Hana Kliková: klikovaha@plzen.eu, 378 033 352
Bc. Lukáš Mařan: maranl@plzen.eu, 378 033 356
Mgr. Karolína Vodičková, MBA: vodickovak@plzen.eu, 378 033 353