Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2016

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický invalidní vozík, kompenzační a zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci, apod.).

Formulář pro poskytnutí finančního daru naleznete níže.

Žádosti o poskytnutí finančního daru se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň nebo je možno je zaslat poštou na adresu: Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb, Martinská 2, Plzeň. Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh - na adresu: Srbkova@plzen.eu.

Žádosti jsou přijímány průběžně, nejpozději však do 30. června 2016. Termín prodloužen do 30. září 2016!

Podrobnější informace podá Jarmila Srbková, e-mail: Srbkova@plzen.eu, tel. č. 37 803 3357, mobil: 602 230 374.