Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2016“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 22, ze dne 14. ledna 2016, vyhlašuje dotační program s názvem „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2016“ a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních prioritách:
a) Projekty reagující na aktuální situaci v oblasti řešení cizinecké a menšinové problematiky na území města Plzně.
b) Projekty zaměřené na podporu začleňování cizinců do komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy v rámci místního společenství – včetně jazykových kurzů češtiny).

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a Podmínkách dotačního programu „Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit“, které jsou společně s formuláři žádosti a formuláři pro vyúčtování dotace přiloženy níže.

Řádně vyplněná Žádost o poskytnutí dotace, podepsaná statutárním zástupcem (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně) se v papírové podobě odevzdává nejpozději v den uzávěrky, tedy 29. února 2016 do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň.

Žádosti odevzdávejte pouze v těchto termínech:
Čtvrtek 25. 2. 2016 od 8,00 – 16,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)
Pátek 26. 2. 2016 od 8,00 – 15,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)
Pondělí 29. 2. 2016 od 8,00 – 17,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby, je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 29. 2. 2016, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 25. 2. 2016.
Žádost, včetně přílohy B, je nutné zaslat elektronicky na e-mail: slajsovat@plzen.eu.
Podrobnější informace k tomuto titulu podá:

Bc. Tereza Šlajsová, e-mail: slajsovat@plzen.eu, tel: 378 033 351.

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.

Na dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit je alokovaná částka 120 000,- Kč.